Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2018

V službe Kristovho evanjelia

Evanjeliovým úryvkom najbližšej nedele (Mk 1,14-20) sa opäť vraciame k téme povolania prvých učeníkov, ale tentokrát očami Markovho evanjelia.
V službe Kristovho evanjelia

Celé Markovo evanjelium môžeme nazvať aj evanjeliom učeníctva, evanjeliom nasledovania Krista. Podobne by sme to mali povedať aj o našom živote. 

V Ježišovi Kristovi nastáva kairos

Začiatok Ježišovho učenia sa prekrýva so záverom pôsobenia Jána Krstiteľa. Poslanie Pánovho predchodcu sa naplnilo. Teraz nastáva doba Mesiáša. Zvolanie „naplnil sa čas“ sú prvé slová Pána Ježiša, ktoré zaznejú v Markovom evanjeliu. 

V gréčtine jestvujú dva výrazy na označenie času. Prvým je  chronos a slúži na označenie času, ktorý  lineárne plynie. Naša doba je poznačená predovšetkým týmto chápaním času. Všetko sa presne meria. Čas odchodu a príchodu autobusov a vlakov, čas začiatku a konca práce a pod.

Druhý výraz na označenie času je kairos. Je to ten správny okamih pre nejakú činnost, tá najlepšia chvíľa. Úroda sa nezbiera podľa toho, aký je dátum v kalendári, ale podľa zrelosti plodov. Chronos je skôr kvantitatívne označenie času. Kairos zdôrazňuje jeho kvalitu. Práve tento druhý výraz zaznieva z úst Ježiša Krista. Čakanie na Mesiáša skončilo. V Božom pláne záchrany ľudstva nastala v osobe Ježiša Krista tá najvhodnejšia chvíľa. 

V živote sme ponorení do každodenného rytmu života. Avšak je dôležité, aby sme v tejto chronológii dejín boli vnímaví na dar prítomného kairosu. Tu a teraz sme povolaní byť súčasťou Božieho kráľovstva. Nie zajtra, o rok, alebo na dôchodku. Veriť Božiemu evanjeliu znamená otvoriť mu už teraz každú oblasť nášho života.

Život učeníctva

Povolanie prvých učeníkov je názorným príkladom správneho pochopenia Ježišovho zvolania „naplnil sa čas“. Boh prichádza s konkrétnym a osobným pozvaním „poďte za mnou.“ Dať sa do služby Kristovho evanjelia je tá jediná správna odpoveď človeka na Božie pozvanie.

"Tu a teraz sme povolaní byť súčasťou Božieho kráľovstva. Nie zajtra, o rok, alebo na dôchodku. Veriť Božiemu evanjeliu znamená otvoriť mu už teraz každú oblasť nášho života." Zdieľať

V kresťanstve nestačí a nikdy nestačilo „len“ veriť evanjeliu. Je potrebné ísť za Ním, za Ježišom. Vziať každý deň svoj kríž a nasledovať ho. Grécke slovo euthys – hneď v reakcii Šimona  a Ondreja vyjadruje túto rozhodnosť ľudskej odpovede. Prosme si o túto rozhodnosť aj v našom živote.

Sieť záchrany

V židovstve si žiak vyberal učiteľa - rabbiho, najčastejšie takého, pri ktorom dúfal, že sa od neho naučí čo najviac. V našom prípade je to naopak. Rabbi Ježiš si sám vyberá svojich učeníkov. V židovstve si žiak nevyberal rabbiho preto, aby ho nasledoval, ale  aby sa pri ňom naučil lepšie rozumieť Pánov zákon – Tóru. Niekedy sa dokonca odporúčalo zmeniť rabbiho, aby sa tak žiak dozvedel aj iný spôsob výkladu Tóry.

Inzercia

V našom prípade rabbi Ježiš vyzýva, aby sme nasledovali jeho samotného, lebo On je naplnením Zákona, je Mesiáš, Boží Syn.

Rybári opustili siete, to znamená svoje živobytie a ľudské istoty. Odteraz sa budú spoliehať na svojho Učiteľa, od ktorého sa budú učiť „loviť ľudí.“ V našom zaužívanom význame chápeme toto spojenie ako výzvu ohlasovať evanjelium. Ponúkam však aj iný výklad.

More je v Svätom písme nebezpečným miestom, kde hrozí človeku utopenie. „Loviť ľudí“ znamená  zachrániť človeka pred duchovnou skazenosťou a vnútorným rozvratom. Sieť je symbolom vytiahnutia zo smrti do života, ktorý ponúka Kristus. Kresťan nesie zodpovednosť za ľudí okolo seba. Chráňme seba a druhých pred všetkým, čo ohrozuje skutočné dobro a ľudskú integritu.

Na záver jedno pozvanie. Tento liturgický rok ponúka viac priestoru úryvkom z Markovho evanjelia. Prečítajme si celé Markovo evanjelium nábožne, pozorne, bez náhlenia. Čítajme ho na pokračovanie, aby sme sa s ním dôverne zoznámili.

„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista,“ hovorí sv. Hieronym. My predsa chceme poznať Krista. 

Odporúčame

Blog
Pane, aj na mňa si sa pozrel

Pane, aj na mňa si sa pozrel

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Jn 1,35-42) opisuje povolanie prvých Ježišových učeníkov. Učeníctvo je cesta, na ktorej sa rodí aj naše povolanie. Ide o dynamickú udalosť, ktorá nekončí.

Blog
Cesta křesťanského života

Cesta křesťanského života

Zdá se, že v životě se nám nabízí mnoho cest, po kterých se můžeme dát. Ve své podstatě však existují pouze cesty dvě: cesta, která vede k Bohu a cesta, která se s ním míjí. Ale rovněž v rámci cesty k Bohu si můžeme zvolit různé „jízdní“ pruhy, které nás však dříve nebo později mohou dovést k odbočce, která nás ze zvolené cesty může vyvést.

Blog
Koľko máš na omši kočíkov?

Koľko máš na omši kočíkov?

Napadla mi táto otázka, keď som cez vianočné sviatky „obiehal“ Slovensko – najskôr omša na Božie narodenie v našej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke, potom cesta k našim do Topoľčian, odtiaľ k dedkovi do Radošiny, následne k manželkinej rodine na východ do Markušoviec.  Na jednej zo svätých omší, keď náš kočík hrdo zavadzal do stredovej uličky, mi napadla otázka z titulku tohto blogu. Bol tam totiž jediný. Podobne to bolo aj v ďalšom kostole.