Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. marec 2020

Prečo som katolík

Každý náš pohľad na svet by mal byť podložený relevantnými dôvodmi. Zrejme nestačí uviesť, že som veriaci iba preto, že ma tak vychovali. 
Prečo som katolík

Americký autor Peter Kreeft napísal v roku 2018 knihu, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom 40 dôvodov, prečo som katolík. Kreeft bol pôvodne kalvínom, ale neskôr po zvážení dôvodov prestúpil na katolícku vieru. V spomínanej knihe uvádza: „Povedzme, že by si prijal katolícku vieru nie preto, lebo bola pravdivá, ale preto, lebo ťa robí šťastným, alebo preto, lebo ťa robí morálne dobrým človekom. Čo si myslíš, čo by ti na to povedal Boh?“ Ďalej dodáva: „Ak nie si katolík, prosím, nestaň sa ním dovtedy, dokým nebudeš úprimne veriť, že katolícka viera je pravdivá. Ak si katolík z nejakého iného dôvodu než toho, že katolícka viera nie je pravdivá - ak veríš, že katolícka viera nie je pravdivá alebo že je pravdepodobne nepravdivá, no predsa si katolíkom, alebo ak sa jednoducho nezaujímaš, či je pravdivá - potom, prosím ťa prehodnoť svoje motívy, svoju úprimnosť a napokon aj svoje náboženstvo.

V tomto článku chcem uviesť svoje dôvody prečo verím po katolícky a prečo som presvedčený o tom, že Katolícka Cirkev ponúka poklad pravej viery. Zďaleka neide o všetky dôvody. Myslím si však, že aj tento stručný prehľad by stačil povedzme na pouličný dialóg s Marťanom, ktorý by netušil o čom katolicizmus je. 

Dôvod č. 1 Ježiš Kristus

Ježiš Kristus je hlavnou postavou, uholným kameňom, pevnou osou kresťanského náboženstva. Predkladá svojim učeníkom cestu, ktorá nie je jednoduchá, no vedie k životu. Kristus určite nepatrí k populistom, ak je to potrebné, je aj neobľúbený. Je zakladateľom Cirkvi, ktorá sa neskôr stane najmocnejšou a najvplyvnejšou (nielen) duchovnou silou v Európe. Ježiš Kristus nie je len obyčajným človekom. Rozhodne sa prehlasuje za Božieho Syna, za Boha, ktorý odhaľuje tajomstvo vzťahu Svätej Trojice. (Otec-Syn-Duch Svätý) 

Dôvod č. 2 Mariánska úcta

Úcta k matkám a ženám je v katolicizme silne zakotvená. Nebol som nijak zvlášť veľký mariánsky ctiteľ, až do chvíle keď som navštívil Medžugorie, miesto mariánskych zjavení. To miesto dýcha niečím, čo človek nevie celkom presne popísať. Z Biblie však vieme, že Ježiš bol dokonalý človek a dokonale naplnil štvrté prikázanie Cti otca svojho a matku svoju. Aj preto je mariánska úcta biblická. Ježiš týmto učí svojich nasledovateľov úcte k svojej matke Márii. A Mária učí Ježišových učeníkov dôvere a odovzdanosti. 

Obraz Zvestovania Pána od francúzskeho autora Eustacha Le Suera, príklad vyobrazenia Panny Márie v umení 17. storočia. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mary,_mother_of_Jesus)

Dôvod č. 3 Biblické základy

Katolícka viera je pevne spojená s Bibliou, s Božím Slovom. Z Božieho slova vychádza a z neho čerpá. Biblia však nie je nejaký izolovaný prvok. Jej pôvod treba hľadať v Tradícii a v prostredí ranej Katolíckej Cirkvi. Z týchto dôvodov si myslím, že práve Katolícka Cirkev ponúka najspoľahlivejší výklad Biblie. Práve táto Cirkev je jej pevnou oporou a bráni ju proti svojvoľným výkladom. 

Dôvod č. 4 Katechizmus

Ulf Ekman, katolícky evanjelizátor a bývalý protestantský pastor, povedal o Katechizme, že „je to najlepšia kniha, ktorú kedy čítal.“ Možno prekvapivé slová, keďže oficiálny Katechizmus Katolíckej Cirkvi nepatrí medzi ľahko čitateľné publikácie. No čítanie stojí za to - ide o hutný, presný, perfektne rozčlenený výklad katolíckej viery. Poriadok ako má byť. Niet divu, šéfom skupiny, ktorá zostavila tento Katechizmus bol kardinál Joseph Ratzinger

Dôvod č. 5 Konzistentné učenie Cirkvi

Ježiš Kristus založil svoju Cirkev aj preto, aby strážila evanjelium a ponúkala hodnoverný výklad. Napriek tomu, že na čele Cirkvi boli rôzni ľudia, aj morálne zkazení, ani títo si nedovolili zmeniť náuku. Už 2000 rokov podáva Cirkev svojmu ľudu toto isté učenie - rozvíja a prehlbuje ho, no nemení ho. Neustupuje žiadnym kultúrnym a mediálnym tlakom a zachováva si svoju originalitu a vernosť jej Hlave.   

