Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. 04. 2020, 07:21

Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (2. časť)

Ponúkam pokračovanie niektorých usmernení pri čítaní Svätého písma, aby nám prinieslo bohaté duchovné požehnanie.
Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (2. časť)

5. Riziko selektívneho čítania

Nesprávnym prístupom k čítaniu Svätého písma je selektívne čítanie, pri ktorom si vyberáme iba niektoré biblické texty. Tento výber môže byť úmyselný alebo neúmyselný, avšak v každom prípade nás ochudobňuje o poklad Božej náuky ukrytý v celom Svätom písme. Pri úmyselnom výbere človek vyhľadáva tie texty, ktoré sú mu milšie. Sväté písmo sa tak stáva nástrojom našej osobnej sympatie. Už to nie je Božie slovo, ktoré pôsobí na nás, ale sme to my, ktorí rozhodujeme, čo a kedy prečítame podľa vlastných záujmov a situácie. Božie slovo sa tak stáva obeťou našej momentálnej nálady. Častým spôsobom prístupu je však aj neúmyselný výber tzn. náhodné otváranie Biblie. Dochádza tak k vytrhnutiu biblických citátov a udalostí z kontextu, čo môže viesť až k ich nesprávnemu pochopeniu. Výroky a udalosti sa udiali za istých okolností, boli zapísané v istom prostredí, ktoré je dôležité pre správne pochopenie Božieho posolstva. Nezabúdajme, že celé Sväté písmo je Bohom inšpirované, nie len niektorá jeho časť. Sväté písmo sa nedá deliť na podstatné a nepodstatné časti. Selektívnym čítaním strácame zo zreteľa skutočnosť, že Boží plán spásy je postupne zachytený dejinný proces. Potom len ťažko porozumieme pavlovskému chápaniu Krista ako „nového Adama“, keď nevieme, akými dejinnými udalosťami prešlo ľudstvo od prvého Adama.

Selektívnym čítaním strácame zo zreteľa skutočnosť, že Boží plán spásy je postupne zachytený dejinný proces.  Zdieľať

Ťažko pochopíme obraz Krista – Baránka v Jánovej apokalypse, ak nebudeme poznať symboliku baránka naprieč biblickým knihám. Preto jednu biblickú udalosť musíme vidieť v súvislosti s ďalšími udalosťami. Ide o tzv. globalistické čítanie. Snažme sa danú biblickú knihu prečítať postupne a celú, aby sme vnímali postupné odovzdávanie posolstva, Božiu pedagogiku a nadväzovanie jednotlivých častí na seba. 

6. Hľadanie úžitku

Súčasnú dobu môžeme nazvať, že je dobou úžitku, čo sa žiaľ prenáša aj do medziľudskej a náboženskej oblasti. Pokiaľ máme z vecí úžitok, používame ich a tešíme sa z nich. Keď z nich prestaneme mať úžitok, zbavíme sa ich. V medziľudských vzťahoch sme svedkami, že ľudia sa pýtajú: „Čo mám z takého vzťahu?“ Keď tento úžitok nevidia alebo nevidia ho ihneď, dochádza k rozpadom vzťahov, manželstva, ba dokonca „úžitkovosť“ priniesla prevrátený pohľad na samotný ľudský život. Zdravá generácia sa pýta, aký úžitok má život chorého, starého alebo postihnutého človeka. Pod tlakom tejto mienky sa potom na úžitok pýta aj samotný človek, ktorý sa ocitne v takej situácii. Terajší Svätý Otec to nazýva „kultúra skartovania“. Hľadanie úžitku sa deje aj pri čítaní Božieho slova. Sväté písmo nie je vec, na ktorú mám záruku na istý čas a čakám od jej používania úžitok. Božie slovo nie je ani prístroj, ktorý po „vhodení“ úsilia a stráveného času automaticky  vyrieši moje problémy. Čítanie Božieho slova  nemá byť v prvom rade zamerané na získanie akýchsi dobier, ale na hľadanie môjho zjednotenia s Bohom. Prvým a hlavným cieľom čítania Božieho slovo je vytvorenie spoločenstva s Bohom. Svätý Ambróz (339-397) to vyjadril nádherným prirovnaním: „Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať v pozemskom raji.“ Neraz po počiatočnom úsilí prestaneme čítať Sväté písmo, lebo nevidíme ovocie.

