Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. júl 2017

Zariskovať a prijať pozvanie

Najbližšia nedeľa nám ponuka tri zaujímavé podobenstvá. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly sú adresované zástupom, podobenstvo O poklade ukrytom na poli, ako aj nasledujúce O vzácnej perle, je určené už len Ježišovým učeníkom. Ježiš vošiel do domu, kde najskôr podáva vysvetlenie podobenstva O kúkoli medzi pšenicou. Táto zmena miesta má svoj nezanedbateľný význam. Dom a vnútro symbolizujú spoločenstvo tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať, tzn. nielen počúvať ako zástupy vonku, ale plniť jeho vôľu. Tretím je podobenstvo O rybárskej sieti.
Zariskovať a prijať pozvanie

Zariskovať spolu s Bohom

Nebeské kráľovstvo nie je pripodobnené tomu, kto pole kúpi, ale k samotnému pokladu. Božie kráľovstvo nie je výsledkom nejakej ľudskej stratégie. Je to Boží dar a ten dar je už tu, ale pre mnohých je ukrytý. Pravý Ježišov učeník je ten, kto sa rozhodne zariskovať a všetko investovať do nebeského kráľovstva - "predá všetko, čo má...," ktorý si nenecháva nejaký záložný plán pre prípad, žeby to nevyšlo. Už rozumieme, prečo toto podobenstvo povedal svojim učeníkom a nie zástupom. Iba ten, kto zariskuje spolu s Bohom, môže zakúsiť radosť a spozná hodnotu Božieho kráľovstva. Je to radosť „z objavenia“ nebeského kráľovstva vo svojom živote. 

Nebeské kráľovstvo prevyšuje všetko

Predchádzajúce podobenstvo prirovnáva nebeské kráľovstvo k pokladu a nie k tomu, kto ho kupuje. Objav pokladu je pre človeka neočakávaný, aby sa zdôraznilo, že Božie kráľovstvo je Božím darom, nie výsledkom plánovaného ľudského konania. V tomto prípade je nebeské kráľovstvo porovnané s kupcom, ktorého napriek skúsenosti prekvapí vzácnosť perly. Dôležité je, ako sa zachová: "Predá všetko, čo má, a kúpi ju." To je jediná správna odpoveď, ktorú má dať Ježišov učeník vo vzťahu k nebeskému kráľovstvu, tzn. žiadna iná hodnota sa mu nevyrovná a prevyšuje všetky naše očakávania. Pre človeka nič nemá byť prekážkou na jeho dosiahnutie. 

Každý je pozvaný

Posledné zo siedmich Ježišových podobenstiev v 13. kapitole Matúšovho evanjelia O rybárskej sieti má alegorické vysvetlenie, v ktorom každý detail má hlbší význam. Oddelenie sa vzťahuje na spravodlivých a zlých. Robia ho anjeli, tzn. deje sa na základe nadprirodzených kritérií, nie ľudských. Evanjelizácia je ako hádzanie siete, ktorá má zachytiť každého bez rozdielu. Boh od nás očakáva, že budeme jeho evanjelium hlásať každému a nevyberať si prostredie a ľudí, kde to chceme a kde nechceme robiť. A už vôbec nie je našou úlohou „pomôcť“ Bohu pri triedení ľudí, to nepatrí nám, ale Pánovi, hoci pokušenie asi drieme v každom z nás.

 

Inzercia

Odporúčame

Blog
V dome Marty a jej súrodencov v Betánii

V dome Marty a jej súrodencov v Betánii

Na 29. júla pripadá liturgická spomienka svätej Marty. V evanjeliách sa Marta spomína len na dvoch miestach, vždy so zmienkou aj o jej sestre Márii. Prvý raz pri návšteve Ježiša v ich dome v Betánii v Lk 10,38-42 a druhýkrát pri vzkriesení ich brata Lazára v Jn 11,1-12,11. Kým Lazár nevypovie žiadne slovo, Marta a Mária vystupujú veľmi aktívne. Význam mena Marta znamená v aramejčine Pani domu. V evanjeliách je vždy oslovená menom a vždy ako prvá v poradí.

Blog
Hodnota  života

Hodnota života

Venované pamiatke malého Charlieho Garda a jeho rodičom Prípad Charlieho Garda, ktorému nebolo umožnené bojovať o svoj niekoľko mesačný život, je dôvodom prečo je opäť potrebné sa venovať téme hodnota života. Pod ukončenie príbehu tohto 11 mesačného chlapca sa podpísali všetky veci, o ktorých budem hovoriť. Áno, hlavným dôvodom boli nekončené rozhodovania súdov, pre ktoré sa choroba rozvinula tak, že už nebolo cesty späť. A to napriek tomu, že za malým Charliem stál Pápež, americký prezident a aj sám Boh. Možno to všetko bolo preto, aby sme znova zamysleli nad tým, čo je to hodnota života.