Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. jún 2022

Duch slobody - Duch otcovstva

Čo nám na Turíce o Duchu hovorí Pavol? Tohtoročná liturgia dáva možnosť zahĺbiť sa do teologicky hutného textu z 8. kapitoly listu Rimanom.
Duch slobody - Duch otcovstva

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu. 

Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. (Rim 8, 8-17)

Jej predchádzajúci kontext nadväzuje na Pavlovu polemiku ohľadom platnosti židovského zákona pre život kresťana. Zjavne tým reaguje na v tej dobe silné názorové prúdy tkzv. „židokresťanov“, ktorí podmieňovali prijatie Krista prijatím viery a praxe vyvoleného národa. Ako novú alternatívu k písanej Tóre tu Pavol ponúka Ducha Svätého. Nie žeby Pavol Mojžišov zákon zavrhoval. Určite nie. Veď z neho cituje a nadväzuje naň. A dodnes je navyše platnou súčasťou aj kresťanskej Biblie. Apoštol tu ale pripomína, že jeho úzka zameranosť na konkrétne etnikum nemusí byť absolútne kompatibilná pre konvertitov z iného kultúrneho okruhu. Ako náhradu v jeho paternalistickej funkcii však vidí v novozákonnej verzii slobodného a pritom správneho konania, ktorú vzbudzuje pôsobenie Ježišovho Ducha. Ten sa v neskoršej vykladačskej tradícii stotožňuje s vieroučným konceptom Ducha Svätého.

Ako novú alternatívu k písanej Tóre tu Pavol ponúka Ducha Svätého. Zdieľať

Pavol si tu vypomáha na svoju dobu revolučným konceptom, kde sám Duch svojou mocou dokáže pretvoriť prirodzene (spôsobenú vládou hriechu) narušenú ľudskú prirodzenosť na takú, po ktorej u človeka túži jeho Stvoriteľ a Spasiteľ. Hriech pritom u konkrétneho jedinca nahrádza spravodlivosť, telo duch a smrť sa mení na život. Tam kde Zákon bránil pred zlom už v dobe po Kristovom víťazstve Duch priťahuje k dobrému. A ako hovorí český evanjelický teológ Pavel Hošek veriaci, ktorý prijal Ježiša do svojho života sa už na realitu svojho rozhodovania nedíva ako na súbor zlých volieb, z ktorých si nesmie vybrať, ale ako na niečo čo už nemusí robiť, pretože ho od toho Duch oslobodzuje.

Tam kde Zákon bránil pred zlom už v dobe po Kristovom víťazstve Duch priťahuje k dobrému. Zdieľať

Duch Svätý, ako ho predstavuje Pavol v liste Rimanom, je teda skutočne duchom slobody. No nie takej, ktorá nám alibisticky dovoľuje všetko. Druhá časť liturgického čítania hlbšie objasňuje, že Boh stále ostáva autoritou a otcom. Zárukou správneho konania vedeného Duchom oproti tak trochu deformovanej starozákonnej predstave nahrádza rodičovská láska. Duch, podľa Pavla nám v nás neustále dosvedčuje, že sme sa cez Krista stali Božími deťmi, pretože sme spoznali že on je náš Abba.

Cez Krista sme sa stali Božími deťmi, pretože sme spoznali že on je náš Abba. Zdieľať

Celkový obraz, ktorý nám toto naše čítanie navodzuje, teda vykresľuje obraz detí, ktoré pôsobením Ducha Svätého spoznávajú, že chcú plniť vôľu svojho Otca hlavne preto, že je to neoddeliteľnou súčasťou ich odpovede na jeho rodičovskú lásku.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

obrázok: wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Keď Instagram ovládnu zelení ezoterici

Keď Instagram ovládnu zelení ezoterici

Na Instagrame sa rozmnožila móda, ktorá veľmi nástojčivo šíri nasledovné: anti-materský ošiaľ švihnutý prehnanou úctou k ekológií, sabotáž morálnych autorít v prospech môjho vlastného emocionálneho diktátu. A ešte guláš všeličoho ďalšieho, čo sa chce javiť veľmi inteligentne, veľmi východne, veľmi správne. Ale nie je ani jedno z toho.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.