Bedlivosť srdca

Hrad nášho srdca je ohrozovaný zlými myšlienkami, z ktorých sa môže zrodiť hriech a naše srdce sa môže stať prameňom hriešnych vášní. Päť stupňov prenikania zlej myšlienky do nášho srdca (o ktorých sme hovorili v minulom článku) nám dávajú pocit mravnej istoty. Hriechu sa človek nedopúšťa hneď, keď ho zlá myšlienka napadne, ale až vo štvrtom stupni, keď s ňou súhlasí.

Ako sa však hovorí: „nie je dobre zahrávať sa s ohňom“. Ideálom je odohnať, premôcť, postaviť sa zlej myšlienke na odpor ihneď v jej zárodku. Šťastný je ozaj ten človek, ktorý dokáže prichádzajúcu zlú myšlienku odraziť hneď, len čo sa objaví v mysli. Ako to však urobiť? Starovekí mnísi si všimli, že Pán Ježiš, keď bol pokúšaný, diablovi protirečil výrokmi z Písma. Pokušenie, aby zanechal pôst, odrazil výrokom: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Dt 8, 3; Mt 1-4, 4). Podobne slovom Písma odrazil druhé pokušenie, ktorým ho diabol pokúšal opovážlivo sa spoliehať na Boha: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (Dt 6, 16; Mt 4, 5-7). A napokon pokušenie k moci odmietol slovami: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Dt 6, 13; Mt 4, 8-10).

Evagrius Ponticus, jeden z majstrov duchovného života, zostavil knihu takýchto výrokov známu pod menom Antirrhétikos (Návod k protirečeniu). Je v nej množstvo citátov z Písma, ktorými možno „protirečiť“ tej-ktorej zlej myšlienke ohrozujúcej naše srdce. Mnísi sa tieto texty učili naspamäť, aby ich mali po ruke, kedykoľvek príde pokušenie. Ako však tušíme, nie je vždy ľahké si tieto texty zapamätať. Pýtali sa preto, či neexistuje nejaké univerzálne slovo, ktorým by sa zlej myšlienke dalo účinne odporovať. Takým slovom je podľa nich meno Ježiš; ono podľa ich svedectva „zaháňa všetkých démonov“. Časom sa z tejto myšlienky vyvinula tzv. Ježišova modlitba: „Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom!“ Tá podľa nich oslobodzuje srdce a je ľahkou a účinnou obranou proti pokušeniam a roztržitostiam života.

Je však možné povedať, že takýmto (jednoduchým) spôsobom sa dá absolútne prekonať navádzanie na zlé; ako si to mysleli určití kvietisti? Cirkevní Otcovia boli opatrnejší. Duchovný boj je podstatou kresťanskej askézy. V tomto živote sa mu človek úplne nevyhne; vždy budú chvíle, keď bude pokúšaný, a to aj po predchádzajúcich víťazstvách. Je však pravdou, že duchovný človek, skúsený v „protirečení zlému“ získava istú obratnosť a rastúcu schopnosť v boji proti pokušeniam zlého ducha.

Starostlivý a bedlivý odpor voči zlým myšlienkam kresťanskí askéti nazvali „duchovnou striezlivosťou“, alebo jednoducho „pozornosťou“. Zastavme sa ešte pri tomto, lebo – ako sme videli – oná pozornosť stráži naše srdce pred znečistením, zabraňuje tomu, aby sa stalo sídlom zlých myšlienok a vášní.

Spomenutí duchovní otcovia hovoria, že pokoj srdca nie je trvalý, ak nie je chránený trvalou pozornosťou. O čo v nej ide? Jedna prostá definícia znie: byť psychicky prítomný pri tom, čo robím. Ak niekto na vyučovacej hodine myslí na to, čo bude robiť, keď bude doma, sotva svoju pozornosť sústredí na látku, ktorú práve vysvetľuje jeho učiteľ. Grécki kresťanskí spisovatelia dávali radi do úzkeho súvisu pozornosť s modlitbou. Používali slovnú hračku, ktorá sa nedá výstižne preložiť do nášho jazyka. Pozornosť je po grécky „prosoché“ a modlitba „proseuché“. Oni hovorili, že „pozornosť je matkou modlitby“.

Ak modlitbu chápeme ako „pozdvihnutie mysle k Bohu“, tak vidíme, že trvalá pozornosť nám napomáha napĺňať svoju myseľ Bohom a jeho svätými myšlienkami, a tak nám najúčinnejšie pomáha odháňať zlého ducha. V duchovnej literatúre sa na túto tému rozpráva takéto prirovnanie: Pozorná myseľ je ako vriaca polievka. Jej vôňa síce láka dotieravé muchy, no jej páľava ich zaháňa na útek. Tak aj bedlivá a pozorná duša, upriamená na Boha, odháňa dotieravé myšlienky pokušiteľa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo