Nestriedmosť (obžerstvo)

V nasledujúcich článkoch sa budeme postupne jednotlivo venovať ôsmym „zlým myšlienkam“ v postupnosti, v akej ich vo svojom zozname vymenoval Evagrius. Dnes budeme teda hovoriť o „nestriedmosti“ – podľa katalógu siedmych hlavných hriechov o „obžerstve“.

Nestriedmy je ten, kto prekročil správnu mieru v jedle a pití. Kde sú však hranice tejto „správnej miery“? Moralisti uvádzajú štyri všeobecné pravidlá.

1. MIERA VONKAJŠIA, SPOLOČENSKÁ.

Podľa tohto pravidla je nestriedmy ten, kto sa nedokáže zrieknuť jedla a pitia, ktoré je výslovne zakázané: zdržať sa mäsitého pokrmu na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Sú však i iné zakázané jedná a nápoje: keď lekár niekomu zakáže jesť určité jedlá alebo piť alkohol. Nestriedmy je však i ten, kto sa nedokáže ovládať a prispôsobiť sa pravidlám slušnosti a dobrým zvykom spoločnosti, v ktorej žije.

2. OSOBNÁ MIERA.

Druhé pravidlo sa týka miery osobnej. Jeme a pijeme preto, aby sme sa posilnili. Nestriedmy je každý, kto sa nadmerným jedením a pitím oslabuje, kto si ničí zdravie, výkonnosť a pod. Všetko, čo stvoril Boh, má slúžiť na prospech človeka. Zneužitie Božích darov je hriech. Prirodzený cit a skúsenosť nám hovoria, či už máme dosť, alebo či už neprekračujeme zdravú mieru.

3. MIERA TÝCH, KTORÍ SA USILUJÚ O DOKONALOSŤ.

Tretie pravidlo je jemnejšie a zdá sa, že platí hlavne pre tých, ktorí sa usilujú o väčšiu dokonalosť (netreba tu myslieť iba na rehoľníkov). Duchovní spisovatelia považujú za nestriedmosť i tzv. prieberčivosť v jedle, či vyhľadávanie drahých pokrmov a pochúťok. Ako dôvod sa uvádza, že sa tým na jednej strane živí zmyslovosť a na opačnej sa zasa oslabuje vôľa a odolnosť znášať životné ťažkosti. Aj životná skúsenosť potvrdzuje, že sú zle pripravení pre život tí, ktorí sa už od malička neodnaučili prieberčivosti a maškrtnosti.

Mnohí – a aj dobrí ľudia – si myslia, že majú právo si za svoje peniaze prilepšiť a dopriať si trochu „gurmánstva“. Isteže človeku nemožno ani toto úplne odopierať; pretože človek neje len preto, aby sa udržal pri živote, ale aby sa i dobre cítil, aby bol spokojný. Sociálna spravodlivosť však na druhej strane žiada, aby sa dobre cítili i iní. Nuž a tu môže nastať morálny problém: skutočne morálny človek sa necíti celkom dobre, ak vie, že zatiaľ čo on „hoduje“, jeho brat a sestra zomierajú od hladu.

4. VZŤAH K DUCHOVNÉMU IDEÁLU.

Posledné pravidlo sa vzťahuje k duchovnému ideálu. Dokonalý kresťan má vydať svedectvo o sile ducha a prvoradosti duchovných hodnôt pred telesnými. Ťažko však možno hovoriť o niekom, že v jeho živote sú na prvom mieste duchovné hodnoty, ak slepo podlieha telesným a živočíšnym sklonom a dobu jedla považuje za najposvätnejšiu hodinu života, z ktorej ho nemá právo vyrušiť ani povinnosti oslavovať Boha, ani núdza blížneho. Za nestriedme sa teda považuje jedenie a pitie, ktoré sa nedokáže ovládať, ktoré je živočíšne, kde sa chuť žalúdka stáva silnejšou než my sami.

O nebezpečenstve nestriedmosti pre náš telesný život výrečne hovoria lekári. Žartovne sa hovorí, že oni dnes prevzali niekdajšiu úlohu kňazov ukladať ľuďom telesné pôsty. Netýka sa to však iba jedla. Dobre vieme, ako zhubne na zdravie človeka pôsobí nemierne pitie alkoholu, fajčenie, drogy a pod.

Duchovní autori však majú viac na mysli škody duchovné, ktoré sú ovocím nestriedmosti. Nestriedmosťou sa oslabuje vôľa a podporuje sa ňou nezáujem o duchovné hodnoty. Kto sa nedokáže ovládať v takých veciach ako je jedlo a pitie, ten je potom schopný „predať“ svoje duchovné prvorodenstvo za misu šošovice (porov. Gn 25, 29 nn). O nestriedmosti sa tiež hovorí, že je „matkou smilstva“. Silná strava povzbudzuje telesné pudy a silné nápoje zmenšujú pocit zodpovednosti.

Na záver slovo sv. Jána Klimaka, ktorý hovorí o nestriedmosti ako o „pokrytectve žalúdku“. Hoci je plný, stále si sťažuje, že má málo a potrebuje sa nasýtiť. Podľa svätca „presýtenosť jedlom je príčinou zmyselnosti, (naopak) umŕtvenie žalúdku vedie k čistote“. Nakoniec používa takéto prirovnanie: „Ak hladíš leva, niekedy si ho tým skrotíš; ale telo, čím viac mu dopriavaš, tým divokejším zvieraťom sa stáva. Ovládaj preto nestriedmosť, skôr než ona ovládne teba!“

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo