Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. september 2022

Nároky na lídra

Pred tým než sa budúci týždeň prehupneme do Druhého listu Timotejovi, zavŕšime túto nedeľu ten Prvý. V ňom si vypočujeme záverečné povzbudenia a rady, aké dáva lídrovi miestnej kresťanskej komunity apoštolský autor tohto spisu.
Nároky na lídra

Zamyslenie na evanjelium tejto nedele nájdete tu.

Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen. (1 Tim 6, 11-16)

A teda. Aký by mal byť vodca kresťanského spoločenstva? Predovšetkým sa má vyvarovať pokušeniu finančne sa cez svoju službu finančne obohatiť. Hoci to v našom čítaní nezaznie, biblický text vo verši 11 pôvodne obsahuje výzvu „utekaj pred tým“, čo odkazuje na predchádzajúci  úsek (1 Tim 6, 6-10), ktorý sa venuje chamtivosti. Apoštolská služba má veru málo čo spoločné so snahou materiálne si prilepšiť. Všetci, ktorí tak od čias apoštolov robili v skutočnosti evanjeliovému posolstvu len škodili. Ľud po čase vždy vycíti, či služobník Cirkvi svoje povolanie vykonáva pre dobro veriacich, alebo pre svoj vlastný prospech.  

Timotej je ďalej povolaný, aby bol „Božím človekom“. Tento titul má jasné konotácie na jeho výskyt v Starom Zákone. Ním sa označovali Boží proroci a posli (porov. 1 Sam 9,6-10, 1 Kr 17,18, Dt 33,1, Sdc 13,6). Inak povedané, osoby, ktorým sa prisudzoval osobitý vzťah k Bohu, čo z nich robilo Božích reprezentantov. Vodca náboženskej obce si má byť vedomý, že medzi svojimi zverenými fyzicky reprezentuje toho, ktorému uveril, a ktorého zastupuje. V žiadnom prípade teda nehodno toto zastúpenie zdehonestovať.

Pravý kresťanský náboženský vodca sa má usilovať o čnostný život. Zdieľať

Pravý kresťanský náboženský vodca sa má usilovať o čnostný život. Pavol tu vo v. 11 navrhuje hneď šesť cností. Spravodlivosť -  snaha o plnenie Božej vôle. Nábožnosť – dávať vo svojom životnom priestore dostatok miesta vzťahu s Bohom. Viera – vnútorne sa oddať tomu čo som prijal. Láska – praktické naplnenie tomu, čomu som sa oddal. Trpezlivosť – znášanie ťažkostí a protivenstiev, ktoré vychádzajú z okolností a od ľudí. Miernosť – neprepadnúť pokušeniu vyvyšovať sa nad tými, ktorí ešte majú k bohu ďaleko.

„Život je boj.“ Aj takto by sa dala charakterizovať ďalšia rada. Doslovne: „Bojuj dobrý boj“. Ľahká cesta k úspechu nevedie. Vyžaduje si neustálu snahu aspoň o udržanie si súčasného stavu. Každé poľavenie sa skôr či neskôr škaredo vypláca. V tejto snahe pritom nejde o nič vábivé. Tu použite sloveso „ἀγωνίζομαι“ je v slovenčine známejšie vo forme „agónia“, čo označuje prechod zo života do smrti. Ide teda o niečo veľmi bolestivé. Čas v ktorom sa živé vzpiera nevyhnutnému zániku. No v pôvodnom zmysle slova bola pred bojujúcim zreteľná vízia dosiahnutia víťazstva. A teda: stačí vydržať, treba investovať aj posledné sily, pretože odmena je nadohľad. Odmenou je večný život. Nie taký, ktorý bude rovnaký na vždy, ale taký, ktorý pretrvá.