Prvým a hlavným cieľom čítania Božieho slovo je vytvorenie spoločenstva s Bohom. Zdieľať

Musíme sa oslobodiť od prežívania viery, od prijímania sviatostí na spôsob, že od toho (alebo za to) neustále niečo čakáme. Svätý Hieronym (347-420) to vyjadril slovami: „Otvoriť Písmo a čítať ho znamená nastaviť plachty Duchu Svätému bez toho, aby sme vedeli, kam doplávame.“ Iste, Boh nám dáva milosti aj pre náš každodenný život, ale nech našou prvoradou túžbou je spoločenstvo s Bohom. Krásne to vystihuje modlitba Otčenáš. Jej prvá prosba nie je o chlieb, ani o odpustenie hriechov, ale Ježiš nás učí prosiť Boha: „posväť sa meno tvoje.“ Tak aj naše čítanie Božieho slova má byť nasmerované v prvom rade na Boha, nie na nás. 

7. Vernosť Božiemu slovu

Svätý Ján Damaský (650-754) vyslovil takúto myšlienku: „Ak si prečítal viackrát to isté miesto Svätého písma a neporozumel si mu, nepadaj na duchu, buď trpezlivý, porozjímaj alebo sa spýtaj iných, aby ti to vysvetlili. Veď je napísané: »Spytuj sa svojho otca a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti!« (Dt 32, 7)“ Kvapka vyhĺbi jamku v tvrdom kameni nie silou, ale pravidelnosťou.

Zachovajme si vernosť čítaniu Božieho slova a v správnom čase Pán osvieti našu myseľi srdce.  Zdieľať

Virtuóz dosiahne ľahkosť v hre na husliach nie tým, že raz za čas si zahrá hoci aj štyri hodiny v jednom kuse, ale tým, že cvičí každý deň. Odporúčam čítať radšej kratšie biblické úseky, ale pravidelne, pozorne a pamätať si obsah prečítaného. Čítajme Sväté písmo denne. Vytvorme si denný plán čítania a usilujme sa ho dodržať. Buďme trpezliví, ak niektorému biblickému textu hneď dobre nerozumieme. Zachovajme si vernosť čítaniu Božieho slova a v správnom čase Pán osvieti našu myseľi srdce.

Odporúčame

Blog
Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)

Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)

V Katolickej cirkvi na Slovensku prežívame Rok Božieho slova. V tomto období, keď sa viac zdržiavame v domácom prostredí, mnohí znova objavujú krásu Svätého písma. Vo veľkonočnom období sa čítajú evanjeliové úryvky, v ktorých sa spomína, ako vzkriesený Pán otvoril mysle a srdcia učeníkov, aby porozumeli Svätému písmu (porov. Lk 24, 45). Ponúkam sedem usmernení pre čítanie Božieho slova.

Blog
Prečo bol upálený Giordano Bruno?

Prečo bol upálený Giordano Bruno?

Pontifikát Jána Pavla II. sa niesol v duchu ľútosti za dejinné chyby a zločiny kresťanov. Za takmer 28 rokov úradovania na Petrovom stolci predniesol vtedajší pápež verejné ospravedlnenia za proces s Galileom, účasť katolíkov na obchodovaní s otrokmi, rôzne nespravodlivostí voči ženám, pasivitu a mlčanie tvárou v tvár nacistickým zločinom alebo upaľovanie heretikov. Jedným z najznámejších bol prípad dominikána Giordana Bruna, ktorý bol upálený na Popolcovú stredu 17. februára 1600.