Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. 04. 2020, 13:33

Ako prilákať muža do kostola

Povedal som jednému pánovi na ulici: „Boh Vás má rád.“ On zastal, pozrel na mňa a povedal mi: „Ja na také veci nie som. To v tom kostole je pre mňa príliš inteligentné. Ja som skôr na ženy, zábava a také veci.“
Ako prilákať muža do kostola

Potom ako sme sa rozlúčili, chvíľu som v tichu premýšľal: „Hovoríme ľuďom, že Boh ich má rád. A to je pravda. Potrebujú najprv počuť, že Boh ich má rád. Ale keď poviete mužovi, že Boh ho má rád, hovorí mu to vôbec niečo? Dotkne sa ho to vôbec? Prečo mu radšej nepovedať, že ho miluje žena?“ „Že ho Panna Mária miluje,“ mi zrazu napadlo. „Áno. Prečo nepovieme mužom, že ich miluje Panna Mária? Že ich miluje a rešpektuje žena, ktorá je tou najlepšou ženou na nebi i na zemi? A prečo lákame mužov k Bohu spôsobom, ktorý funguje možno skôr na ženy než na mužov?! A prečo vôbec očakávať, že príde viac mužov do kostola, keď tam nenachádzajú to, po čom skutočne túži mužské srdce?! Po žene, divokosti a slobode!“

 

Súčasná kríza muža

Už dlhšie sa hovorí o kríze mužskosti a o identite muža. A veľa duchovných vodcov majú aj svoje rôzne prístupy. Richard Rohr sa venuje mužom viac z hľadiska spirituality a z hľadiska toho, že muž pôvodne žil v prírode, bol členom kmeňa, starší muži ho iniciovali za dospelého muža a že toto sa v súčasnom svete úplne vytratilo. John Eldridge zasa píše o divokosti mužského srdca a o tom, že muž vždy túžil po dobrodružstve a po akomsi boji za niečo, čo ho presahuje. Allan Meyer naopak píše o falošných útechách, ktoré muž potrebuje prebojovať, aby sa stal dokonalejším mužom.

Na Slovensku sa mužom venujú aj kňazi, aj laici. Kapucín Martin Borkovský, vychádzajúc z púštnych Otcov, rozpracoval koncept mužskej spirituality, kde muž spolu s ďalšími „spolubojovníkmi“ bojuje s 8 nepriateľmi, korešpondujúcimi so 7 hlavnými hriechmi, a muži - bojovníci - spolu tvoria mužské spoločenstvo. Z laikov sú to napríklad Chlapskí chlapi či Dobrý pastier, ktorí pravidelne organizujú mužské stretnutia nielen pri jedle, ale aj s duchovným programom. A veľa ďalších duchovných aj laikov, ktorých tu nespomínam, sa venuje téme muža a čo vlastne znamená byť Božím mužom v dnešnom svete.

 

Musíme hovoriť o žene, o tej najlepšej

Už dlhšie rozmýšľam nad touto témou a myslím si, že tu stále chýba jedna vec. A to veľmi podstatná vec. Ak chceme hovoriť o mužovi, musíme hovoriť aj o žene. Ak chceme hovoriť o tom akým by mal byť muž podľa Božieho srdca, musíme poznať aj srdce ženy. A ak chceme „evanjelizovať“ mužov a spolu s nimi prichádzať k Bohu, pôjde to skôr cez ženu než cez muža, hoci dokonalého akým určite Kristus bol. A pôjde to skôr cez ženu, ktorá bola úplne zjednotená s Kristom. Ktorá mu bola verná až pod kríž a ktorá spolu s ním niesla tú najväčšiu ťarchu sveta - jeho vykúpenie. Ak chceme teda hovoriť o tom aký by mal byť Boží muž a ako zo súčasných mužov vyformovať tých Božích, musíme hovoriť o žene, ktorá stojí za takým mužom. Ak chceme, aby muži boli naozaj Boží, musíme hovoriť o žene, ktorá bola plná Boha a bola mu úplne odovzdaná (Lk 1, 28. 38). Musíme hovoriť o Panne Márii.

Kedysi som mal o Panne Márii predstavu, že je to utiahnutá a nevýrazná postava z Biblie a modlenie sa Ruženca je len pre tých slabších, ale priatelia, opak je pravdou. Ako teraz poznám Pannu Máriu, a to ju skutočnejšie spoznávam len druhý rok, je to, že Panna Mária je ochraňujúca svoje dieťa. Držiaca ho vo svojom náručí, ale v slobode. A v prípade, že Zlý zaútočí svojimi šípmi, keď je tam Panna Mária, šípy Zlého sa odkláňajú a končia mimo cieľa. Panna Mária je žena veľmi čistá a priezračná, rešpektujúca svojho muža ako svojho hrdinu a vždy poukazujúca na svojho Pána, Ježiša Krista. A Panna Mária je aj veľká bojovníčka. Je to žena, ktorá sa dokáže veľmi rozohniť, keď je nahnevaná. Ale poďme postupne od začiatku.

