Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. február 2022

Oblek víťazstva

Končí sa nám prvá časť liturgického cezročného obdobia a s ním sa po trojročnom nedeľnom cykle chýlime aj k záveru čítaní z Prvého listu Korinťanom.
Oblek víťazstva

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu. 

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“
Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. (1 Kor 15, 54-58)

Už štvrtý týždeň sa nachádzame v 15. kapitole epištoly, v ktorej sa Pavol sústreďuje na otázku ohľadom zmŕtvychvstania. Tesne pred začiatkom pôstu si z nej vypočujeme jej posledné verše. V nich vrcholí autorova snaha adresátom opísať svoju predstavu o uskutočnení sa telesného vzkriesenia. Kto by však čakal presný popis postupu, či biologické vysvetlenie toho, ako bude takéto telo fungovať, bude sklamaný. Aj apoštol si uvedomuje, že hoci túto pravdu musí obhájiť, stojí pred veľkým tajomstvom. Preto používa obrazy z ľudskej reality. Z nášho úryvku sa dajú vybadať dva. Oblečenie a víťazstvo.

Snaha adresátom opísať svoju predstavu o uskutočnení sa telesného vzkriesenia. Zdieľať

Použitie obrazu oblečenia tu veľmi elegantne vystihuje podstatnú zložku kresťanského chápania zmŕtvychvstania. Najprv tu máme niečo, čomu sa pridáva atribút porušiteľnosti. V našom mentálnom spracovaní si to ľahko môžeme vztiahnuť na to, čo je na človeku naozaj také. Istotne by sme tu zaradili tak telesnú ako aj morálnu slabosť. To niečo si následne má obliecť niečo, čo už porušiteľné nie je. Pre lepšie pochopenie si tu treba uvedomiť, ako boli v starovekom a biblickom svete ponímané šaty. Medzi ich základné funkcie dodnes patrí hlavne ochrana tela pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmi, tak fyzickými ako aj morálnymi. Ich kvalita a štýl zároveň vyjadrovala spoločenské postavenie ich nositeľa. Podľa šiat sa znova aj dodnes dá bez hlbšieho zisťovania ľahko zistiť, či je človek chudobný, alebo bohatý, či je žobrákom, roľníkom, kňazom, vojakom alebo kráľom. Nahota zároveň väčšinou indikovala stav zraniteľnosti a najhlbšej potupy. Takto je potom oveľa zrozumiteľnejšie to, že sa oblečenie spájalo s identitou oblečeného. Náš biblický obraz tak vyzdvihuje obidva zložky rozoberaného tajomstva. Nový neporušiteľný šat dáva obliekanému novú identitu a s ňou jej kvalitu. No zároveň, podobne ako sa oblečením nezmení človek, nemení sa ani identita, ktorú mal dotyčný pred oblečením. Je to ten istý človek ako predtým a zároveň niekto už iný. Iný hlavne v tom, že požíva vlastnosť neporušiteľnosti.

Nový neporušiteľný šat dáva obliekanému novú identitu a s ňou jej kvalitu. Zdieľať

