Otcovia teraz

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Otcovia teraz

Otcovia sa zvyknú teraz deťom venovať viac ako asi voľakedy. Sám poznám mnoho mladých otcov, ktorí sa deťom naplno venujú a užžívajú si ich detstvo. V minulosti to asi tak nebolo. Jednak mali v minulosti ľudia viac detí, viac starostí ako ich zabezpečiť, ale nebolo to také prirodzené. Takže na hranie sa, krúžky a ostatné nebolo kedy.

V súčasnosti žžijeme na Slovensku pomerne dobrý žživot. Aj keď sa to nedá zobecňovať, žžijeme hospodársky najlepššie časy. Vyššššia žživotná úroveň sa prenṚa aj do vzťahov otec - deti. Otcovia sa zvyknú teraz deťom venovať viac ako asi voľakedy. Sám poznám mnoho mladých otcov, ktorí sa deťom naplno venujú a užžívajú si ich detstvo. V minulosti to asi tak nebolo. Jednak mali v minulosti ľudia viac detí, viac starostí ako ich zabezpečiť, ale nebolo to také prirodzené. Takže na hranie sa, krúžky a ostatné nebolo kedy. Celkom objektívne.

Samozrejme, nie je to vždy ideálne. Sú prípady, kedy pre mužža nie je rodina a deti na prvom mieste - najväcšia šškoda a veľmi smutné. Ďalšším problémom je schopnosť, resp. možžnosť zabezpečiť rodinu. Neraz musia otcovia za prácou dochádzat na týžždňovky, čím sa nechtiac odcudzujú rodine. V tom lepššom prípade dochádzajú len denne, aj to ich vššak deti nevidia ráno a z práce prídu ažž večer. Nužž, taký je nṚ údeľ otcov: "ísť na lov niekam ďaleko". Z vlastnej skúsenosti viem, žže raz za čas vypadnúť na pár dní nie je také zlé, priam trochu zmeny príde dobre. Avššak dlhodobo by bolo dobré, aby ľudia nemuseli ďaleko za prácou, ale aby sa práca priblힾila k ním. Preto, aj ked sa to javí nelogické, nesúhlasím so šštátnou podporou dochádzania za prácou a dočasného ubytovania. ŠŠtát tým nepriamo podporuje odlúčenie rodiča od detí a delí tak rodiny. Namiesto takejto podpory, ktorá vä蹚inou súvisí s nejakou mega investíciou, by mal šštát skôr presadzovat viac pozitívnej diskriminácie formou podpory malých a stredných podnikov v menej rozvinutých regiónoch.

A aké je to s možžnosťou byť doma pre otcov? Je možžnosť, aby bol na materskej dovolenke mužž. Vítam to, aj keď úprimne, nejak mi to nepasuje. Dieťa potrebuje byť do troch rokov prioritne s matkou. To nie je môj výmyseľ, to tvrdia šštudovaní psychológovia. Pre otcov by som vššak radššej privítal viac akejsi ššpeciálnej dovolenky. V súčasnosti platí, žže "pri narodení dieťaťa manžželke zamestnanca má tento pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manžželky do zdravotníckeho zariadenia a spät". Čo je to nevyhnutne potrebný čas na prevoz? A po pôrode čo? Veď užž aj Európska komisia nám odporúča poskytnúť otcovi pri narodení dieťaťa platené voľno v rozsahu 10 dní. K tomuto by sa mal šštát zaviazat nielen teraz, ked sa krajine darí, alebo bez ohladu na to pristúpiť k tejto právnej úprave čo najskôr. Aj keď by toto nemalo zásadný vplyv na pôrodnosť, určite by to bolo pekné zadosťučinenie pre otcov a reálna pomoc matkám a tým celej rodine.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora