Ivan Pribičko

Ivan Pribičko

Som obyčajný človek, ale aj Boží Syn. Teda ľudský, ale aj patriaci Bohu. Dlho som žil bez Boha a stále sa to učím. Ale jedno je nemenné a pravdivé: Náš nebeský Otec je dobrý a milujúci a koná aj teraz v tomto čase. A o tom chcem písať. Že máme dobrého a milujúceho Boha, ktorý je reálny a ktorý koná aj teraz v tomto čase.

Strana 1

Blog
Ako prilákať muža do kostola
Ako prilákať muža do kostola

Povedal som jednému pánovi na ulici: „Boh Vás má rád.“ On zastal, pozrel na mňa a povedal mi: „Ja na také veci nie som. To v tom kostole je pre mňa príliš inteligentné. Ja som skôr na ženy, zábava a také veci.“

Blog
Ďakujem Ti, korona
Ďakujem Ti, korona

V knihe Múdrosti 16, 29 sa píše: "Lebo nádej nevďačného sa roztopí ako zimný srieň a odtečie ako neužitočná voda." Možno sa teda pozrieť na súčasný stav korona vírusu aj s vďačnosťou? Ak nás od nevďačnosti odrádza Božie Slovo, potom určite áno. Ale za čo možno poďakovať v takom čase akým je čas korony?

Blog
Aj korona vírus slúži na dobré
Aj korona vírus slúži na dobré

Je obdobie korona vírusu len zlým obdobím? Alebo sa možno pozrieť na súčasnú situáciu aj z optimistickejšieho uhľa pohľadu? V Božom Slove sa píše, že "tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré" (Rim 8, 28).

Strana 1