Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. apríl 2012

Ako sa zachovať v stave duchovnej neútechy

Človek, ktorý je v stave duchovnej neútechy mobilizuje všetky sily, aby sa tohto stavu čím skôr zbavil. Dopúšťa sa však pritom chyby: „príčinu“ stavu hľadá inde, než by hľadať mal. Podľa „Prvého pravidla“ sv. Ignáca sme (minule) videli, že príčinu neútechy treba hľadať v sebe – že je to „trest“ za ...

Človek, ktorý je v stave duchovnej neútechy mobilizuje všetky sily, aby sa tohto stavu čím skôr zbavil. Dopúšťa sa však pritom chyby: „príčinu“ stavu hľadá inde, než by hľadať mal.

Podľa „Prvého pravidla“ sv. Ignáca sme (minule) videli, že príčinu neútechy treba hľadať v sebe – že je to „trest“ za našu vlažnosť. Človek však hľadá príčinu mimo seba. V známej knižočke C. S. Lewisa Rady skúseného diabla radí tento svojmu zverencovi, aby sa pri svojich pokušeniach snažil pokúšaného udržať v slepote ohľadom pravdivosti jeho duchovného života: „Musíš priviesť svojho pacienta do takého stavu, v ktorom by mohol celé hodiny analyzovať svoje konanie a pritom neobjaviť v sebe nijakú z vecí, ktorú vidí každý, kto s ním kedykoľvek býval pod jednou strechou či pracoval v tom istom úrade.“ „Pacient“ nevidí, že príčinou svojej neútechy je on sám; namiesto toho obžalúva iných a iných robí zodpovednými sa svoj stav.

V dôsledku mylnej predstavy o „príčine“ svojho stavu, si človek myslí, že ho zmení, keď odstráni príčinu. Ponúkajú sa mu rôzne možnosti: opustiť miesto, človeka, zmeniť povolanie, začať robiť niečo „zmysluplné“, ale niekde inde, než kde sa pred neútechou rozhodol byť, atď.

Svätý Ignác však radí: „V období duchovnej neútechy nech sa nikdy nerobia zmeny, ale máme byť pevní a vytrvalí v predsavzatiach a rozhodnutiach, ktoré sme mali v predošlej úteche. Lebo ako nás v úteche viac vedie a svojou radou usmerňuje dobrý duch, tak zasa v neúteche zlý duch nás vedie svojimi radami, aby sme nemohli nastúpiť na správnu cestu“ (DC 318). V neúteche, keď človek zdanlivo nachádza len vonkajšie príčiny svojho bolestného stavu, prichádzajú silné vnútorné impulzy vykonať náhle, radikálne zmeny, avšak bez hlbšieho zamyslenia sa a bez porady s inými. Práve v takýchto chvíľach sa potvrdzuje pravdivosť príslovia „Práca chvatná, málo platná.“ Zlý duch, rozpálený veľkým hnevom voči človeku, vedomí si toho, „že má málo času“ (Zj 12, 12), nástojčivo nalieha na vykonanie nejakej vyššie spomenutej možnosti. Správne konanie sa však musí vtedy riadiť podľa zásady „agere contra“ – konať proti tomu, na čo som práve navádzaný, aby som vykonal.

„Hoci v neúteche nemáme meniť predošlé predsavzatia, predsa veľmi osoží reagovať proti samej neúteche, napr. tým, že sa viac modlíme, rozjímame, predlžujeme si spytovanie svedomia a nejakým vhodným spôsobom sa viac venujeme pokániu“, tak radí sv. Ignác hneď v nasledujúcom pravidle (DC 319). Ako vidíme Ignác povzbudzuje k otvorenému boju proti duchovnej neúteche nie zmenami vonkajších okolností, ale prekonaním odporu voči vlastnej vnútornej nechuti k modlitbe a všetkým duchovným veciam či osobám, ako aj vzopretím sa proti žiadostivosti, ktorú v nás neútecha vzbudzuje. Je potrebné si uvedomiť, že sme slobodné bytosti, a že s pomocou milosti sa dokážeme postaviť zoči-voči rozpaľujúcej sa žiadostivosti a pokušeniam Zlého. Je veľmi falošnou myšlienkou v stave neútechy si myslieť, že nemôžeme voči tomu nič podniknúť. Karol Rahner hovorí: „Nikdy nehovorme: ´Nie, nemôžem.´ Hovorme Bohu: ´Ty môžeš.´ Nehovorme: ´Bez toho (čoho sa mám zrieknuť) nemôžem žiť´, ale stále tvrdohlavo, trpezlivo a hlasno opakujme: ´Len bez Teba, Bože, by som nemohol existovať´“.

Možno si tu spomenúť tiež na jedno Ježišovo slovo, v ktorom hovorí, že niektorých démonov (a medzi nich možno zarátať i niektoré stavy duchovnej neútechy) „nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29). Preto aj Ignác povzbudzuje pri pokúšaní týmto démonom venovať sa vo zvýšenej miere modlitbe, vážnejšiemu spytovaniu svedomia, či k hojnejšiemu konaniu skutkov pokánia. Preto ak zistíme, že nás ovláda duch skleslosti a neútechy riaďme sa podľa vyššie uvedeného pravidla.

Keď sme hovorili o príčinách duchovnej neútechy, spomenuli sme, že ňou môže byť i Boh, lebo nás skrze ňu skúša alebo tiež poúča. Na toto je potrebné pamätať. Tak boli skúšaní a poúčaní všetci muži i ženy viery. Neútecha patrí k duchovnému životu. Je príležitosťou pre rast našej viery a úplnej odovzdanosti do rúk a vôle Božej, a to nie je málo.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Prameň a začiatok každého hriechu je zlá myšlienka

Prameň a začiatok každého hriechu je zlá myšlienka

Vieme, že hrešiť môžeme nielen skutkami a slovami, ale tiež myšlienkami. Kým však dôjde k tomu, že sa zlá myšlienka stane hriechom, musí prejsť určitými „stupňami“. Poznať, kedy začíname hrešiť v myšlienkach je veľmi dôležité; mnohí majú totiž pocit viny tam, kde by ho nemuseli mať. Pocit viny na ne...