Gabo Martinický

Gabo Martinický

analytik - konzultant a publicista

Strana 1

Blog
Ježiš predpovedal Rolling Stones!
Ježiš predpovedal Rolling Stones!

Koncert The Rolling Stones v Prahe 4. 7. 2018 inšpiruje i porozumieť jeho širším súvislostiam. Evangelii gaudium 148 uvádza, že ľud vo svojom chápaní Božej vôle v niektorých otázkach postupne rástol na základe prežitej skúsenosti. Dodávam: Až dorástol i k pochopeniu súvislosti evanjelia a rockovej muziky!

Strana 1