Ježiš predpovedal Rolling Stones!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ježiš predpovedal Rolling Stones!

Koncert The Rolling Stones v Prahe 4. 7. 2018 inšpiruje i porozumieť jeho širším súvislostiam. Evangelii gaudium 148 uvádza, že ľud vo svojom chápaní Božej vôle v niektorých otázkach postupne rástol na základe prežitej skúsenosti. Dodávam: Až dorástol i k pochopeniu súvislosti evanjelia a rockovej muziky!

Upravené ilustračné foto: koncert Rolling Stones NO FILTER TOUR, Spielberg, Rakúsko, 16. 9. 2017

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi (bod 66) píše, že hoci zjavenie je ukončené, nie je v úplnosti vysvetlené; počas stáročí má z neho kresťanská viera postupne získavať celý jeho obsah. Tak možno z Ježišovho proroctva získať i pochopenie textu, ktorým Ježiš predpovedal našu dobu:

 

„…začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: »Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!«

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: »Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!«

On (Ježiš) odvetil: »Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene«“ (Lk 19, 37-40)

 

Dnešné „zástupy učeníkov“ už ťažko môžu „radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli“ – lebo väčšinou žiadne nevideli, hoci Ježiš povedal, že tí, čo uveria, budú konať také skutky ako On, ba i väčšie… (Jn 14, 12; Mk 16, 17-18).

Kazatelia cirkví by i v súčasnosti mali byť súcimi služobníkmi Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje (2Kor 3, 6), ale oni zväčša viac než Duchom oplývajú tou literou: evanjelium iba komentujú a vedú rôzne moralizujúce reči. A to má svoje následky:

o tom, čo Ježišovi učeníci v pastorácii zanedbali, kričí rock’n’roll! 

Ba čo kričí – tie kamene sa budú doslova valiť a burácať! :

Anglicky rock = skala, kameň; v slangu i prachy (peniaze) a iné.

Rolling = anglicky valiaci sa, aj zvučný, hlasný, burácajúci.

Názov kapely The Rolling Stones (anglicky Valiace sa kamene) symbolizuje i to, že valiaci sa kameň machom neobrastie; je to metafora o tulákovi, čo sa nikde neusadí, nikde nemá domov, majetok, postavenie.

Tj. jeho srdce nikde nenašlo spočinutie a naplnenie.

To je výstižná metafora o našej dobe.

Rola rebelov zvyčajne pasuje skôr puberťákom, než sedemdesiatnikom, akými sú Rolling Stones …

Londýnsky básnik a spisovateľ Steve Turner (prispievajúci do The Times) v knihe Touha po nebi; Rock’n’roll a hledání spásy (Návrat domů, Praha 1997; s. 6 a 9-10) hovorí:

 

„Vo štvrtom storočí napísal sv. Augustín: »Stvoril si nás pre seba a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe.« O nejakých pätnásť storočí neskôr bude Bruce Springsteen spievať: »Každý má hladné srdce.« Kniha Touha po nebi je pokusom urobiť medzi týmito dvoma výrokmi spojnicu. …

Mnohí ľudia sa domnievajú, že rock’n’rollu je náboženstvo ľahostajné …

Náboženstvo však malo hlboký vplyv takmer na všetkých rockových inovátorov a v kľúčových obdobiach pomáhalo vytvárať budúcu podobu ich hudby. Dokonca aj v srdci toho najviac svetského rock’n’rollu často nájdeme hľadanie transcendencie popísané slovami náboženského jazyka. Hudobníci stojaci pri zrode rock’n’rollu, ako bol Elvis Presley a Little Richard, boli ovplyvnení entuziazmom letničnej cirkvi. Soulová hudba vyrástla priamo z koreňov gospelovej hudby amerických černochov.

Keď cirkev stratila v šesťdesiatych rokoch svoj vplyv na mladých ľudí, prebudil sa záujem o primitívne, prírodné a exotické náboženstvá. Beatles vzhliadali k Východu a k Indii, Rolling Stones boli fascinovaní okultizmom, Van Morisson spieval o prírodnom mysticizme a Jim Morrison sa pohrával so šamanizmom.“

Takto rock’n’roll splnil Ježišove slová „Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene“: nepokojné srdcia rockerov kričia ako valiace sa kamene, lebo tie srdcia nenachádzajú spočinutie nikde vo svete, v ktorom cirkvi akosi zanedbali rozvíjať schopnosť konať Božou mocou.

Kto sa chce o tejto téme – o jej príčinách a riešení – dozvedieť viac, nech si klikne na tieto moje texty:

Fyzik môže pomôcť pri štúdiu teológie!

Zbraň proti ZLU

O talentoch a schopnostiach, dare a službe

O viere Cirkvi, zázrakoch a Ježišovom údive

no nemohli posadnutého uzdraviť…

Premenenie na hore! – Aké? Na akej hore?

Podobenstvo o rozsievačovi - aktualizácia 2.0?

O empatii – zamyslenie nad homíliou pápeža Františka

Zoslanie ducha svetského

Účinným prekurzorom týchto nedostatkov pastorácie je aj výchova detí bez otcov (a mužov), o ktorej som začal písať v minulom blogu: prenáša zanedbávanie otcovstva a jeho následky i do Cirkvi, v dôsledku čoho je niekde i sama cirkev slepá voči Bohu. Toto vyplýva z porovnania výroku dvoch pápežov so Správou mimoriadnej synody o rodine z roku 2014, ktorá otcovskú problematiku prakticky celkom vynechala – pozri analýzu v blogu Nádvorie nenachádzajúcich?).

Preto – ako som už minule ohlásil – budem nabudúce v objasňovaní tejto témy pokračovať.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora