Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. november 2019

Rozlišovanie

Mnoho nedorozumení a animozít v "tábore kresťanov-konzervatívcov" vzniká zbytočne kvôli nerozlišovaniu medzi občianskou a politickou rovinou.
Rozlišovanie

Rozdelenie.

Nie som jediný, ktorého v posledných rokoch trápi vnútorné rozdeľovanie medzi kresťanmi - konzervatívcami v dôležitých kultúrno-etických otázkach. Mám pocit, že situácia sa čím ďalej zhoršuje, ľudia, ktorí dlho fungovali v symbióze a spolupráci, si prestávajú rozumieť a narastá neporozumenie a rozdelenie. Na jednej strane je celkom prirodzené, že pri otázkach, ktoré považujeme za kľúčové a zásadné, môžu vznikať rozdielne pohľady a názory a dôležitosť týchto otázok zvyšuje napätie diskusie. Na strane druhej je smutné a naozaj zbytočné, ak napätie stúpa nesprávnym vnímaním problému, jeho zlým zadefinovaním a vymedzením a neochotou alebo neschopnosťou empatie.   

 

Ako funguje občianska rovina?

Je to rovina idealistická, ktorá sa upiera výhradne k ideálu-cieľu svojho zamerania a snaženia. Nemá limity v angažovanosti, nemusí zvažovať iné témy a presah pre rôzne cieľové skupiny a témy,  nemusí zvažovať obmedzenia štátnych a iných mechanizmov. Je radikálne zacielená a obmedzená v úzkom profile na nejakú tému/ témy a až "bezohľadným" spôsobom ignoruje témy iné. Občianske iniciatívy zvyčajne nemajú žiadnu legislatívnu právomoc a ani nenesú zodpovednosť. Ich úspešnosť závisí od mnohých faktorov, nielen od podpory obyvateľstva, ktorá ich zaujíma menej ako samotná téma. Môžu robiť reálne veci v malom, ale nemajú páky na to, aby zmenili veci systematicky. Nefunguje to tak len o otázkach ochrany života a manželstva, ale aj iných, v téme klimatických zmien, jadrovej energie, korupcie a pod. Toto je stručná charakteristika občianskej roviny, nie jej hodnotenie, či je to tak dobré alebo zlé. Je to jej vlastná vlastnosť s jej výhodami i limitmi pri vstupovaní do verejného priestoru a verejného diskurzu.  

 

Ako funguje politická rovina?

Politika je ohraničené "ihrisko" so svojimi pravidlami. Buď sa im subjekt prispôsobí alebo nemôže hrať, resp. sám sa diskvalifikuje z hry. Politika je súťaž o moc, ktorá je nástrojom na presadzovanie zmien vo fungovaní štátu a sčasti aj spoločnosti. Je závislá na podpore od ľudí. Limitom je 5% hranica zvoliteľnosti do parlamentu, ale aj keby tu táto hranica nebola, je vo vlastnom záujme každej strany navyšovať % podpory, pretože len to umožňuje realizovať zmeny. Z toho vyplýva zameranie politického hnutia alebo strany na vybrané hodnoty, viaceré témy, viaceré cieľové skupiny a vytvorenie úspešného "mixu" hodnôt, cieľov, stratégií a ich nositeľov. V politike sú obmedzenia spolupráce s reálnymi alebo potenciálnymi partnermi a je zásadné, či strana alebo hnutie funguje na vládnej strane spektra alebo opozičnej. Politika so sebou nesie priamu zodpovednosť, ale aj možnosť mnohé veci priamo ovplyvniť a zmeniť.  

 

Čo pozorujem?

Inzercia

Asi všetci sme na vyučovaní matematiky počuli obľúbený bonmot väčšiny matematikárov: nemiešajte hrušky s jablkami. Niečo podobné je to aj v zmysle neakceptovania rozdielov medzi občianskou a politickou rovinou, medzi očakávaniami ľudí mysliacich a konajúcich na občianskej rovine a ľudí mysliacich a konajúcich na politickej rovine. Dochádza k fatálnemu komunikačnému šumu, ktorého výsledkom je vzájomné hlboké neporozumenie. A to je problém, ktorý generuje problémy. V súčasnej situácii je možné sledovať rôzne kombinácie tohto neporozumenia, napr. politici, ktorí uvažujú v občianskej rovine; politici, ktorí nezohľadňujú a podceňujú občiansku rovinu; aktivisti, ktorí vôbec nezohľadňujú politickú rovinu a pod. Vo verejnom priestore je potom z toho jeden "guláš", ktorý je plný emócií, ale je v ňom nedostatok faktov, argumentov, porozumenia, rozlišovania a tiež empatie. Narastá rozvrat a klesá možnosť spolupráce.  

Ešte jedna poznámka k médiám. Obe skupiny aktérov - občianska aj politická - využívajú k svojim cieľom médiá alebo sú médiami vťahované do verejného diskurzu, čo situáciu môže ešte viac komplikovať. O tom ale možno niekedy nabudúce.

 

Čo s tým?     

Považujem za kľúčové, aby sme mali aktívne a pestré hnutie za život a rodinu a tiež aktívnu a múdru politickú reprezentáciu, ktorá je schopná hodnoty života a rodiny legislatívno-politicky presadzovať. Oba tieto svety sa potrebujú. Ale nie na to, aby na seba útočili, ale aby sa dopĺňali. A nemali by sme od nich očakávať to, čo zo svojej povahy nie sú schopní ponúknuť a zabezpečiť. Ako aktivisti či politici nie sme zodpovední len za presadzovanie dôležitej témy, ale sme tiež zodpovední za ľudskosť medzi nami, aby sme spolu mohli žiť a spolupracovať.

 

Rozdiely zostanú, ale nemusia byť paralyzujúce.

Tento článok má byť výzvou k snahe o rozlišovanie a vzájomnú empatiu vo verejnom diskurze o kultúrno-etických otázkach a spôsoboch ich presadzovania. Viem, že aj keby sa nám to podarilo dosiahnuť, rozdiely nezaniknú a istá miera rozdielnosti názorov a nedorozumení tu bude vždy. Už len tým, že každý z nás prisudzuje tejto téme iné miesto v hierarchii hodnôt a každý z nás má na ňu zo svojho životného postavenia iný pohľad. Ale rozlišovaním medzi politickým a občianskym princípom a snahou o vzájomnú empatiu by sme aspoň odstránili nedorozumenia a animozity, ktoré by nemuseli existovať. Hodnoty, na ktorých nám všetkým záleží, za to isto stoja.

 

generálny manažér KDH, dlhoročný pro-life a pro-family aktivista, hlavný koordinátor Národných pochodov za život v Bratislave a v Košiciach, spoluzakladateľ Fóra života a projektov Poradňa Alexis a Zachráňme životy, správca Nadácie Prameň, profesionálne sa tiež venuje manažmentu a marketingu zvlášť mimovládnych organizácií

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Media game

Media game (výber z blogov)

Médiá majú veľkú moc, to vie každý. Pripomeňme si, ako médiá vedia ohýbať realitu a aké je dôležité vedieť čítať nielen medzi riadkami, ale aj medzi článkami a v kontexte mediálnej reality.

Blog
Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách

Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách

Mnoho sa dnes hovorí o transparentnosti a zodpovednom vládnutí. Transparentnosť sa nemá týkať iba nakladania s verejnými peniazmi, ale aj toho, čo a prečo sa učia naše deti. My, obyvatelia Slovenska, máme právo spolurozhodovať nielen o materiálnej podobe našej krajiny, ale aj tej duchovnej. Ak si Slovensko demokraticky odhlasuje sexuálnu výchovu pre škôlkárov, budem zásadne proti, ale budem to rešpektovať. To, čo odmietam, je zavádzanie rôznych progresívnych novôt len tak „poza bučky“. Preto Kresťanská únia pripravila návrh zákonnej zmeny tohto stavu. O nej bude Národná rada rokovať na najbližšej schôdzi. Ak európsku politiku neurobíme národnou politikou, potichu prehráme. A ani to nebudeme vedieť.

Denník Svet kresťanstva