Šimečkova otázka účastníkom Pochodu za život protirečí základnej logike

Šimečkova otázka účastníkom Pochodu za život protirečí základnej logike

Útokmi na tých, čo chcú chrániť dôstojnosť a slobodu každého, sa len oslabuje prodemokratické spoločenstvo v krajine a nepriamo sa podporujú ciele ĽSNS.

Martin M. Šimečka vo svojom článku položil účastníkom Národného pochodu za život nasledujúcu otázku: „Môže byť nejaká idea správna aj napriek tomu, že sa k nej hlásia fašisti?“Takto postavená otázka však nespĺňa kritériá logickej postupnosti, podľa ktorej by sa mala hľadať správna odpoveď. 

Otázka totiž vopred podsúva premisu, ktorá nie je podložená faktom. No a zle položená otázka môže len ťažko viesť k správnej odpovedi. To je elementárna logika, ktorá nepustí.

ĽSNS základnú ideu Pochodu za život nerešpektuje

Ak sa Šimečka chce dozvedieť odpoveď na svoju otázku, mal by najskôr skúmať, či idea pochodu za život a idea, na základe ktorej sa fašisti tohto pochodu zúčastnili, je tá istá. Až v prípade, že sa to potvrdí, môže začať skúmať fakt, či platí, že ak sa slobodní ľudia a fašisti zhodnú na podpore nejakej idey, nevyhnutne platí, že samotná idea je zlá.

Idea Pochodu za život je jasne deklarovaná v jeho manifeste: „Život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek. (...) Tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu.“

Myslím si, že netreba vymenúvať dôkazy, že prihlásením sa k fašizmu resp. nacizmu a dehonestujúcimi výrokmi na adresu našich spoluobčanov alebo cudzincov, členovia ĽSNS jasne deklarovali, že základnú ideu, na ktorej bol postavený Pochod za život, nerešpektujú. 

Ďalším dôkazom je mlčanie ĽSNS, keď poslankyňa Anna Verešová v rámci parlamentnej diskusie o ich vlastnom návrhu na obmedzenie interrupcií vyzvala Kotlebových poslancov, aby zosúladili tento návrh so svojimi skutkami a ospravedlnili sa tým, ktorých urazili a dištancovali sa od ideológií, výrokov a skutkov, ktoré šliapu po dôstojnosti druhých. Táto výzva však ostala bez odozvy. 

V protiklade s tým, na Pochode za život kráčali spoločne vedľa seba Slováci, Rómovia, Maďari, Rusíni, kresťania, agnostici, moslimovia aj židia, ktorých hudba zaznela priamo z pódia. Bol to krásny obraz jednoty za hodnotu, akou je život a dôstojnosť pre každého bez rozdielu.

Martin M. Šimečka ďalej napísal: „Za nepriateľa považujú (organizátori pochodu) odporcov zákazu interrupcií, a preto sú ich priateľom fašisti. Je to taká holá pravda, že je zbytočné o nej hlbšie premýšľať.“ Opäť ide o tvrdenie, ktorému chýba základná logika. 

Keďže ľudia, ktorí sa zúčastnili Pochodu za život, sú ochrancovia života, logicky môžu za nepriateľa považovať len tých, čo sú vyslovene proti tejto hodnote, čiže príslušníkov ideológií, ktoré postavia svoje ciele nad ochranu života a dôstojnosti každého bez rozdielu. Takou ideológiou je fašizmus, národný socializmus, ale aj marxizmus. 

Veď napokon, ako pripomenul komentátor Postoja Martin Hanus vo svojej Odpovedi Martinovi M. Šimečkovi, interrupcie boli po prvýkrát legalizované práve v Sovietskom zväze. 

Pán Šimečka nezohľadnil vo svojej úvahe ani známe fakty súvisiace s pochodom a úsilím organizátorov aj účastníkov, aby kotlebovci nemohli pochod zneužiť na politickú propagandu. 

Taktiež absentovala reflexia faktu, že aj predstavitelia Progresívneho Slovenska sa pri inej verejnej príležitosti ocitli obkolesení zelenými vlajkami. Ale ich nik neobvinil zo spojenectva s kotlebovcami.

Otázka, ktorá dláždi cestu extrémistom

Šimečkova otázka účastníkom pochodu vyznieva absurdne, ba až nebezpečne ešte z jedného dôvodu. Ona v podstate dláždi cestu extrémistom delegitimizovať prakticky čokoľvek. Ak ĽSNS prehlási, že je proti trestu smrti, najskôr obviníme odporcov trestu smrti z kolaborácie s fašizmom a potom ho zavedieme? Nebude to presne to, čo chcú dosiahnuť? 

Logický zmätok, spôsob kladenia otázok a forma argumentácie, ktorá prehlasuje prekrútené fakty za pravdu, žiaľ indikuje, že vedome či nevedome Martin M. Šimečka nehľadá skutočnú pravdu, ale spôsob, ako delegitimizovať Pochod za život. Zdieľať

Logický zmätok, spôsob kladenia otázok a forma argumentácie, ktorá prehlasuje prekrútené fakty za pravdu, žiaľ indikuje, že vedome či nevedome Martin M. Šimečka nehľadá skutočnú pravdu, ale spôsob, ako delegitimizovať Pochod za život.

Naša krajina je v stave krízy zásadných hodnôt, vládne tu korupcia a ľudská dôstojnosť trpí nevymožiteľnosťou práva, nefunkčnýmzdravotníctvom a nespravodlivosťou, s akou sa nakladá so spoločným. Pomohlo by, ak by sa ľudia, ktorí sa hlásia k slobodnej spoločnosti, spoločne demonštrujú za slušné Slovensko a zasadzujú sa za rovnosť pre každého, minimálne zastali legitímneho práva ľudí pochodovať za ochranu života vo všetkých jeho štádiách. 

Pomohlo by, keby liberáli a progresívci v tejto krajine prehlásili, že vedia rozlišovať medzi zlom a len iným názorom. Zdieľať

Pomohlo by, keby liberáli a progresívci v tejto krajine prehlásili, že vedia rozlišovať medzi zlom a len iným názorom. Pomohlo by, ak by aj tí, čo nepochodovali za život, odsúdili kotlebovcov za to, že tento pochod zneužívajú na propagáciu s pochodom nezlučiteľných postojov. Lebo tí, čo pochodovali so zelenými zástavami, to urobili! 

Útokmi na tých, čo chcú chrániť dôstojnosť a slobodu každého, sa len oslabuje prodemokratické spoločenstvo v krajine a nepriamo sa podporujú ciele ĽSNS. 

Toto priam až konšpiračné osočenie pochodu z prepojenia na ĽSNS ma mrzí ešte z jedného dôvodu. Počas mojej práce v Medzinárodnom republikánskom inštitúte som spolupracovala s kolegami Martina M. Šimečku na programoch zameraných na boj proti dezinformáciám. Pravda v médiách je totižto jedným zo základných pilierov slobodnej, demokratickej krajiny. Odrezanie od prístupu k pravdivým informáciám využívali všetky neľudské režimy. 

Články, ktoré obvinia ľudí zo spojenectva so zlom bez uvedenia faktov, ktoré by to potvrdzovali, oslabujú dôveru v slobodné médiá a tak naštrbujú tento základný pilier. 

Ak všetci tí, čo túžime po slušnom a spravodlivom Slovensku, nebudeme hľadať pravdu v konštruktívnom dialógu, kto potom bude? Zdieľať

Ak všetci tí, čo túžime po slušnom a spravodlivom Slovensku, nebudeme hľadať pravdu v konštruktívnom dialógu, kto potom bude?

Foto: Depositphotos.com/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo