Chytiť sa Božej ruky

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Chytiť sa Božej ruky

Petrovo „overenie“ Ježišovho božstva a pochybnosti, Ježišova výčitka a vyznanie učeníkov v závere. To sú témy, ktoré ponúka evanjeliový úryvok najbližšej nedele.

Krehká viera

Peter a apoštoli tušia, že Ježiš z Nazareta, ktorý ich povolal za svojich učeníkov,  nie je obyčajný židovský učiteľ. Počuli jeho náuku, ktorá sa odlišuje od zákonníkov, lebo učí s autoritou (Mt 7,29).Videli jeho zázraky na prírode, má moc nad chorobou, zlými duchmi, ba dokonca smrťou.  (8. a 9. kapitola). Za Ježišom idú veľké zástupy. Bezprostredne tejto udalosti predchádza zázrak nasýtenia veľkého množstva ľudí, kde len mužov je 5000 (porov. Mt 14,21) Peter a ostatní apoštoli však ešte musia rásť vo svojej viere, ktorá je nestála a krehká. Vo chvíli nebezpečenstva  a skúšky zlyhávajú. Toto je Cirkev, ktorá sa formuje.

Symbolika mora

Názvom „more“ evanjeliá označujú Galilejské jazero, ktoré má aj názov Genezaretské alebo Tiberiadské jazero. Pre svoju veľkosť sa nazývalo more. Je spojené s mnohými Ježišovými aktivitami. V biblickom chápaní more predstavuje chaos, nebezpečenstvo a pustošivé mocnosti zla. Je symbolom nepriateľských síl, ktoré iba Boh má moc ovládnuť (porov. Gn 1,9). Ježiš zoči-voči moru demonštruje svoju božskú moc, ktoré ho počúva a utíši sa. V súvislosti s morom má svoj príbeh aj loďka, ktorá sa stáva svedkom ďalšej lekcie, ktorou Ježiš formuje rodiacu sa Cirkev.

Zvláštnosti gréckeho textu

Matúš zdôrazňuje, že loďka bola vo veľkej vzdialenosti od brehu. Grécky text doslova uvádza „mnoho stádií“ (stádia = cca 185 metrov). Ježiš sa k učeníkom približuje nad ránom, v gréckom texte sa uvádza „v čase štvrtej hliadky“, tzn. medzi  treťou a šiestou hodinou v noci. Loďkou, ktorá sa v našom príbehu spomína až 5-krát, zmieta vietor a vlny. Matúš teda zachytil rozpoloženie učeníkov, ktorí sú zdanlivo oddelení od Ježiša celú noc, osamotení a vystavení ohrozeniu života. Ježiš kráča po mori. Tento motív pripomína starozákonný príbeh prechodu cez Červené more a Božej záchrany Izraelitov pred Egyťanmi. Ježiš robí niečo, čo dokáže iba Boh. Ale naša pozornosť ide ďalej. Ježiš robí ešte niečo viac, čo robí jedine Boh. Prináša pokoj: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Kým Peter upiera zrak na Krista a načúva jeho hlas, kráča ku Kristovi. Keď si začne všímať a vyhodnocovať vlastnú situáciu, začína sa topiť.

Boh, ktorý vystiera ruku k človeku

Peter žiadal dôkaz „Pane, ak si to ty...“ Ježiš neodmietol jeho žiadosť, ale požaduje od neho vieru. Petrovmu vykročeniu predchádza dôvera v Ježišovo slovo. My neraz považujeme existenciu Boha za mátohu, v doslovnom gréckom texte „fantasma = prízrak“, od ktorého žiadame „dôkazy“, ale tak, aby nás to nič nestálo.

Loďka v neskorších interpretáciách predstavuje Cirkev. Kristus je ten, ktorý je neustále prítomný uprostred svojich veriacich, prináša istotu a pokoj do našich životov. Božia ruka je vždy vystretá k človeku, aby zachytila každého, kto volá o pomoc, hoci aj s malou vierou. Peter sa tejto ruky pevne chytil... 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo