Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. september 2022

IGOR JANCKULÍK: OĽaNO nie je schopné hospodárne spravovať a rozvíjať kraj

Tento rozhovor s I. Janckulíkom približuje dôvody prečo sa rozhodol kandidovať na predsedu ŽSK. Obsah rozhovoru slúži najmä pre občanov, aby mali možnosť počuť aj "iný názor" a na základe tohto názoru sa správne rozhodnúť v nasledujúcich voľbách.
IGOR JANCKULÍK:  OĽaNO nie je schopné hospodárne spravovať a rozvíjať  kraj

Pred piatimi rokmi ste sa chceli uchádzať o post predsedu kraja. Napokon ste od svojho zámeru upustili, prečo?

Pred piatimi rokmi som so svojím tímom vyhlásil, že nebudem kandidovať na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), aby sa zbytočne netrieštili hlasy proti vtedajšiemu protikandidátovi Jurajovi Blanárovi. Chceli sme zmenu a tá by nemusela nastať, keby som kandidoval súčasne s Erikou Jurinovou. Tento krok sa ukázal ako správny pre dosiahnutie zmeny a župankou sa stala Erika Jurinová.

Po čase som si však uvedomil, že Erika Jurinová a jej vedenie župy je nedostatočné a neprofesionálne. Úrad Žilinského samosprávneho kraja je doslova rozložený. Za päť rokov máme už štvrtého riaditeľa úradu, a nie riadne fungujúcu spoluprácu medzi niektorými odbormi a oddeleniami úradu.

Výsledkom nekompetentného riadenia kraja ako aj samotného úradu je úplne nefunkčná spolupráca medzi odborom dopravy a Správou ciest ŽSK. Tento poľutovaniahodný stav sa automaticky prejavuje v tom, ako sa opravujú, respektíve neopravujú cesty a mosty v kraji. Vo veľmi zlom stave je technika správy ciest. Hrozí nám, že vozidlový park, ktorý má aj 40 rokov, neprejde STK-áčkou a bude ohrozená zimná a letná údržba ciest.

To sú hlavné dôvody, prečo ste sa rozhodli kandidovať proti Erike Jurinovej v nastávajúcich voľbách?

Áno, aj toto sú dôvody, prečo som sa rozhodol kandidovať na predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Veľkým neduhom je tiež vplyv ľudí blízkych hnutiu OĽaNO, ktorí svojím konaním a nekompetentnými radami vytvárajú na úrade ŽSK dusnú atmosféru.

Typickým príkladom je projekt Efektívna verejná správa, kde sa vystriedalo tiež už viacero projektových manažérov a len možno dúfať, že celý projekt dopadne aspoň tak dobre, že všetky aktivity budú ŽSK preplatené.

Pani županka sa, bohužiaľ, obklopila ľuďmi, ktorí len odčerpávajú finančné prostriedky úradu a demotivujú zamestnancov pracujúcich na úrade i v organizáciách patriacich pod župu. E.Jurinová sa pri nástupe do funkcie riadila heslami očisty a transparentnosti úradu ŽSK. To však nestačí. Treba vedieť aj robiť, robiť rozhodnutia a následne za ne niesť zodpovednosť.

V krajskom zastupiteľstve pôsobíte ako poslanec za Námestovský okres, ste aj podpredsedom samosprávneho kraja. Aký vplyv a dosah na rozhodnutia vedenia župy v skutočnosti máte?

Poslancom ŽSK som od roku 2013. Vo voľbách v roku 2017 som obhájil svoj poslanecký mandát a začiatkom roka 2018 ma predsedníčka navrhla na podpredsedu ŽSK pre oblasť dopravy. Zastupiteľstvo ma schválilo. Túto funkciu som celé obdobie vykonával bezplatne a bez akejkoľvek odmeny. Začiatkom roka 2020 som sa písomne vzdal funkcie podpredsedu ŽSK, nakoľko sa mi nepáčilo, ako je kraj riadený, ako nehospodárne sa nakladá s finančnými zdrojmi a to hlavne v oblasti dopravy. Županka ma mala na základe mojej žiadosti dať odvolať zastupiteľstvom, no keďže sa tak do dnešného dňa nestalo, zostal som formálnym podpredsedom bez kompetencií. To znamená, že županka ma odstrihla od akéhokoľvek podieľania sa na riadení župy. Konkrétne, že ma už nepozýva na porady podpredsedov, ktoré sa konajú každý týždeň, a nepozýva ma na žiadne rokovania.

Hovoríte o nehospodárnosti s nakladaním s verejnými financiami. Môžete uviesť konkrétny príklad prosím ?

Ako príklad nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi môžem uviesť doslova spackanú súťaž na prímestskú autobusovú dopravu, na základe ktorej Žilinský samosprávny kraj prichádza každoročne o zhruba 5 miliónov eur za rovnakú službu a rovnaký cestovný poriadok. Tieto peniaze by sme pritom v rámci kraja mohli použiť na opravy a rekonštrukcie ciest, mostov, obnovu techniky správy ciest, na zdravotníctvo, obnovu objektov v sociálnych službách či modernizáciu stredných škôl.

Súťaž na prímestskú autobusovú dopravu bola Úradom pre verejné obstarávanie vyhodnotená ako porušenie zákona. ŽSK sa odvolal, ale Rada Úradu pre verejné obstarávanie odvolanie zamietla a potvrdila porušenie zákona o verejnom obstarávaní v celom rozsahu hlavne preto, že ŽSK použil priame rokovacie konanie. Za toto porušenie zákona bude pravdepodobne kraj platiť vysokú pokutu.

Za porušenie zákona v súťaži pre regióny Kysuce, Horné Považie a Turiec Úrad pre verejné obstarávanie zamýšľa uložiť pokutu ŽSK vo výške 1 317 429,20 eur, za nezvládnutú súťaž pre Oravu navrhuje pokutu 528 123,17 eur, ktorú určil Úrad pre verejné obstarávanie ako 5 % z úhrn zaplatených úhrad ku dňu 30. 4. 2021.

Celý postup pri zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy a následnú súťaž podľa mňa pripravovala nevhodne zložená skupina odborníkov. Bolo výhodnejšie spraviť ku zmluvám na prímestskú autobusovú dopravu dodatok, ako vyhlásiť súťaž na 2 až 3 roky, keď bolo od začiatku jasné, že sa dosúťaže nikto neprihlási a priame rokovacie konanie bude protizákonné. Podľa županky nebol dodatok ku zmluvám na prímestskú autobusovú dopravu zákonný. Niekoľkokrát som ju žiadal o právne stanovisko, či dodatok ku zmluvám je zákonný alebo nezákonný, žiaľ, do dnešného dňa som ho nedostal.

V rozhovore pre denník Postoj Erika Jurinová nedávno uviedla, že ste ju tlačili do nezákonných dodatkov v súvislosti s obstarávaním prímestskej autobusovej dopravy. Čo vy na to?

Odmietam tvrdenie, že som tlačil Eriku Jurinovú do vecí, ktoré neboli zákonné! Áno, spolupráca so župankou nebola ideálna, no hlavne sme sa nezhodli na téme vyhlásenia súťaže na prímestskú autobusovú dopravu, kde ŽSK prichádza ročne o niekoľko miliónov eur. Nezhodli sme sa ani na riadení celej dopravy. Bol som podpredseda kraja pre dopravu a stávali sa také veci, ako napríklad, že predsedníčka ŽSK odvolala riaditeľa dopravy bez toho, aby som o tom vedel. Pritom som bol priamo zodpovedný za dopravu v kraji.

Ak mi pani županka tvrdila, že dodatok ku zmluvám na prímestskú autobusovú dopravu nebol zákonný, tak touto cestou ju vyzývam, aby zverejnila právne stanovisko, že dodatok ku zmluvám skutočne nebol zákonný. Žiadal som to viackrát, no doteraz som ho nevidel. Len pre informáciu. Faktom je, že sedem z ôsmich samosprávnych krajov odborne a právne vyhodnotilo situáciu odlišným spôsobom ako ten žilinský (uzatvorili dodatok) a práve tomu jedinému hrozia sankcie za zvolený postup.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal stanovisko, že súťaž na prímestskú autobusovú dopravu bola vyhodnotená ako porušenie zákona. ŽSK sa odvolal, ale Rada Úradu pre verejné obstarávanie zamietla odvolanie a potvrdila porušenie zákona o verejnom obstarávaní hlavne z dôvodu, že ŽSK použil priame rokovacie konanie. Za toto porušenie zákona hrozí kraju pokuta vo výške cca 1 800 000 eur.

Vyvstáva teda otázka: Ak župa nemohla uzatvoriť dodatok, aby nebola sankcionovaná, prečo teda aj napriek tomu dostala pokutu od poverenej autority?

Ďalšou nezhodou, ktorá medzi vami nastala, sa týkala vybratých osôb pracujúcich pre samosprávny kraj na dohodu, môžete bližšie vysvetliť ?

Mal som a mám výhrady voči dohodárom. Opakovane upozorňujem na netransparentnosť pri ich výbere. Nikto nevie, koľko ich vlastne pre župu robí, koľko a za čo presne dostávajú plat. Niektorí dohodári majú aj 40 eur/hod., mnohí z nich majú dokonca dve pracovné zmluvy. Nemám nič proti tomu, keď je človek, aj dohodár patrične odmenený. No musia byť za ním výsledky a tie, žiaľ, nevidieť.

V roku 2017 napríklad za plnenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti bolo vyúčtovaných 40 749 eur. To bolo ešte za starého vedenia. V roku 2018 po nástupe Eriky Jurinovej sme už platili za dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 258 712 eur. Nemusíte byť až taký dobrý v matematike, aby ste na prvý pohľad zbadali ten obrovský nárast.

Inzercia

Potom tu je Útvar hodnoty za peniaze. Útvar ako taký považujem za dôležitý odbor, má posudzovať výhodnosť projektov, ktoré cesty budeme opravovať, ktoré mosty, školy či sociálne zariadenia ideme rekonštruovať alebo čo ideme nakupovať. Mrzí ma však, že Útvar hodnoty za peniaze neodovzdal od roku 2018 ani jednu analýzu. Netvrdím, že tam nepracujú dobrí ľudia, že nemajú skúsenosti, žiaľ, predsedníčka ich využíva pravdepodobne na inú činnosť, akú majú v pracovnej náplni.

Čo všetko by ste reálne chceli zmeniť a urobiť v prospech kraja a jeho obyvateľov z pozície župana?

Chcem dosiahnuť, aby každý región v kraji mal primerané a rovnocenné zastúpenie vo vedení župy. To znamená, že regióny Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava, Turiec budú mať v úrade ŽSK svojich podpredsedov. Úrad samosprávneho kraja musí byť partnerom obcí a miest. Musí im pomáhať riešiť problémy, aj keď sa možno niektoré kompetencie netýkajú priamo župy. Príkladom sú cesty I. triedy. Je nutné zlepšiť stav ciest a mostov v kraji a zmodernizovať zastaranú techniku Správy ciest ŽSK.

Treba znížiť čakacie doby na vyšetrenia MRP a CT a zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti. Je potrebné efektívnejšie využívať eurofondy na rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy, modernizáciu škôl, nemocníc, domovov sociálnych služieb a rozvíjať prírodný a kultúrny potenciál kraja, podporovať lokálne tradície a rozvíjať kultúrny turizmus. Musíme popracovať na spolupráci s bezprostrednými zahraničnými partnermi kraja, hlavne Moravskoslezským krajom na českej strane a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom na poľskej strane. Sú to rovnaké kraje ako my, s rovnakými problémami a kompetenciami, treba sa od nich učiť, tak ako aj oni od nás. Je potrebné podporovať a rozvíjať cestovný ruch v prihraničných oblastiach.

Trúfate si poraziť Eriku Jurinovú, ktorá má za sebou výhodné politické zázemie a finančnú silu OĽaNO?

Tá otázka nestojí len na tom, či si trúfam poraziť Eriku Jurinovú. Ak by som si netrúfal, potom by som nekandidoval. Podstatné je však to, že kandidujem preto, lebo vidím, ako dovolí nehospodárne nakladať s peniazmi nás všetkých, všetkých obyvateľov Žilinského kraja. Viem pritom, že kraj sa dá riadiť oveľa efektívnejšie. Je to otázka aj na ľudí, či sú spokojní s tým, ako kraj napreduje. Ak sú nespokojní, dajú hlas niekomu inému. Nie je to len o nás dvoch, na župana kandidujú ďalší a demokracia je o tom, že ľudia si vyberú toho, komu viac dôverujú, koho lepšie poznajú.

Ja poznám problematiku župy a kraja veľmi dobre, som poslancom od roku 2013. Ľudia z regiónov ma začali sami oslovovať, aby som kandidoval. Nejaký čas som to zvažoval a nakoniec som sa rozhodol, že kandidovať budem. Verím, že tento súboj bude férový.

V akej koalícii pôjdete do volieb?

Do volieb pôjdeme v koalícii KDH, Dobrá Voľba a Umiernení, SNS, podporujú ma takisto rôzne občianske združenia a iniciatívy, napríklad INÁ ŽILINA. Uvediem aspoň niektorých známych žilinských predstaviteľov:  J. Juriš, R. Johanes,  R. Kašša, M. Barčík, Ľ. Chodelková, D. Cáder a ďalší.

Kontaktoval vás niekto z OĽaNO, aby ste sa vzdali kandidatúry v prospech Eriky Jurinovej?

Áno, mal som stretnutia s Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom i predstaviteľmi OĽANO. Témou bolo, aby som nekandidoval proti Erike Jurinovej. Povedal som, že nemám problém vzdať sa kandidatúry, no len v tom prípade, že OĽANO stiahne Eriku Jurinovú a postaví iného kandidáta, ktorý dokáže hospodárne nakladať s verejnými peniazmi a kompetentnejšie riadiť župu. Žiaľ, tento môj návrh Matovič a Heger odmietli.

Máte nejakú osobnosť, ktorá je pre Vás inšpiráciou?

Tomáš Baťa a jeho práca. Vieme dobre, ako riadil svoju firmu, že vytváral zázemie pre svojich pracovníkov, nebolo to len o výrobe obuvi. Dokázal vytvoriť pre svojich zamestnancov ubytovanie, služby, obchody. Musíme sa vrátiť k zdravému sedliackemu rozumu, k poctivej robote a k efektívnemu hospodáreniu. Aby to nebolo o tom, že riešenia problémov fungujú iba na papieri. Aj naša župa by mala takto pracovať. Spolupráca - obec, mesto, podnikatelia, župa - takto by sme spoločne mali budovať silný Žilinský kraj.

Súčasná situácia vo svete sa negatívne premieta aj na Slovensko. V prípade zvolenia, aké budú vaše prvé kroky? Ako viete občanom pomôcť ?

Viete, ľudí v prvom rade nezaujíma, kto bude županom, či Janckulík alebo Jurinová. Ľudia potrebujú mať včas poskytnutú zdravotnú starostlivosť, fungujúce domovy sociálnych služieb, netráviť na ceste do práce a do školy dlhé hodiny v kolónach, chcú mať vybudovanú infraštruktúru, dôstojné podmienky pre život, ku ktorému patrí kultúrne vyžitie či kvalitné vzdelanie pre naše deti.

Mnohí však ani nevedia, čo to vlastne samosprávny kraj je, ako funguje a aké má kompetencie. Za nesmierne dôležité preto považujem spoluprácu s obcami, mestami, združeniami, podnikateľmi, odborníkmi, ale aj samotnou verejnosťou.

Musíme tiež v oveľa väčšej miere efektívne využívať eurofondy. Zdravotníctvo treba riešiť ako celok v celom Žilinskom kraji. Ľudia musia cítiť, že sa im tu lepšie žije, že otcovia rodín nemusia odchádzať za prácou do iných častí Slovenska, či do zahraničia.

Dnes vidíme, ako rastú ceny energií, stúpajú ceny potravín, inflácia, že doba sa dramaticky mení. Mojím riešením na tieto problémy je zdravý sedliacky rozum, poctivá robota, efektívne hospodárenie. Silný región, kde funguje spolupráca každého s každým a všetkých so všetkými, to je moja vízia. Keď budú silné regióny, bude silný aj kraj aj Slovensko.

Ďakujem pekne za rozhovor.

 Rozhovor pripravil a spracoval P.Nevedel 

 

Pochádzam z Oravy, z dediny pod Babiou Horou. V r. 1912 z Krakowa vystúpil na vrchol B.Hory V.I Lenin, a preto tam mal osadený pamätník. O niekoľko desaťročí neskôr tam prichádza z Krakowa K. Wojtyla. Dnes tam nájdete jeho pamätník. Zaujímam sa o kultúru a ekonomiku. Moje heslo: Kde je cieľ, tam je vôľa!

Odporúčame

Blog
 Hudba je Boží dar - Requiem a Vzkriesenie

Hudba je Boží dar - Requiem a Vzkriesenie

9.9. 2022, v symfonickej sále slovenského rozhlasu bol vypredaný koncert s programom: Gustáv Mahler: Symfónia č. 2, Vzkriesenie. Dirigentom bol Ondrej Lenárd, aj z príležitosti svojej osemdesiatky. Sólisti boli Eva Hornyaková a Terézia Kružliaková. Spieval Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Adamom Sedlickým. Maestro Lenárd vo výbornej kondícii vydržal poldruhahodinové tempo a napätie. Bol to veľký zážitok.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.