Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. august 2017

Žiť Kristovo evanjelium nie je cesta gaučového pohodlia

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele je pokračovaním z minulej nedele, kde sa kládol dôraz na Ježišovo božstvo. Teraz Matúš upriamuje pozornosť na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre každého, kto chce ísť cestou Božieho Syna.
Žiť Kristovo evanjelium nie je cesta gaučového pohodlia

Prvá predpoveď utrpenia

Evanjeliový úryvok začína spojením „od tej chvíle“ (porov. Mt 16,21), ktorý nedeľný lekcionár pri spracovaní tejto pasáže vynechal. Ide však o dôležitý údaj, ktorý sa nachádza v Matúšovom evanjeliu aj v 4,17: „Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: »Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo«“  a tvorí dôležitú súčasť štruktúry evanjelia. Kým úvodné tri kapitoly (Mt 1-3: genealógia, narodenie, krst, pokúšanie) predstavili čitateľovi, kto je Ježiš z Nazareta, spojením „apo tóte= od tej chvíle“ Matúš označil začiatok Ježišovho verejného účinkovania. Boží Syn nebeské kráľovstvo spríomňuje 1. slovami (Ježišova reč na vrchu (Mt 5-7), reč učeníkom (Mt 10); 2. skutkami (exorcizmy, vzkriesenia, uzdravenia,m zázraky); 3. podobenstvami (Mt 13); 4. vlastnou osobou. Teraz sa po Petrovom vyznaní dejová línia Matúšovho evanjelia posúva do novej roviny. Ježiš začína hovoriť o svojom utrpení. Dôraz sa kladie predovšetkýna osobu Krista ako na sebazjavenia nebeského kráľovstva. Ježiš sa zmieňuje o Jeruzaleme ako mieste zavŕšenia svojho poslania, ktoré bude pre neho bolestné a smrteľné.Toto je cesta Mesiáša. 

Zo skaly prekážka

Ešte pred chvíľou Kristus nazval Petra skalou, na ktorej on, ako Staviteľ, buduje svoju Cirkev. Pekelné brány je nepremôžu nie vďaka ľudskému úsiliu a našim kvalitám. Cirkev je Kristovou Cirkvou. To je ten dôvod, pre ktorý ju pekelné brány nepremôžu. Ak by bola ľudskou inštitúciou, už dávno by sa pri slabostiach učeníkov a pri našich pokleskoch rozsypala. Kristus dáva Cirkvi stabilitu a nezničiteľnosť. Zároveň upozorňuje, že útoky nie sú niečím neobvyklým, ale skutočnosťou, ktorej nové spoločenstvo, ktorého Ježiš je Staviteľom, musí počítať. Z úlohy skaly sa však Peter stáva „prekážkou.“ Grécky výraz „skandalon“ znamená prekážka na ceste, o ktorú sa človek potkne. Označenie „satan“ neznamená, že Peter je zlým duchom. Je to odkaz na pokúšanie Ježiša v Mt 4,17, kde satan dáva falošnú interpretáciu Ježišových slov a poslania. Teraz pomýlenej predstave podľahol Peter a Ježiš ho prísne napomína. Prijať správnym spôsobom Ježišovu identitu je totiž kľúčovým faktorom pre celú náuku kresťanstva. 

Vezmi svoj kríž

Ako som už spomenul v komentári k úryvku uplynulej nedele, Ježiš neodháňa Petra od seba, ale ho napomína, aby bol jeho učeníkom, aby sa postavil za neho. Grécky text uvádza Ježišovo napomenutie „hypage opíso mu“, čo  znamená „choď za mňa“, tzn. „nasleduj ma“. Tento význam potvrdzujú ďalšie Ježišove slová, kde je opäť použité spojenie „opíso mu - za mnou“ v spojení s krížom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ (Mt 16,24) Nie sme zahnaní do slepej uličky a ani nie sme v zápase o evanjeliové hodnoty osamotení. Pred nami kráča Ježiš a my ideme v jeho šľapajach. Ide o slobodné rozhodnutie zvýraznené slovami „kto chce“, lebo viera z donútenia nie je skutočnou vierou. Evanjelium nie je komplikovaný systém poučiek. Prijať Ježišovo evanjelium znamená toto: Nasledovať Ježiša ako jeho učeník úplne a bez výhrad. 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. augusta si pripomíname mučenícku smrť Jána Krstiteľa. Postave Pánovho predchodcu evanjeliá venujú veľký priestor. Pri štúdiu biblického textu už aj toto je istým znamením. Svätopisec chce svojim adresátom povedať, že ju považuje za dôležitú pre pochopenie svojho diela.

Blog
Načo je nám voľný čas?!

Načo je nám voľný čas?!

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je vôbec aktuálna. Bolo predsa potrebné znovu vybudovať vojnou zničenú krajinu. A téma neprestala byť aktuálnou aj dnes.

Blog
Násilie na ženách, alebo Istanbulský dohovor?

Násilie na ženách, alebo Istanbulský dohovor?

Už sa zdalo, že diskusia o Istanbulskom dohovore na Slovensku utíchne. Stala sa politickým kapitálom. Čo už po tom, že komisárka za ľudské práva Jourová ju prepašovala do Európskeho parlamentu. Preto sa cítim povinný reagovať na výzvu obsiahnutú v Istanbulskom dohovore a zoznamovať s ním verejnosť.