Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. február 2016

Manuál bioetiky pre mladých

Okrem práci na referende za ochranu rodiny a na Národnom pochode za život som minulý rok venoval nemálo času príprave Manuálu bioetiky pre mladých ( ďalej aj „Manuál“), ktorý vyšiel koncom minulého roka. Keď sa mi pred pár rokmi dostal do ruky jeho francúzky originál, miešali sa vo mne pocity uznania nad námahou autorov so smútkom, že „my také doma nemáme“. Preto sa teším, že vďaka ochote Nadácii Jerouma Lejeuna a všetkým, ktorí sa podieľali na slovenskom preklade, dnes majú mladí ľudia k dispozícii ďalší kvalitný materiál na tému bioetiky.
Manuál bioetiky pre mladých

Redakčná a odborná práca na texte Manuálu bola pre mňa doslova osviežujúca, pretože vniesla do môjho prevažne organizačného typu práce úplne iný rozmer a stravu pre myseľ. Okrem zvládnutia odborného obsahu boli rovnako dôležitou výzvou pedagogické požiadavky, aby bol text nielen presný, ale aj stráviteľný pre mladých adolescentov.

Manuál je totiž určený primárne mladým ľuďom, čo je zrejmé už z názvu. Zámerom vydavateľa je ponúknuť ho najmä tým, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania. K manuálu sa tak dostanú aj rodičia, kňazi, animátori birmovancov a pedagógovia na základných a stredných školách, ktorým pripadne dôležitá úloha  sprevádzať mladých zverencov na ceste objavovania vymožeností a rizík biotechnológií.  

Manuál názorným a pochopiteľným spôsobom podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe. Je prekladom z pôvodne francúzkeho originálu. Vytvorila ho etablovaná Francúzka Nadácia Jerouma Lejeuna. Spolu s odbornými spolupracovníkmi (Eva Grey, Ján Ďačok, Patrik Daniška, Pavla Bicianová) sme niektoré informácie doplnili o slovenské reálie tak, aby boli čo najužitočnejšie a najzrozumiteľnejšie pre slovenských čitateľov. V závere je uvedená príloha, kde sú k jednotlivým témam uvedené vybrané citáty z cirkevných dokumentov alebo od cirkevných autorít. Naskytuje sa tak príležitosť formovať mladých ľudí v oblasti postojov Katolíckej cirkvi k jednotlivých pálčivým bioetickým problémom a priblížiť im argumenty vychádzajúce z bezpodmienečného uznania ľudskej dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Je to tiež dobrá príležitosť k priblíženiu témy skĺbenia vedy a viery.

Manuál je rozdelený do 9 kapitol, v ktorých je stručne popísaný vždy jeden bioetický problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, popis metód, legislatíva, najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá. Názvy kapitol hovoria samé za seba: Príbeh malého ľudského života, Potrat, Prenatálna diagnostika, Techniky asistovanej reprodukcie, Predimplantačná genetická diagnostika, Výskum na embryách, Koniec života, Darcovstvo orgánov, Teória gender.

Stojíme pred veľkou výzvou vychovať nové generácie nielen v tom, aby dokázali nové technológie používať, ale aby ich tiež boli schopné eticky hodnotiť a vyvodzovať z racionálnych súdov dôsledky pre život. Snáď nie je desivejšia predstava, zvlášť pre rodičov a vychovávateľov, ako nová mladá generácia bez morálky, citu a rešpektovania rozumnosti. Po titule Bioetika pre všetkých, (Lucas, Ramón Lucas: Spolok Svätého Vojtecha, Trnava 2010) je Manuál druhou bioetickou príručkou, ktorá dáva do rúk širokej verejnosti kvalitný argumentačný materiál.

Inzercia

Manuál bioetiky pre mladých, Kanet, n.o., Bratislava 2015, ISBN: 978-80-972036-1-0

O dostupnosti manuálu je možné sa informovať na biskupských úradoch jednotlivých katolíckych diecéz.

 

 

generálny manažér KDH, dlhoročný pro-life a pro-family aktivista, hlavný koordinátor Národných pochodov za život v Bratislave a v Košiciach, spoluzakladateľ Fóra života a projektov Poradňa Alexis a Zachráňme životy, správca Nadácie Prameň, profesionálne sa tiež venuje manažmentu a marketingu zvlášť mimovládnych organizácií

Odporúčame

Blog
Byť „za život“ v každom veku

Byť „za život“ v každom veku

Predčasom som dostal od Jozefa Mikloška st. ponuku prispieť do časopisu pre seniorov. Vďaka príprave textu som sa mal možnosť zamyslieť nielen nad súčasnými možnosťami seniorov pomáhať pro-life hnutiu, ale zároveň si lepšie uvedomiť aj výzvu vlastného stárnutia a stárnutia celej našej generácie „Husákových detí“. Je celkom možné, že byť „za život“ bude pre nás, budúcich seniorov, ešte ťažšie a dôležitejšie, ako je to pre tých súčasných. Nižšie uvedený text vyšiel v redakčne upravenej podobe v časopise Generácie 4/2015.

Blog
Každý hlas zaváži (KDH)

Každý hlas zaváži (KDH)

Ostáva nám mesiac do ôsmych parlamentných volieb. To nás radí medzi veľmi mladé demokracie, no občania Slovenska už za ten čas stihli dostať od politikov množstvo lekcií o moci, klamstve a pretvárke.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.