Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. august 2020

Keď sa vám znova stane, že budete z Božieho konania „paf“

Slová nedeľnej sv. omše zo záveru 11. kapitoly Listu Rimanom (vv. 33-36) nám prinášajú Pavlove slová úžasu a chvály.
Keď sa vám znova stane, že budete z Božieho konania „paf“

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Pred dvoma týždňami sme začali 9. kapitolou z Listu Rimanom jeden väčší oddiel, o ktorom sme už vtedy povedali, že sa tiahne až do konca 11. kapitoly. A práve tu sa dnes nachádzame, v samom závere celej rozpravy. Liturgia teda nepredostiera detaily, ale len niektoré body Pavlovho vysvetľovania toho, ako je možné, že Izraeliti húfne neprijali Krista.

Zdá sa, že podstata jeho vysvetlenia leží v tom, že sa tak stalo, aby vznikla príležitosť pre všetkých ostatných zo všetkých národov. Ak by sa totiž celý Izrael hneď primkol ku Kristovi, potreba ohlasovania aj pohanom by sa nejavila tak jasne, ako sa to ukázalo najmä v Pavlovej misii. Nevera Izraela otvorila cestu viere pohanov. Tak sa zároveň prejavilo Božie milosrdenstvo, pretože pohania si spásu nijako nemohli nárokovať, keďže podľa starozákonných textov nemali taký výnimočný vzťah s Bohom ako Izrael. Taktiež nepoznali a neplnili príkazy Zákona, ktoré boli dané Izraelitom, a ktoré mali garantovať život. Boh tak urobil z vlastného rozhodnutia a veľkorysosti jeho lásky k všetkým ľuďom, ako to už predsa len niektoré texty Starého zákona predpovedali: „Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči; prídu a uvidia moju slávu,“ (Iz 66,18).

Boží počin voči pohanom odkryl naplno veľkosť Božieho milosrdenstva. Zdieľať

Takýto Boží počin voči pohanom odkryl naplno veľkosť Božieho milosrdenstva, a práve v takomto Božom konaní sa ukazuje, že tu ostáva nádej naďalej aj pre Izraelitov. Práve cez toto Božie milosrdenstvo sa má ukázať, že členovia vyvoleného národa nie sú od Boha odvrhnutí, ale keďže on prejavil veľkosť svojej lásky pohanom, o čo skôr ju prejaví aj národu, ktorému ako prvému dal svoje prisľúbenia. Pavol sa tak dostáva ku konštatovaniu zvláštnosti logiky Božej lásky: „Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval,“ (Rim 11,32). To ho vedie k zvolaniu, ktoré počúvame v dnešnej bohoslužbe slova, a ktorým zakončuje celú rozpravu.

Počas nej Pavol používal množstvo odkazov na texty Starého zákona. Niekoľkokrát citoval Knihu Deuteronómium, proroka Izaiáša, Jeremiáša, Žalmy, Knihu Jób a iné. Argumentáciu o spáse Izraela potvrdzoval odkazmi na ich posvätné texty. Tak to robí aj v jeho záverečnom zvolaní a úžase nad nepredvídateľnosťou jeho priazne k členom akéhokoľvek národa. Pavol dnes hovorí: „Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (v. 35) a u proroka Izaiáša čítame: „Kto usmernil ducha Pánovho a ktorý poradca ho poučil? U koho sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, (aby ho naučil vedomosti) a cestu múdrosti mu ukázal?“ (Iz 40,13-14). Podobne ešte môžeme čítať v Knihe Jób: „Azda si počul tajné Božie plány, vari si všetku múdrosť schmatol pre seba?“ (Jób 15,8). Pri dnešných Pavlových slovách sa však isto nedá nespomenúť si na ďalšie slová z Knihy proroka Izaiáša: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok,“ (Iz 55,8-9).

Boh prekvapuje. Prekvapuje veľkorysosťou. To je Pavlova skúsenosť, ktorá ho vedie ku chvále. Zdieľať

Boh prekvapuje. Prekvapuje veľkorysosťou. To je Pavlova skúsenosť, ktorá ho vedie ku chvále. Ako som sa snažil v krátkosti objasniť, Pavla k nej vedie istá konkrétna téma, avšak zo samotného obsahu jeho slov by sme nevedeli povedať o akú tému sa jedná. Skutočne, hodia sa na mnohé príležitosti nášho života. Myslím, že keď počúvame tieto slová, máme chuť si ich osvojiť. Koľkokrát sa nám v živote stalo, že sme chceli povedať niečo podobné? A možno, koľkokrát nám chýbali slová? A určite nám ešte budú.

Pavol nám ich dnes ponúka. Zoči voči veľkosti, múdrosti a nepredvídateľnosti Božieho konania v našom živote, ktoré nám zjavuje veľkosť jeho priazne, nech aj nám prídu na um slová Listu Rimanom z dnešného druhého čitania: „Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! ... Jemu sláva naveky. Amen,“ (vv. 33a.36b).

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.