A teda: stačí vydržať, Zdieľať

Ten si  ďalej  v spoločnosti vyžaduje verejné vyznanie. A to pred všetkými. Svedectvo sa stáva veľmi významným faktorom lídra. Tu si spomenieme na klasické vyjadrenie sv. Pavla VI., ktorý vyzdvihol úlohu svedectva pred učiteľstvom. Apoštol Pavol tu chváli osobitne Timotejovo svedectvo. Nám dnes nie je jasné akú povahu malo. Či bolo v rámci komunity, či pred verejnými autoritami. Či bolo v momente krstu, alebo ordinácie. V každom prípade bolo vyjadrené a malo pred ľuďmi váhu. Jednoducho povedané, je pred Kristom verejné a závisí na ňom osud mnohých. Apoštol ho prirovnáva k vyznaniu Ježiša pred Pilátom. To vzbudzuje špekulácie, či v čase spísania listu už existovalo Jánovo evanjelium. Tak či onak, si treba vzbudiť moment veľkopiatočných pašií, v ktorých v ústrety telesnej záhube Ježiš pred rímskym prokurátorom vyznáva, že ten, kto má moc a pravdu stojí pred ním. Svedectvo, vyznanie, a etymologicky mučeníctvo, je vždy ten najúpenlivejším prostriedkom na odovzdanie hlboko prijatej pravdy.

Inzercia

Apoštol Pavol tu chváli osobitne Timotejovo svedectvo. Zdieľať

Toto vytrvalé udržiavanie svedectva má ďalej zameranie na vieru, ktorá sa ďalej viaže na nádej na budúci príchod. Perspektíva je dôležitá. Je ťažko byť vodcom ak nehľadím dohora a do budúcnosti. Skepsa a prízemnosť vie veľmi znechutiť.  V tom sa protichodne napĺňa doxológia, ktorá náš úryvok zakončuje.

Máme pred sebou teda biblický návod, akými vlastnosťami by naši cirkevní vodcovia mali oplývať. Modlime sa za to. No provokačne podotknem: čo ak sa tieto slová vzťahujú aj na nás?

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pavol - prvý hriešnik

Pavol - prvý hriešnik

Prvý list Timotejovi patrí v zaužívanom kánonickom poradí biblických kníh k prvému spisu novozákonnej skupiny známej ako tzv. „pastorálne listy“. Okrem neho tu patria aj Druhý Timotejovi a list adresovaný Títovi. S ostatnými Pavlovými listami ich spája meno uvedeného autora. Ich osobitosť spočíva v tom, že sú adresované nie komunite, ale konkrétnemu spolupracovníkovi a že sa svoj takmer celý obsah venujú praktickým radám na usporiadanie života v ranných miestnych cirkvách. Odtiaľ aj meno „pastorálne“, čiže „pastierske“.

Blog
Dnes začala jeseň

Dnes začala jeseň

Leto sa už minulo, večerami cítiť chlad. Opar sa dvíha nad lúky, lesy žltnú. Vietor zráža suché listy na vlhkú zem.  Po ranných hmlách a prvých mrazoch do lesov vidno stále hlbšie. Rozsudok je vynesený, obete v nádhernom šate pokorne čakajú na krutý ortieľ.

Blog
Ako rastie pápežovo semienko v našej Cirkvi?

Ako rastie pápežovo semienko v našej Cirkvi?

„Vyruš nás, Pane, keď sme so sebou až priveľmi spokojní, keď sa naše sny uskutočnili, pretože sme snívali v malom; keď sme bezpečne dorazili do cieľa, pretože sme sa plavili príliš blízko brehu. Vyruš nás, Pane, keď nám hojnosť vecí, ktoré vlastníme, ukradla smäd po vode života. Daj, Pane, aby sme mali odvahu vstúpiť na divokejšie moria, kde nám búrky zjavia tvoju suverenitu; keď stratíme z dohľadu pevninu a objavíme hviezdy. Prosíme ťa, zväčši horizonty našich nádejí a voveď nás do budúcnosti v sile, odvahe, nádeji a láske. Amen.“ (Modlitba z knihy Zašpinená sláva od P. Greiga)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.