 

Muž A žena spolu

V Genezise 1, 27 sa píše, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ich ako muža a ženu.“ Z toho vyplýva, že Boh je spolu v mužovi A v žene. Že vo svojej plnosti je vo vzťahu muža A ženy. Teda, že muž nie je celistvý bez ženy a žena nie je celistvá bez muža. Tak ako majú ženy svojho muža číslo 1, nového Adama - Ježiša Krista, my, muži, by sme potom logicky mali mať svoju ženu číslo 1, novú Evu - Pannu Máriu. Preto aj hovoriť o Panne Márii v téme mužskosti a identity muža. Bez Panny Márie to jednoducho nie je ono. Bez nej to nie je celistvé.

Minulý rok v auguste som bol na duchovnej obnove s názvom „Ježiš a ženy.“ Chcel som sa viac dozvedieť o tom ako to Ježiš zvládal so ženami. Okrem toho, že som bol jediným mužom na seminári a že som sa musel celkom obracať pri vysvetľovaní mužského pohľadu na jednotlivé témy, počas semináru mi napadla aj jedna myšlienka: „Prečo nespraviť podobný seminár s názvom „Panna Mária a muži?“ To isté, len obrátene. Možno by prišlo aj viac mužov a bolo by to vyváženejšie. Na jednej strane teda „Ježiš a ženy“ a na strane druhej „Panna Mária a muži.“ Prečo nie?

Žena nás, mužov, privádza k Bohu. Či si to chceme priznať, alebo nie. Keď som ešte študoval a pracoval v Dánsku, jedno dievča na Slovensku sa za mňa modlilo, aby sa zo mňa stal kresťan. Nie ten papierový, ale skôr ten skutočnejší. Vrátil som sa na Slovensko a krátko na to sme sa stretli. Bolo prvým dievčaťom po návrate na Slovensko, s ktorým som začal hlbšie prežívať svoju maličkú vieru. A potom prichádzali ďalšie ženy, ktoré mi Boh posielal, aby som sa k nemu viac priblížil. Dievča na stretku, kamarátka v spoločenstve, spoluslužobníčky na seminári Otcovo srdce, opäť dievčatá zo stretka, kamarátky pri preklade knihy o svätom Šarbelovi a ďalšie a ďalšie. Niektoré stretnutia boli pre mňa aj veľkou výzvou. A hoci to bolo niekedy pre mňa ako muža bolestivé, Boh si to používal a očisťoval ma. A stále očisťuje. S Pannou Máriou nemôže byť niekto taký špinavý ako som kedysi bol ja. Stále som len na ceste, ale skromne musím aj povedať, že je to už oveľa lepšie.

S Pannou Máriou sme silnejší a mocnejší. Ona je matkou Krista. Ona mala v sebe, vo svojom vlastnom vnútri, Božie Slovo. Ak má byť muž hlavou ženy a rodiny a byť doma kňazom, potrebuje mať za svoju hlavu Krista a poznať ho. Teda potrebuje poznať aj Božie Slovo. A kto ho z ľudí pozná lepšie ako tá, ktorá ho mala vo svojom vnútri? Ktorá s ním trávila vyše 30 rokov svojho pozemského života. A ktorá ho vychovávala.

 

S Máriou sme viac sami sebou

Panna Mária nie je len matkou a služobnicou svojho Pána, ale je aj učiteľkou svojho dieťaťa. Ak prijmeme Pannu Máriu za svoju matku, ona nás bude učiť. A ona nás teda riadne učí. Nežne, ale aj poriadne. Ako keď sa prikladá sekera až ku koreňu. Si v okulte? Nevadí, Panny Márie sa diabol bojí najviac. Cítiš sa menejcennejšie? Nevadí, s Pannou Máriou zažívaš situácie, kde rastieš ako Boží syn. Máš problémy vo vzťahoch? Nevadí, Panna Mária je nevestou Ducha Svätého. Ona verí a zjednocuje aj to, čo sa človeku zdá nemožné.

A potom to kresťanstvo, skutočnejšie kresťanstvo, spolu s Pannou Máriou, bude aj divokejšie a slobodnejšie.

Budete stáť pred adoráciou v kostole s rukami zdvihnutými hore a budete chváliť Boha. A keď Vás niekto z ľudí na to upozorní, že sa to v kostole nerobí, si ho vypočujete a prijmete jeho názor. Ale Vy aj napriek tomu zostanete tomu verní, lebo viete, že to nie je od Vás, ale od Boha. Budete chodiť po meste a budete ľuďom hovoriť, že Boh ich má rád. A v lepšom prípade aj dokážete odovzdať človeku celú kerygmu. A keď budete medzi ženami, budete sa cítiť dostatočne slobodní na to, aby ste boli sami sebou a povedali si svoj názor. A nielen si povedali svoj názor, ale si za ním aj stáli, akokoľvek nepopulárny môže byť. A keď budete medzi mužmi, budete sa naozaj cítiť ako muž. Nielen ako ten, ktorý je nosičom vody ako na futbale, ale skôr ako ten, ktorý je plnou súčasťou mužského kolektívu. A to vďaka žene. Vďaka Panne Márii.