Dôvod č. 6 Silný jednotiaci prvok v podobe pápežstva

Ježiš Kristus je zakladateľ a hlava Cirkvi. Cirkev je jeho tajomné mystické telo. Pápež je Kristov tajomník, služobník služobníkov, garant evanjelia. Pápežstvo si prešlo rôznymi turbulenciami a krízami, no stále tu je a zdá sa, že práve vtedy, keď je Cirkev navonok najslabšia, práve vtedy sú pápeži jej duchovnou a morálnou posilou. Hlavne 20. a 21. storočie je príkladom silných osobností v radoch pápežstva. 

Inzercia

Ježiš odovzdáva Petrovi kľúče od nebeského kráľovstva a zveruje mu pápežský mandát. Túto fresku môžeme nájsť v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. (zdroj:  https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church)

Dôvod č. 7 Sviatosti 

Ako naše telo potrebuje pokrm pre normálne fungovanie, rovnako tak aj náš duchovný život potrebuje výživu. A Katolícka Cirkev je v tomto mimoriadne štedrá - ponúka sedem sviatostí. Zaujímavé svedectvo o Eucharistii podal americký protestantský kazateľ Benny Hinn: „Katolíci vďaka eucharistii zažívajú viac uzdravení než letniční kresťania.“   

Dôvod č. 8 Životy svätých  

Život Ježiša Krista sa veľmi silne odráža v životoch svätých. Ich dôvera v Božiu prozreteľnosť, odvážne prežívanie evanjelia a originalita ich života nás môže len inšpirovať. Životopisy svätých sú jednými z najsilnejších svedectiev v prospech katolíckej viery.  

Dôvod č. 9 Katolícka viera sa opiera o rozum a poznatky empirických vied

Katolícka Cirkev už dlhé stáročia stavia svoju vieru, nie na slepých pohnútkach, ale na rozumných dôvodov. Už svätý Pavol v Druhom liste Timotejovi uvádza, že „vie komu uveril.“ (2 Tim 1,12) Cirkevným dejinami sa tiahne pevné spojivo manželstva viery a rozumu. V stredoveku napríklad svätý Anzelm vyznáva, že „verí, aby porozumel.“ Na Prvom vatikánskom koncile (1869-1870) Cirkev deklarovala, že „človek môže prirodzeným rozumom poznať Boha z jeho diel.“ Takto si Cirkev ctí rozum, ktorý nie je uzavretý sám do seba, ale je schopný dosiahnuť poznanie Boha. 

Katolícka Cirkev stáročia podporovala vedecký výskum, poznávanie prírody a vesmíru. Blaise Pascal, Louis Pasteur alebo Georges Lemaitre sú skvelými príkladmi toho, že sa dá skĺbiť katolícka viera a vedecký výskum. Metódami vedy síce nemožno priamo dokázať Boha, no Katolícka Cirkev sa nebráni žiadnemu poctivému vedeckému poznávaniu sveta.  

Katedrála vo francúzskom Chartres bola postavená v rokoch 1194 až 1220. Predstavuje jeden z vrcholov katolíckej stredovekej kultúry. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Chartres_Cathedral

Dôvod č. 10 Katolícka Cirkev vybudovala západnú civilizáciu

Katolícka Cirkev po páde Rímskej ríše prevzala kultúrnu a intelektuálnu pochodeň. Vniesla silnú pečať západnej civilizácii. Hoci sa často hovorí o chybách a zlyhaniach katolíckych predstaviteľov, neraz sa zabúda na jej rozhodujúci dejinný príspevok. Cirkev bola a je duchovnou, morálnou a intelektuálnou autoritou. Jej vplyv môžeme badať v architektúre, kultúre, umení a vede. (K tejto téme môžem odporúčať zaujímavú knihu Thomasa E. Woodsa Ako Katolícka Cirkev budovala západnú civilizáciu

Titulný obrázok: Svätý John Henry kardinál Newman 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. (Kontakt: bloger.kc@gmail.com)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.