Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. august 2019

O hľadaní, očakávaní a správcovstve

Podobenstvom o hlúpom boháčovi si Ježiš pripravil pôdu pre ďalšiu charakteristiku učeníka. Budeme o tom počuť v nedeľu na rímskokatolíckej bohoslužbe.
O hľadaní, očakávaní a správcovstve

Minulotýždňové podobenstvo sa skončilo konštatovaním, že „tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 12,21). To, čo nám hovorí Ježiš dnes je odpoveďou na to, čo pre učeníkov znamená byť pred Bohom bohatý.

To, čo nám hovorí Ježiš dnes je odpoveďou na to, čo pre učeníkov znamená byť pred Bohom bohatý. Zdieľať

Úryvok 19. nedele v Období cez rok skáče hneď do konca prvej časti Ježišovej reči učeníkom. V nedeľnej liturgii nám z nej bude chýbať 10 veršov. Celá reč sa začína Ježišovými slovami: „Preto vám hovorím...“ (Lk 12,22), ktoré nám priamo napovedajú, že nasledujúce slová učeníkom treba čítať v spojení s predchádzajúcim podobenstvom o hlupákovi, ktorý si staval väčšie sýpky. Ďalším elementom, ktorý nám tieto Ježišove slová spája s predchádzajúcim podobenstvom je príklad havranov, o ktorých Ježiš hovorí, že nemajú „ani komoru, ani stodolu“ (Lk 12,24). Naproti tomu boháč si staval stále väčšie zhromaždiská (použité slovo v gréčtine pre naše „sýpky“ a „stodolu“ je to isté: ἀποθήκη [apotheke]).

V závere tejto liturgiou vypustenej časti vystupuje do popredia rozdiel medzi ľuďmi tohto sveta a Ježišovými učeníkmi. Ľudí tohto sveta, tak ako aj hlúpeho boháča, charakterizuje starosť o to, čo budú jesť, čo budú piť a do čoho sa budú obliekať. Učeníka charakterizuje to, že vie, že Boh, ktorý sa stará o vtáky, aby mali čo jesť a o poľné kvety, aby boli zaodeté lepšie než Šalamún, je jeho Otec, a ten vie, že jeho syn či dcéra toto všetko potrebuje. Neznamená to teda, že učeník už nepotrebuje jesť, piť a obliekať sa, ale v perspektíve života, ktorý vníma Boha ako takéhoto otca, prestáva to byť primárnou starosťou života učeníka. Preto Ježiš túto úvahu zakončuje slovami: „Ale hľadajte jeho kráľovstvo [Otcovo] a toto dostanete navyše“ (Lk 12,31).

Vidíme teda, že aj v tejto reči Ježiš zdôrazňuje učeníkom, že Boh je ich Otec. V tomto duchu potom jeho reč pokračuje slovami, ktoré už budeme počuť počas nedeľnej sv. omše: „Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32).

Nasledujúce verše znova zhŕňajú už povedané a učeníkov vyzývajú, aby ich necharakterizovalo zhromažďovanie bohatstva tohto sveta, ktoré sa pominie, ale pokladu, ktorý má trvanie aj za hrob. Ak by sme sa pýtali, ako sa zhromažďuje tento poklad, alebo ako sa hľadá Otcovo kráľovstvo, tak jedinú konkrétnu odpoveď, ktorú tu nájdeme je: „Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu!“ (Lk 12,33). Tento dôraz na pozornosť voči chudobným je typickým pre Lukášovo evanjelium. Takýto postoj učeníka je teda opakom konania hlúpeho boháča. Ten zhromažďoval len pre seba, učeník rozdáva druhým.

Inzercia

Na prelome letných mesiacov naše Centrum organizovalo druhý ročník Letnej akadémie mladých. Tu je jej program a zopár fotografií. 


Potom nasleduje druhá časť Ježišovej reči, v ktorej sa predkladá ďalšia charakteristika učeníkov. Tí sa majú podobať sluhom, ktorí očakávajú príchod svojho pána zo svadby. Svadby vo vtedajšom svete trvali mnoho dní, a tak sluhovia nemohli vedieť, kedy sa ich pán svadobné zhromaždenie rozhodne opustiť. Žiadny pán po svojom príchode k vlastnému domu po dlhej ceste by nechcel ostať prestupovať z nohy na nohu pred dverami a čakať, kým sa do vlastného domu bude môcť dostať. Takýto učeníci, ktorí sú pripravení dokonca aj o polnoci či nad ránom svojmu pánovi hneď otvoriť, sú blahoslavení, lebo majú veľmi čudného pána. To, čo tento pán urobí svojim bdelým služobníkom je presne to, čo by sa očakávalo od nich, aby urobili svojmu pánovi po jeho príchode. Sú to oni, ktorí by sa mali hneď opásať, posadiť svojho pána k stolu a obsluhovať ho. Avšak tu je to on, ktorý slúži svojím služobníkom! Služobníci tohto pána sú blahoslavení nie preto, že ho obskakujú z každej strany, aby on bol spokojný, ale preto, že ho očakávajú, majú srdcia naplnené túžbou po stretnutí s ním a chcú ho privítať hneď ako príde. Podľa dvoch spomenutých častí Ježišovej reči, učeníka charakterizuje zhromažďovanie pokladu v nebi a hľadanie Božieho kráľovstva na jednej strane a očakávanie príchodu svojho Pána na strane druhej.

Učeníka charakterizuje zhromažďovanie pokladu v nebi a hľadanie Božieho kráľovstva na jednej strane a očakávanie príchodu svojho Pána na strane druhej. Zdieľať

Rozprava ďalej pokračuje Petrovou otázkou: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ (Lk 12,41). Ježiš namiesto priamej odpovede používa ďalšie podobenstvo o sluhovi, ktorý má na starosti ďalších sluhov. Môžeme tu teda vnímať, že v týchto Ježišových slovách sa už odráža situácia v prvotnom spoločenstve cirkvi. Peter tu reprezentuje všetkých, ktorí mali už vtedy a majú aj dnes poslanie viesť spoločenstvá (alebo diecézy a farnosti, ak chcete). Tí majú úlohu navyše. Nie len, že majú spolu s ostatnými hľadať Božie kráľovstvo a očakávať Pána, veď aj oni sú učeníkmi, ale majú sa starať, aby tí, ktorí sú im zverení, mali potrebný pokrm na to, aby mohli bdieť a pána očakávať. Nemá ich charakterizovať bezstarostnosť a útlak im zverených, ale práve naopak, ich správanie má byť už predobrazom správania, aké Pán preukáže pri svojom príchode: oni sa už teraz majú starať o potrebný pokrm v pravý čas pre im zverených.

Správanie predstavených má byť už predobrazom správania, aké Pán preukáže pri svojom príchode. Zdieľať

Aj tieto Ježišove slová nám pripomínajú, že predstavený nie je pán domácnosti, ale, podľa slov podobenstva, οἰκονόμος [oikonomos], teda jej správca, či manažér, ktorému Pán zveril tých, čo ho očakávajú. Ježišove slová dnes teda hovoria hlboko k podstate nášho učeníctva a nášho spoločenstva cirkvi.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Rozdeľuje ešte Ježiš?

Rozdeľuje ešte Ježiš?

Ježiš nás ostatné týždne nešetrí. Je na svojej ceste do Jeruzalema a 12. kapitola Lukášovho evanjelia je plná zásadných výziev. Pred dvoma týždňami nás Kristus varoval pred lakomstvom a o týždeň na to, aby sme nezaháľali a bdeli. Dnes sú jeho slová vystupňované natoľko, že otvorene hovorí o ohni, krste a rozdelení. A to by dnešný človek od láskavého Ježiša asi nečakal.

Blog
Prečo by M. Truban nemal byť premiérom

Prečo by M. Truban nemal byť premiérom

Nie je to tak dávno, čo sa na Postoji objavila otázka, či si niekto vie predstaviť Michala Trubana ako slovenského premiéra. Keďže zjavne išlo o otázku rečnícku, odpoveďou sa veľmi zaoberať netreba.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.