Takmer každý veľký muž v histórii Cirkvi mal veľmi blízky vzťah s Pannou Máriou ako svojou Matkou, ale aj ako svojou ženou. Svätý František, nazývaný tiež Druhý Kristus. Svätý Ignác, ktorý spoluzaložil Spoločnosť Ježišovu, ktorá je najväčšou katolíckou spoločnosťou na svete. Svätý Šarbel, z ktorého doteraz vyteká zázračný olej a ktorý uzdravil už vyše 40 000 ľudí na celom svete. Páter Pio, ktorý bol väčšinu svojho rehoľníckeho života stigmatizovaný. Či poslední pápeži; Ján Pavol II., ktorý sa celý odovzdal Panne Márii (tzv. Totus Tuus) a ona oddialila guľku, ktorou ho z pištole zasiahol atentátnik Mehmet Ali Agca. Ako aj súčasný pápež, František I. Keď som ho videl na Svetových dňoch mládeže v Paname akú má úctu k Panne Márii, a je to možné vidieť aj pri jeho homíliách vo Vatikáne, pôsobil pokorou, ktorá nie je len tak možná. Teda, vzťah s Pannou Máriou ich priviedol až tam kam sa oni všetci dostali. Nestali sa Božími mužmi vlastnou silou, ale tou Božou. A to skrze Pannu Máriu.

 

Chceme byť sliepkami alebo kohútmi?

Ježiš, keď už visel na kríži, povedal Márii: „Žena, hľa, Tvoj syn!“ (Jn 19, 26) Potom sa hlavou otočil k apoštolovi Jánovi a povedal mu: „Hľa, Tvoja Matka!“ (27)

A bol to ten istý Ján, ktorý, keď vošiel do hrobu spolu s Petrom, hneď uveril. Uveril, lebo bol najbližšie k Ježišovi a uveril, lebo jeho Matkou sa stala Panna Mária. Svätý Grignion z Montfortu píše o tom, že predtým ako zostúpil vo večeradle Duch Svätý na apoštolov, museli prijať a uveriť v Pannu Máriu ako svoju matku, aby boli pokrstení Duchom Svätým.

Chápete čo sa tým snažím povedať? Milí muži, našou cestou k Bohu je žena. Nie nadarmo sa hovorí: „Za všetkým hľadaj ženu.“ Našou cestou k Bohu je Panna Mária. Ak prijmeme Pannu Máriu za našu matku tak ako to spravil najprv apoštol Ján, a potom vo večeradle aj zvyšní apoštoli, prijmeme Krista do našich sŕdc a budeme Boží. V mužskej reči, budeme ešte silnejší a mocnejší. Už nebudeme ďalšími sliepkami v kurinci, ale budeme kohútmi medzi sliepkami. Rešpektovaní a tí, ktorí budú schopní viesť svoje stáda. A nie roztrasení či zmietaní vetrom ako apoštoli počas búrky, ktorí aj boli blízko Krista, ale v srdci boli od neho stále veľmi ďaleko.

 

Tu by som nateraz skončil. Kamarát mi povedal, že článok je príliš dlhý. Druhú časť článku, v ktorej rozoberám aj to prečo Ježiš Kristus pre muža nestačí, hoci Boh sám stačí, a ako sa stať synom a mužom Panny Márie, teda uverejním neskôr. O dva týždne.

Zatiaľ nám všetkým, mužom, prajem, aby sme boli mužmi. Nie zženštenými, ale skutočnými mužmi. Ale ani nie zas príliš drsnými, takými akurát. A to skrze Pannu Máriu. Lebo bez nej to nie je ono.

 

Zdroje:

Sväté písmo Starého i Nového zákona. Spolok svätého Vojtecha, 2009.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Listy, Tajomstvo Márie, Príprava na úplné zasvätenie sa. Malý katechizmus. ZAEX, 2015.

Antonio A. Borelli. Ruženec. Záchrana pre svet. Nadácia Slovakia Christiana, 2019.

Foto zo stránky: https://www.timwrightministries.org/blog/2017/04/how-to-speak-man-brief-tutorial-for.html, 23. máj 2020.

Odporúčame

Blog
Ďakujem Ti, korona

Ďakujem Ti, korona

V knihe Múdrosti 16, 29 sa píše: "Lebo nádej nevďačného sa roztopí ako zimný srieň a odtečie ako neužitočná voda." Možno sa teda pozrieť na súčasný stav korona vírusu aj s vďačnosťou? Ak nás od nevďačnosti odrádza Božie Slovo, potom určite áno. Ale za čo možno poďakovať v takom čase akým je čas korony?

Blog
Čím skôr sa adaptuj!

Čím skôr sa adaptuj!

Niektorí z nás si stále nezvykli na zmenu a netrpezlivo čakáme, kedy sa už život vráti do starých dobrých koľají. Kiež by už korona bola navždy porazená. Kým však ten stav nenastane, urobíme najlepšie, ak sa prispôsobíme a využijeme ponúkané príležitosti.

Blog
Radosť v čase korony

Radosť v čase korony

Je práve acédia tou znechutenosťou, ktorú prežívame počas dlho trvajúcej karantény a obmedzení? Je práve radosť z účasti na Božom živote liekom na acédiu?