Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. august 2020

Nebyť ako satan

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 16, 21 - 27) je pokračovaním z minulej nedele, keď Peter vyznal Ježišovo božstvo. Teraz sa mu zo strany Krista dostáva tvrdého napomenutia.
Nebyť ako satan

Petrove plány

Keď Ježiš Kristus začal hovoriť o svojom utrpení, Peter si ho vzal nabok. Evanjelista uvádza, že Peter začal Božiemu Synovi dohovárať: „To sa ti nesmie stať!“ Grécke sloveso „epitimáo“, ktoré Matúš použil, skutočne znamená „karhať“, „dohovárať“, dokonca „pohroziť, „zakazovať“. Čo viedlo Petra až k tomu, že sa neuspokojil len s nejakým vyhováraním, ale Kristovi adresuje radikálny zákaz? Nemyslím si, že dôvodom bola úcta a ustarostenosť učeníka voči Majstrovi. Skôr to bola obava, že stroskotajú jeho plány a plány ostatných apoštolov, ktoré vkladali do prisľúbeného  Mesiáša.  Zvýrazňuje to odpoveď, s ktorou sa Boží Syn obrátil na Petra a upozornil ho: „Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.“ 

Neraz sú to viac naše vlastné ambície a predstavy, ktoré možno až vnucujeme Bohu a málo hľadáme Božiu vôľu. Zdieľať

Grécke sloveso „fronéo“ znamená „usudzovať, uvažovať, zmýšľať.“ Peter teda neuvažuje v Božích intenciách, ale podľa svojich plánov. Zriekol sa blahoslavenstva, ktoré nad ním vyslovil Pán a počuli sme minulú nedeľu: „zjavil ti to môj Otec, ktorý je na nebesiach“. Galilejský rybár sa vrátil k tomu, čo mu hovorí „jeho telo a krv.“  

Aké očakávania vkladáme my do našej viery, do nášho vzťahu s Bohom? Neraz sú to viac naše vlastné ambície a predstavy, ktoré možno až vnucujeme Bohu a málo hľadáme Božiu vôľu, hoci denne aj niekoľkokrát v modlitbe Otčenáš vyznávame: „buď vôľa tvoja“.

Poď za mnou

Kristus však svojho učeníka neodháňa. Nedostatočnú vieru vidí aj v zmýšľaní ostatných apoštolov a zástupov. Grécky výraz „hýpage opísu mu“ síce slovenský text prekladá „Choď mi z cesty“. Avšak grécka predložka „opíso“  v spojení s genitívom má význam „za“ niečo, niekoho.  V Mt 4, 19 je opísané povolanie Petra a Ondreja, ktorých Pán Ježiš vyzýva: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Vo výraze „za mnou“ je v gréčtine použité presne to isté spojenie „opíso mu“ ako v našom evanjeliovom úryvku. Kristus teda pripomenul Petrovi jeho prvé povolanie. Ježiš neposiela Petra preč, ale mu hovorí: „Kráčaj za mnou.“ Učeník nasleduje svojho Učiteľa. Samozrejme, nemá sa na mysli nejaké geografické kráčanie v úzadí s odstupom vo vzialenosti dvoch-troch metrov. Ide o prenesený význam, ktorý vyjadruje, že učeník je ten, kto sa usiluje napodobňovať svojím životom toho, kto ho povolal. 

Dnes sa ľudstvo postavilo pred Boha s radikálnou požiadavkou: Kráčaj za nami, alebo si zostaň, kde si, nepotrebujeme ťa. Zdieľať

Tento význam podporuje hneď nasledujúce vyjadrenie Pána Ježiša: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ (Mt 16, 24) Vo výraze „za mnou“ je opäť použitá rovnako predložka „opísu mou“. Vidíme tu dôležitý rozmer, ktorým je prijatie kríža. Pre svet je téma kríža ťažko prijateľná. Preto apoštol Pavol dokonca hovorí o bláznovstve kríža (porov 1 Kor 1, 23).

Inzercia

Petra ovládlo pokušenie postaviť sa pred Krista. Žiak zatúžil stať sa učiteľom vlastného Majstra. To nie je už prosba Mojžiša z Knihy Exodus 33, ktorý v mene izraelského národa prosil Boha: Kráčaj s nami, buď medzi nami prítomný, potrebujeme ťa. Dnes sa ľudstvo postavilo pred Boha s radikálnou požiadavkou: Kráčaj za nami, alebo si zostaň, kde si, nepotrebujeme ťa.

Každý, kto povie: „Som kresťan“ vlastne vyznáva: „Napodobňujem v živote Krista. Usilujem sa o život, aký žil On.“

Satan

Pán Ježiš označil Petra slovom „satan“. Bol tento apoštol skutočne satanom? V 4. kapitole Matúšovho evanjelia je opísané pokúšania Ježiša. Pri 3. pokušení Pán Ježiš odpovie diablovi: „Odíď, satan!“ (Mt 4, 10)

Požehnanie nám prinesie jedine pokorné kráčanie za naším Pánom. Zdieľať

Hebrejský význam „satan“ je „protivník, odporca“. Je to bytie, ktoré sa stavia proti Bohu. Taktiež v novozákonných textoch slúži výraz na označenie zlého ducha, diabla. Neznamená to, že apoštol je ontologicky – bytostne zlým duchom. Kristus neposiela Petra preč od seba, ako to povedal pri pokúšaní diablovi. Pán Ježiš upozorňuje Petra, že svojím zmýšľaním berie na seba vlastnosti, správanie zlého ducha. Človek bol stvorený na Boží obraz, ale zatúžil byť pod vplyvom Zlého ako Boh. Požehnanie nám však prinesie jedine pokorné kráčanie za naším Pánom.  

Odporúčame

Blog
Kto si dnes spomenie na Arménov (22.8.1939)

Kto si dnes spomenie na Arménov (22.8.1939)

Spomedzi všetkých rôznych (poväčšine negatívne zapísanych až krvavých) pamätných dní mesiaca august venujeme asi najmenej pozornosti stretnutiu Adolfa Hitlera s veliteľskými špičkami Wehrmachtu v jeho obľúbenom Berghofe dňa 22.8.1939.