Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. jún 2017

Trojica – dialóg lásky a tanca

Najbližšiu nedeľu si pripomenieme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Každú našu modlitbu či bohoslužbu otvára prežehnanie „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Prijatím krstu je život kresťana neoddeliteľne spojený s vyznávaním trojjediného Boha, ktorý pozýva človeka, aby vstúpil do dialógu večnej vzájomnej lásky troch božských osôb.
Trojica – dialóg lásky a tanca

Specificum christianorum

Viera v najsvätejšiu Trojicu je originalitou kresťanskej náuky. Nepochopenie náuky o Trojici sa objavuje najmä v nekresťanských spoločenstvách. Výroky v Koráne robia z troch osôb Trojice troch bohov, na základe čoho moslimovia neuznávajú kresťanské trojičné učenie. Odmietanie trojjedinosti Boha úzko súvisí s odmietnutím božstva Ježiša Krista, ako napríklad vidíme v učení Svedkov Jehovových. Kresťania vyznávajú, že Božiu podstatu plne zdieľajú Otec, Syn a Duch Svätý, pričom nie je nijako narušená viera v jedného jediného Boha. Tajomstvo trojjedinosti Boha nie je len jeho vnútornou existenciou, ktorá nemá s duchovným životom kresťana súvis. Apoštol Pavol pripomína, že Božia láska je v našich srdciach prítomná skrze Ducha Svätého (Rim 5,5). Jeho pôsobením máme účasť na Ježišovom synovskom vzťahu k Otcovi (Gal 4,6). Pri poslaní Syna a Ducha Svätého smerom k ľudstvu môžeme hovoriť o pokračovaní ich vnútorného vychádzania od Otca. Každý, kto sa necháva preniknúť Božou milosťou a láskou, dostáva účasť na živom a životnom spoločenstve s Bohom.

Východiskom je Božie slovo

Sväté písmo dosvedčuje, že Boh sa v dejinách postupne dával spoznávať ako Otec, Syn a Duch Svätý. Vzťah Otca, Syna a Ducha Svätého vrcholným spôsobom približujú novozákonné texty. V evanjeliových opisoch osoby a pôsobenia Ježiša z Nazareta Boh zjavuje svoju vnútornú podstatu Trojice zvlášť pri jeho vtelení, krste, premenení na vrchu, smrti na kríži a zmŕtvychvstaní. Ďalšie novozákonné spisy zdôrazňujú, že Ježišovo vykupiteľské poslanie nás zapojilo do spoločenstva s Otcom, ktorého v Duchu Svätom aj my voláme „Abba – Otče“, lebo v  Kristovi nás prijal za svojich synov a dcéry. Autor Prvého Petrovho listu svojich adresátov označuje ako vyvolených, „ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. (1 Pt 1,2) Tieto texty vylučujú nesprávne chápanie spoločenstva Otca a Syna len ako morálnu alebo metaforickú jednotu. Rovnako ani Duch Svätý nie je nejakou neosobnou silou alebo len formou Božieho pôsobenia. Ide o trojicu osôb, ktoré spolu vytvárajú jednu živú Božiu prítomnosť.

Boží tanec

Bol to predovšetkým svätý Ján Damascenský (650-754), ktorý vo východných spoločenstvách vtedy ešte zjednoteného kresťanstva rozvíjal v náuke o Trojici učenie o vzájomnom prenikaní troch božských osôb, tzv. perichoresis. Pôvodný význam slova perichoresis doslova znamená „chodiť dookola.“ V gréčtine označoval svadobný tanec aspoň troch osôb, ktoré sa pohybujú v kruhu, pričom sa telom natáčajú striedavo dovnútra a vonku podľa rytmu hudby. Pri zrýchľovaní tempa hudby sa tri osoby stávajú súčasťou jedného tanečného celku. Pre Jána Damascénskeho a ostatných cirkevných otcov Východu to bol obraz, ktorý použili pri svojej náuke o Trojici. Tri božské osoby majú jednu nekonečnú a nedeliteľnú podstatu, vzájomne sa prenikajú bez toho, aby boli rozdelené. Z toho vyplýva ich rovnosť a spoluvečnosť. Ide o vzájomný vzťah dávania a prijímania, ktorý nazývame láska. Perichoresis je Boží tanec lásky. Žiaľ, neraz kvôli nášmu egoizmu a hriešnosti narúšame rytmus Božej lásky. Ježiš Kristus svojím vtelením, ohlasovaním, smrťou a zmŕtvychvstaním nás znova učí kroky tohto Božieho tanca. Mohli by sme povedať, že nás zapája, aby sme sa stali súčasťou božskej perichoresis, tzn. radostnej oslavy z návratu márnotratných synov a dcér do domu trojjediného Boha.

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Turíce - dar zrelosti vo viere

Turíce - dar zrelosti vo viere

Cirkev v týchto dňoch prežíva čas modlitieb, v ktorých prosí o dary Ducha Svätého. Nasleduje tak príklad prvej Cirkvi, ktorá po Nanebovstúpení Pána v modlitbách vo Večeradle očakávala na Turíce zoslanie prisľúbeného Tešiteľa. Novéna k Duchu Svätému sa niekedy nazýva aj kráľovnou všetkých novien.

Blog
Má štát zakázať Kotlebovu ĽSNS a Cirkev trestať kňazov ktorí ju podporujú?

Má štát zakázať Kotlebovu ĽSNS a Cirkev trestať kňazov ktorí ju podporujú?

Generálny prokurátor navrhol Najvyššiemu súdu zrušiť Kotlebovu ĽSNS. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska na kritiku médií, že Cirkev toleruje kňazov podporujúcich túto stranu dobre odpovedal, že Cirkev nemôže diktovať politické presvedčenie komukoľvek, vrátane vlastných členov. O pár dní týchto kňazov predsa potrestali. Takto však hrozbu extrémizmu na Slovensku neodstránime.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.