Titus Zeman - symbolika na pozadí blahorečenia

Titus Zeman - symbolika na pozadí blahorečenia

Príbeh blahoslaveného Titusa Zemana je dnes už dostatočne známy. Skúsme ho na chvíľu vnímať z iného uhlu pohľadu, prostredníctvom symbolov a umeleckých artefaktov prítomných v priebehu slávnosti blahorečenia.

Stredobodom pozornosti sa vo vizuálnom vnímaní stáva kovový objekt relikviára, ktorá sa divákovi prihovára sochárskym tvaroslovím. Vysoký reliéf zobrazuje drámu úteku - prechodu cez rieku, za ktorým sa dá tušiť snáď až biblický rozmer. Umelec tu zachytil v bronze príbeh, ktorý nás presahuje.

Priebehom slávnosti sa vinie základný motív, symbol železnej opony - ostnatý drôt. Krutý znak totality sa objavuje v logu blahorečenia, v mediálnych vstupoch a tiež v grafike na pozadí.

Slávnostný charakter udalosti dokresľuje na pozadí profil kríža, ktorý preráža múry totalitného režimu a trhá železnú oponu. Fragmenty betónových bariér nesú portrét Titusa Zemana a obraz Sedembolestnej. A cez štrbinu kríža, cez priehľady v scéne sa v oknách petržalských domov otvára perspektíva súčasného života. Práve aj vďaka hrdinom a obetiam totality môžeme dnes žiť svoj život v pokoji a v slobode.

Zaujímavým oblúkom sa na scéne blahorečenia objavuje legendárna dizajnová ambona z prvej návštevy dnes už Svätého Jána Pavla II. na Slovensku z roku 1990. Komplexný zážitok zo slávnosti výrazne podčiarkol kultivovaný hudobný prejav komorného orchestra a zborový hymnus na počesť Titusa Zemana.

Rád by som na záver vyzdvihol organizátorov - saleziánov, ktorí na profesionálnej úrovni zorganizovali túto udalosť desaťročia pre Cirkev na Slovensku. V procese prípravy slávnosti blahorečenia zaangažovali do kreatívneho tímu viacerých tvorcov rôznych profesií. Som vďačný za pozvanie prispieť ku tejto slávnosti svojou časťou.

________________________________________________

Kreatívny tím:

Relikviár - Marián Králik, sochár, Andrej Botek, architekt

Grafika scény - Tomáš Miško, dizajnér

Obraz Titusa Zemana - Pavol Rehák, maliar

Dizajn mobiliára - Martin Kvasnica, architekt

Projekt scény - Klement Trizuljak, architekt

Foto © A. Botek, K.Trizuljak

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo