Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. august 2019

Sedem smrteľných hriechov - 1. časť: Lenivosť

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Sedem smrteľných hriechov - 1. časť: Lenivosť

Dnes si dávam pauzu od politicko-ekonomických tém a namiesto toho sa by som sa chcel venovať trochu dôležiejšej téme a to hriechu. Presnejšie jednému z hlavných hriechov - lenivosti, jeho prejavom a hlavne spôsobom ako ho premáhať a nahradiť cnosťou. Ak si náhodou myslíte, že to nie je nutné brať až tak vážne, veď Boh je milosrdný a vy nerobíte žiadne hrozné hriechy a chodíte aj do kostola, tak si skúste prečítať z Biblie pár úryvkov napr. o tom ako Boh vyplúva z úst vlažných ľudí a ako nie každý, kto hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. (Mt 7, 21; Zjv 3, 16) Preto: "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť." (Lk 13, 24).

Ako teda možno bojovať s našimi hriechmi a slabosťami? Zaujali ma myšlienky a rady z knižky Kevina Vosta - The seven deadly sins (Sedem smrteľných hriechov) a chcel by som sa o ne podeliť, pretože si myslím, že možu byť prínosné. Autor je doktorom psychológie a vo svojej knihe vychádza predovšetkým z učenia Tomáša Akvinského a púštnych otcov. 

Pre začiatok považujem za potrebné aspoň čiastočne si zadefinovať, čo je to vlastne hriech, neresť a aký je rozdiel medzi smrteľnými a hlavnými hriechmi. Myslím si, že je naozaj dôležité vedieť, čo to vlastne je hriech, ako sa prejavuje a čo spôsobuje. Dlhé roky som hrával šachy a tam pokiaľ chcete poraziť silného protihráča, musíte mať určitú stratégiu, musíte myslieť dopredu a pri dôležitých zápasoch začína príprava ešte pred začiatom hry. Počas tej prípravy analyzujete silné a slabé stránky svojho protivníka a zároveň aj svoje a na základe tejto prípravy zístíte, na čo si máte dávať pozor, akým pozíciam sa máte vyhýbať a ako môžete protiútočiť. A podobne je to v boji s hriechom. Ak ide o hriechy, s ktorými dlhodobo neúspešne bojujeme, musíme začať prípravu vopred, zanalyzovať, za akých podmienok sme najviac slabí a náchylní zhrešiť, ako sa môžeme daným situáciam vyhnúť alebo akými spôsobmi sa brániť / útočiť. Tak a teraz hor sa k definíciám.

 • Hriech -  je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. (KKC 1849)
 • Smrteľné hriechy - Biblia nám hovorí, že sú hriechy, ktoré nevedú k smrti ale aj také, ktoré vedú: Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. (1Jn 5, 16-17) Ak chcete vedieť presnejšie určiť, ktorý hriech je smrteľný odporúčam katechizmus (1854 - 1864).
 • Neresť - Hriech spôsobuje návyk na hriech; opakovanie tých istých zlých činov plodí neresť. (KKC 1865)
 • Hlavné (kapitálne / kardinálne) hriechy / neresti - katechizmus spomína týchto 7: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť (acedia). Niekedy sa týmto hriechom hovorí smrteľné, ale nemusia byť nutne smrteľné, Ich typickým znakom je, že často zapričiňujú ďalšie hriechy. Ja by som radšej pracoval s rozdelením Tomáša Akvinského, ktorý namiesto pýchy používa márnu slávu / márnivosť a pýche prenecháva miesto najvážnejšieho hriechu. ( http://www.newadvent.org/summa/3162.htm#article6 ). Pod pýchou rozumie nezriadenú túžbu vynikať. Samotné písmo hovorí, že počiatkom každého hriechu je pýcha (Sir 10, 15) a zároveň sa píše, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom (1Tim 6, 10). Svatý Tomáš to krásne vysvetluje. Pri hriechoch (a celkovo pri všetkom dobrovoľnom konaní) rozoznávame úmysel a samotné uskutočnenie. Cieľom človeka pri získavaní dočasných dobier je, že vďaka nim dosiahne určité zdokonalenie. A z tohto pohľadu, je pýcha. ktorá je (nezriadenou) túžbou excelovať, počiatkom každého hriechu. Na druhú stranu, čo sa týka uskutočnenia, prvé miesto patrí tomu, čo poskytuje príležitosť naplnenia všetkých žiadostí hriechu a tým sú peniaze (bohatstvo). Preto je láska k peniazom/chamtivosť/lakomstvo koreňom (ktorý poskytuje živiny) všetkého zla. http://www.newadvent.org/summa/2084.htm#article2

Ako ste si mohli všimnúť v názve článku, budem sa zameriavať na hlavný hriech lenivosť (používa sa aj pojem akédia). Sv. Tomáš použil definíciu sv. Jána Damascénského: lenivosť je spomalenosť (averzia voči aktivite) mysle, ktorá odmieta konať dobro. Svätý Jan Climacus povedal o lenivosti ("Tedium") nasledovné: je to paralýza duše, ochabnutosť mysle, zanedbávanie nábožných cvičení, hostilita voči sľubom. Ján Kassian rozlišoval dva druhy lenivosti: za prvé takú, ktorá nabáda k nadmernému spánku a za druhé takú, ktorá povzbudzuje človeka, aby utekal z domova. Povedané našou rečou, buď sme úplne apatický a nerobíme viacmenej nič, alebo naopak beháme z jedného miesta na druhé, snažíme sa byť stále niečim zamestnaní, ale nezamestnávame sa tým, čo je potrebné, skôr sa tomu nadmernou prácou vyhýbame.Jedným z dôvodov prečo začínam práve lenivosťou, je fakt, že s ňou nie moc úspešne bojujem celý život a niekedy sa to za boj ani nedalo považovať. Kniha Sedem smrteľných hriechov mi v mnohom otvorila oči a dala užitočné rady a stratégie. Autor v nej spomína týchto 7 krokov smerom k víťazstvu nad siedmimi smrteľnými hriechmi: 

 1. Spytovanie svedomia
 2. Prijímanie sviatostí
 3. Sledovanie jednotlivých krokov nášho tiahnutia k hriechu
 4. Modlitba
 5. Pestovanie cnosti
 6. Ponáranie sa do duchovného sveta
 7. Napodobovanie Krista

Následne pri každom hriechu sa konkrétne vyjadruje ku každému z týchto bodov. Ja sa pokúsim spomenúť aspoň pár myšlienok, ktoré ma najviac oslovili a dúfam, že vás motivujú k zaoberaniu sa danou problematikou.

1. Niekoľko otázok k spytovaniu svedomia: Som nejakým spôsobom apatický voči prikázaniam? Svätím Pánov deň, chodím na omšu a radostne odpočívam v Bohu? Blúdi moja mysel po protizákonných veciach? Som tak apatický voči Božím veciam, že sa ľahko nechám odlákať od zbožných činností a kresťanských cností bezvýznamnými alebo hriešnymi rozptýleniami? Prosil som Boha o odvahu a silu robiť náročné veci? Upadám do zúfalstva? Pochybujem o Božej moci a milosrdenstve?

2. Pôvodne som chcel tento bod vynechať, lebo mi prišiel samozrejmý, ale potom som si spomenul na nedávný výzkum z Ameriky, ktorý hovoril, že iba tretina katolíkov v Amerike verí v reálnu prítomnosť Krista v eucharistii (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/05/transubstantiation-eucharist-u-s-catholics/ ). Pozrime sa, čo povedal Ježiš: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky." (Jn 6, 53-58) Ak chceme mať silu a energiu, aby sme vytrvali v duchovných bojoch, potrebujeme duchovnú potravu a Božie milosti, ktoré nám sú štedro ponúkané vo sviatostiach.

3. Sv. Climacus hovoril o šiestich krokoch smerom k hriechu: provokácia, konverzácia v našom vnútri (ohľadom danej provokácie), radostné poddanie sa duše, zajatie, zápas, vášen / záľuba (je výsledkom prehratého súboja).

Inzercia

4. Ako sa píše v mojom úvodnom obrázku protivníkom lenivosti je spievanie žalmov a čo ju skutočne zabíja je modlitba posilnená pevnou vierou v budúce požehnania. Lenivosť je ľahostajná voči božským veciam, ale modlitba a spievanie žalmov nás opätovne spája s Bohom a buduje s ním vzťah. Ak neviete ako sa modliť, proste za to a možno je vhodne inšpirovať sa modlitbou cirkvi: http://breviar.sk .

5. Sv. Tomáš kládol lenivosť do protikladu s cnosťou lásky, konkrétne s radosťou ktorá z nej plynie. Mali by sme byť viac vďačný a radovať sa z toho, čo nám Boh dal a čo má ešte pre nás pripravené. A vďačnosť za prijaté dary by nás mala pobádať k pracovitosti, ktorá je v priamom protiklade s fyzickými prejavmi lenivosti. My, ktorí máme problém s nečinnosťou a záhaľkou, by sme sa mali snažiť vytvoriť zvyk, robiť pravidelne nejakú prácu, ktorá má zmysel. Zo začiatku to kľudne môže byť niečo drobné.

6. Tento bod bol pre mňa dosť dôležitý. Uvedomil som si ako veľmi žijem v tomto svete, zahlcujem sa svetskou zábavou, hudbou, filmami a potom sa čudujem, že keď chcem tráviť čas s Bohom, tak moje myšlienky sú rozptylované predchádzajúcimi skúsenosťami. Preto autor odporúča nasmerovať zrak na umenie, ktoré nás tiahne k Bohu a rovnako aj sluch. Odborúča napr. Mozarta, Beethovena, Rachmaninova, Čajkovského alebo Gregoriánske chorály (ja som si napr. obľúbil na Youtube kanál "Adoration of the Cross" https://www.youtube.com/watch?v=kQ-I-VQsvko ).

7. Arcibiskup Fulton Sheen (zrejme čoskoro blahoslavený) priradil smrteľným hriechom sedem Kristových posledných slov. Lenivosti patrí tento: "Je dokonané!" Ježiš dokonal svoje poslanie a zomrel za nás. "A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych." (2Kor 5, 15) Snažme sa viac si uvedomovať, ako draho sme boli vykúpení a nemrhajme časom, ktorý nám bol daný.

Toľko moje zhrnutie niektorých myšlienok z knižky Sedem smrteľných hriechov od Kevina Vosta. 


Možno ste si všimli, že som občas citoval zo stránky http://newadvent.com/cathen/ . Je to skvelá stránka, na ktorej máte okrem iného Sumu teologickú od sv. Tomáša Akvinského a mnoho spisov cirkevných otcov. Nájdete tam aj diela z prvých storočí. Mne osobne to veľmi pomohlo v časoch, keď som pochyboval o učení katolíckej cirkvi. Vďaka spisom z prvých storočí, som si mohol overiť, že sa učenie Cirkvi od vtedy nezmenilo. Keď vkročíte na danú stránku, na vrchu sa vám zobrazí možnosť podporiť tento projekt za 19.99 USD (+ DPH, teda dohromady 24,18 USD). Ak ste čítali moje prvé články, mohli ste si všimnúť, že mám rád kapitalizmus a voľný trh. A jednou z krás voľného trhu je, že ak človek považuje niečo za prospešné pre neho alebo spoločnosť, môže to vyjadriť dobrovoľnou finančnou podporou alebo zakúpením daného produktu / služby. Ale pokiaľ to človek nepovažuje za užitočné, alebo aktuálne potrebuje použiť svoje financie na niečo dôležitejšie, tak to nepodporí. A je to tak dobre. Nemyslím si, že je niekto schopný určiť, čo je pre všetkých ľudí najlepšie / čo im a celej spoločnosti v danom momente najviac prospeje. Takže nechávam na každého z vás, aby uvážill, ako najlepšie využiť svojich 24,18 dolárov.


https://www.sophiainstitute.com/products/item/seven-deadly-sins

 

Mám rád slobodu. Mám rád kresťanskú vieru a tradíciu a verím, že sa tieto veci nevylučujú. Chcel by som preto o nich písať a aspoň trochu prispieť k dielu kresťanských mysliteľov ako Michael Novak (jeho myšlienky ovplyvnili pápeža Jána Pavla II. pri písaní sociálnej encykliky Centesimus annus) alebo Robert Sirico (prezident Acton Institute), ktorí presadzovali myšlienky slobody a voľného trhu. Budem vďačný za vaše postrehy a spätnú väzbu, keďže som zrejme ešte nedosiahol dokonalosť a môžem sa v mnohých veciach mýliť.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Minimálna mzda - maximálny nezmysel?

Minimálna mzda - maximálny nezmysel?

„Európsky konzervativizmus bol a je podľa Hayeka zásadne neschopný vzdorovať ľavicovým ideológiám, ktoré nakoniec z nedostatku pozitívneho poznania len imituje, prepadajúc tak zvodom etatizmu a socializmu. Deje sa to hlavne pre jeho (teda konzervativizmu – pozn. aut.) bezduchú zaslepenosť a odpor ku klasickému liberalizmu a jeho trhovému hospodárstvu.“ (Preisner in Krivošík)

Blog
Super navigácia pre kresťana

Super navigácia pre kresťana

Asi najjednoduchšia definícia navigácie je: Ide o rôzne techniky potrebné k tomu, aby človek určil súčasnú polohu a následne vybral správny smer k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Aj keď v súčasnosti máme po ruke GPS-ko v každom smartfóne, predsa múdri využijú klasiku.