Druhý obraz víťazstva je prebratý samozrejme z vojensko-politického prostredia. Je pravda, že Pavol inde používa tento pojem aj v zmysle športovej terminológie (porov. 1 Kor 9, 24-27; Flp 3,14; Kol 2,18) no tu to ma jasný zmysel definitívnosti. Rabínskym štýlom si pritom Pavol opäť ráz vypomohol použitím biblických citácii (Iz 25,8 a Oz 13,14). Skomponoval tak akýsi druh vojenského pokriku smerom k nepriateľovi, ktorým je smrť. Pri jeho čítaní priam až cítiť, koľko emócie apoštol vložil do zavŕšenia svojej argumentácie. Za pozornosť v tomto opise tu ďalej podľa mňa stoja dva detaily. Hlavnou zbraňou v rukách úhlavného nepriateľa je hriech. Pavol ho tu hneď spája so Zákonom, čím načrtáva svoju špecifickú teológiu, ktorú podrobne rozvádza vo svojom liste do Ríma. Ak by sme túto formuláciu chceli vysvetliť v kontexte našich veršov, sformuloval by som to takto: Smrť pri svojom boji využíva hlavne tú časť ľudskej zraniteľnosti (porušiteľnosti), ktorá človeka ťahá konať proti Božej vôli. Každé odklonenie sa preč zo strany Stvoriteľa využíva nepriateľ na to, aby sa hriešnik dostal do svojho područia. Sám človek však nemá sily, aby do hriechu neupadol. Tú ma jedine Kristus, ktorý môže z hriechu vyslobodiť a dopriať tomu, kto sa s ním spojí konečné víťazstvo. No tu opisované víťazstvo neznamená prímerie. Druhý avizovaný detail totiž opisuje to ako je nepriateľka smrť pohltená, čo nemá v ľudských predstavách obdobu. Celodejinná ľudská skúsenosť každým dňom vždy potvrdzuje, že je to práve smrť, ktorá všetkých pohlcuje a nikto nemá moc ju zastaviť. Čo to potom musí byť za silu, ktorá dokáže zhltnúť to, čo sa zdá, že nemá hranice a obmedzenia? Je to naozaj nepredstaviteľné. No práve to ohlasuje evanjelium a dnešné Božie slovo.

Čo to potom musí byť za silu, ktorá dokáže zhltnúť to, čo sa zdá, že nemá hranice a obmedzenia? Zdieľať

Už dnes si preto, áno aj v týchto nepokojných dňoch, vzbuďme dôveru, že ak budeme stáť na správnej strane, tak budeme oblečení do neporušiteľnosti nad ktorou nezvíťazí ani všadeprítomná smrť.  

Použitá literatúra:

Inzercia

Ortkemper, F.-J.: První list Korinťanům. Kostelní Vydří, 1999

Tichý, L.: První list Korintským. Praha, 2019   

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Načo je nám veriť v zmŕtvychvstanie

Načo je nám veriť v zmŕtvychvstanie

Náš najbližší epištolárny liturgický text priamo nadväzuje na to, čo sme počuli minulý týždeň. V ňom sa Pavol po probléme chariziem presunul na ďalšiu otázku, ktorá trápila cirkevnú komunitu v Korinte. Istá časť veriacich mala problém s kresťanským konceptom telesného zmŕtvychvstania. Pre bežný spôsob vtedajšieho hlavne helénskeho zmýšľania išlo o neprijateľný fakt. Hlavné ideologické prúdy, ktoré formovali vtedajšiu spoločnosť, totiž vyzdvihovali primát duchovnej prirodzenosti, na ktorej jedine záležalo. Dôsledkom toho bolo, že sa do práve formovaného kresťanského zmýšľania niektorých obrátencov z pohanstva začali vkrádať princípy, ktoré nepokladali telesnú zložku ľudského života ako určujúcu.

Blog
Bruno Donoval / Boli sme hluchí k výzve Panny Márie v Lurdoch

Bruno Donoval / Boli sme hluchí k výzve Panny Márie v Lurdoch

„Ak v modlitbe vnímame ten militantný rozmer, kedy je človek v pozícii Božieho bojovníka, je zaodetý do výzbroje Božieho slova. Štítom, ktorý ho chráni a zároveň je jeho cestou, je Božie slovo,“  avšak nejde o to, o čo človek v modlitbe ruženca prosí, hovorí fráter Bruno. Čo je teda najdôležitejšie, najpodstatnejšie?

Blog
Ako v nebi, tak i na zemi, alebo čo ponúka viera v Trojicu rozdelenému svetu

Ako v nebi, tak i na zemi, alebo čo ponúka viera v Trojicu rozdelenému svetu

Jedným z najvážnejších problémov dnešného sveta je nejednota na kultúrnej aj geopolitickej úrovni. Na Slovensku sme mnohí dlhodobo znepokojení silnejúcimi kultúrnymi vojnami, ale aktuálne vo zvýšenej miere aj zlými geopolitickými vzťahmi. Spory rôznych frakcií rozkladajú spoločnosť a oberajú ju o životnú silu – élan vital. To nám bráni hľadať spoločné hodnoty a zasadzovať sa o budovanie spoločného sveta. Čo sa s tým dá robiť?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.