Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. november 2019

Ochrana života a rodiny v dokumentoch KDH

O charaktere štátu najlepšie vypovedá jeho ústava, zákony a ďalšie dokumenty. Podobne je to aj s politickou stranou. O KDH je možné počuť dnes všeličo, ale málo kto pozná základné dokumenty hnutia. Nezaškodí si ich pripomenúť.
Ochrana života a rodiny v dokumentoch KDH

Priznávam, toto bude nudný blog, pretože jeho dominantná časť bude tvorená citáciami. Ale keďže čítanosť blogov je štatisticky omnoho vyššia ako čítanosť straníckych dokumentov (vrátane programov;), využívam túto platformu na priblíženie niekoľkých vybraných častí dokumentov KDH, ktoré hovoria o ochrane života a rodiny:

"My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť." (Stanovy KDH, čl.2 bod3)

"My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť rodinu. Budeme chrániť rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Rodinu považujeme za základný prvok štátu, spoločnosti." (Stanovy KDH, čl.2 bod4)

 

"Vychádzajú z vyššie uvedeného, KDH sa bude po získaní potrebného mandátu od občanov všemožne snažiť, aby sa na Slovensku vytvorila taká vláda, ktorá bude slúžiť občanom a navráti našej krajine slušnosť, spravodlivosť a úctu človeka k človeku. KDH bude zároveň participovať na tvorbe len takého vládneho programu, ktorý bude reflektovať na samotný základ na ktorom KDH stavia svoje politiky. Jeho podstata spočíva v ochrane dôstojnosti každého človeka zahrňujúc ochranu dôstojnsti a práv tých najmenších a života od počatia po prirodzenú smrť. To konkrétne znamená aj to, že KDH nebude súčasťou vlády, v ktorej programovom vyhlásení bude snaha na legislatívne ukotvenie registrovaného partnerstva a adopcie detí pármi rovnakého pohlavia."

Uznesenie zo VII. zasadania Rady KDH po Ružomberskom sneme dňa 21. septembra 2019 v Bratislave

 

Volebný program Reštart - Nádej pre Slovensko začína týmto citátom:

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.“ Sv. Ján Pavol II.

Niekoľko vybraných citátov z prvých dvoch kapitol volebného programu 1.1 Rodinná politika, 1.2 Ochrana života:

"Rodina je najlepším priestorom pre budovanie vzťahov, pre šťastný život manželov, pre prijatie života, na výchovu detí a dôstojnú starobu...

... Rodinu budeme chrániť a posilňovať. Vynaložíme maximálne úsilie na úplnú ochranu života.

... Budeme chrániť ústavnú definíciu manželstva a nepodporíme zákony a medzinárodné dokumenty, ktoré sú/budú v rozpore s Ústavou a s Deklaráciou NR SR o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach...

... Chrániť ľudský život a jeho dôstojnosť vo všetkých fázach je a bude základom každej našej politiky...

Inzercia

... oporným pilierom našej spoločnosti je rodina postavená výlučne na manželstve muža a ženy a rodina otvorená prijatiu detí. Efektívne nastavenie prorodinných politík je naším prvoradým cieľom..."

Konkrétne opatrenia v rodinnej politike a pre posilnenie ochrany života nájdete v programe Reštart - Nádej pre Slovensko.

 

Postoje k ochrane života a rodiny vychádzajúce z rešpektu základných a prirodzených ľudských práv majú v KDH výsostné postavenie a platia pre každého člena KDH. Sú tiež orientáciou pre voliča. 

KDH je plnohodnotné politické hnutie, ktoré sa snaží pokrývať všetky oblasti života. Nie je možné jeho politiku zploštiť iba na jednu-dve témy aj keď s výsostným postavením. Spoločné dobro pre človeka a pre spoločnosť je totiž možné tvoriť iba komplexne, vrátane oblastí zdravotníctva, školstva, hospodárstva, obrany, kultúry, sociálneho zabezpečenia, médií atď. Do týchto všetkých oblastí potrebujeme pre dobro človeka Božie požehnanie.

 

Pozn:

Stanovy KDH schvaľuje Snem, ktorý má cca 350 delegátov z celého Slovenska.

Uznesenia Rady KDH schvaľuje Rada KDH, ktorá má cca 120 delegátov z celého Slovenska.

Volebný program Reštart - Nádej pre Slovensko schválila Rada KDH.

 

Foto: KDMS

 

generálny manažér KDH, dlhoročný pro-life a pro-family aktivista, hlavný koordinátor Národných pochodov za život v Bratislave a v Košiciach, spoluzakladateľ Fóra života a projektov Poradňa Alexis a Zachráňme životy, správca Nadácie Prameň, profesionálne sa tiež venuje manažmentu a marketingu zvlášť mimovládnych organizácií

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Rozlišovanie

Rozlišovanie

Mnoho nedorozumení a animozít v "tábore kresťanov-konzervatívcov" vzniká zbytočne kvôli nerozlišovaniu medzi občianskou a politickou rovinou.

Blog
    O hodnote umenia, ktorá je v súčasnosti nahlodaná

O hodnote umenia, ktorá je v súčasnosti nahlodaná

Umenie je veľké tým, že v ňom má prvé miesto cit. A naopak, rozum a racionalita tu hrajú až druhé husle. Umenie sa v týchto intenciách držalo na výslní celé tisícročia, ale nakoniec, pod enormným tlakom súčasnej, racionálnej spoločnosti, bolo nahlodané aj ono.