Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. február 2018

Pôstne obdobie preverí našu duchovnú kondíciu

Popolcovou stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie. Je to príprava na slávenie Veľkej noci.
Pôstne obdobie preverí našu duchovnú kondíciu

Pôstne obdobie má kajúci charakter. Evanjeliový úryvok tohto dňa (Mt 6,1-6.16-18) nás pozýva zamerať našu prípravu na tri piliere nábožnosti: almužnu, modlitbu a pôst. Našim motívom nemá byť obdiv ľudí, ale aby sme sa páčili Otcovi, ktorý je na nebesiach. 

Silné obdobie

V športovom prostredí sa neraz stretneme s tým, že športový tím si želá atraktívne, silné družstvo. Silný súper totiž preverí jeho skutočnú kvalitu, prinúti ho siahnúť až na dno svojich síl a ukázať to najlepšie, čo dokáže. Často to so sebou prináša aj zistenie skutočného stavu, odkrytie slabín a vytriezvenie z ilúzií o vlastnej kondícii.

V liturgickom jazyku sa zvyknú obdobia Adventu a Pôstu označovať ako „silné“ liturgické obdobia. Spôsob, ako tieto obdobia prežívame, nám totiž môžu pomôcť budovať náš charakter, duchovne rásť, ale aj bolestne ukázať biedu nášej duchovnej kondície.

Štyridsať dní pôstneho obdobia vždy bolo a ostáva v Cirkvi jedinečnou príležitosťou pre duchovný rast v troch biblických pilieroch nábožnosti: almužna, modlitba a pôst.

Almužna

Už starozákonný prorok Izaiáš tlmočil Boží pohľad na pravý obsah pôstu: „Či nie to je pôstom, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58,7)

Almužna našla v kresťanskom chápaní konkrétne vyjadrenie v skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva. Vyjadriť solidaritu s tými, ktorým sa dostalo menej ako nám, môžeme napríklad podporou konkrétneho charitatívneho diela (adopcia na diaľku, dobrovoľníctvo v hospici a pod.).

Modlitba

Modlitbou pozývame Boha do nášho života, aby bol jeho súčasťou. Ak sa modlíme zriedkavo, nedbalo a s nevôľou, potom je takým aj náš život viery a vzťah s Bohom. Modlitba nás pretvára a mení. Ovocím autentickej modlitby je náš život.

Inzercia

"Žijeme zvláštnu dobu. Niektorí ju nazývajú ,wellness náboženstvo´. Ak niekto drží dietu zo zdravotných alebo estetických dôvodov, tak ho obdivujeme. Ak sa niekto zriekne niečoho z náboženského dôvodu, označíme ho za náboženského fanatika." Zdieľať

Urobte si malý test. Ak má týždeň 10 080 minút, koľko z nich venujete modlitbe? Porovnajme to s časom, ktorý strávime sledovaním televízie, veujeme svojím záľubám atď. Čudujeme sa, že necítime Božiu prítomnosť v našom živote? Nemáme na neho čas.

Najdôležitejšou vlastnosťou modlitby je vernosť Bohu v modlitbe, to znamená jej pravidelnosť. Ľudskú dušu nasýti len duchovný pokrm. Každé predsavzatie má byť konkrétne a realizovateľné. Napríklad každý deň venovať 15 minút čítaniu Svätého písma.

Pôst

Žijeme zvláštnu dobu. Niektorí ju nazývajú „wellness náboženstvo“. Ak niekto drží dietu zo zdravotných alebo estetických dôvodov, tak ho obdivujeme. Ak sa niekto zriekne niečoho z náboženského dôvodu, označíme ho za náboženského fanatika.

Zmysel pôstu nie je obrať človeka o dobré a pekné veci. Pôst je testom, či veci slúžia nám, alebo sme sa my stali ich otrokmi.

Pápež František nás na Nový rok vyzval zbaviť sa v roku 2018 „neužitočnej batožiny,“ do ktorej patrí aj banálny konzum. Skúsme si napríklad v pôstnom období k piatku pridať ako pôstny deň aj stredu, alebo vyhradiť dni, ktoré strávime bez televízie či internetu (tzv. digitálny pôst) a poctivo to aj dodržiavať. Získaný čas venujme modlitbe, svätej omši, rodine...

Všetky tri piliere sa napĺňajú v slove „obeta“. Obeta má vtedy zmysel, keď sa prináša kvôli vznešenému cieľu. Čím vznešenejší cieľ, tým zmysluplnejšia je obeta, ktorá sa prináša. Nech našim cieľom je láska k Bohu a k blížnemu, lebo „naplnením zákona je láska“ (Rim 13,10).

Odporúčame

Blog
Autentický podraz

Autentický podraz

Nedokázala by som to sformulovať tak slušne ako pán Kvasnička, ani tak pozitívne ako pani Grey. Mňa sa to stranícky netýka. Len som podľahla svojmu pocitu, že sa tu deje obrovská nespravodlivosť, amorálnosť, pokus o zlodejinu, či rozklad.