Boh je dobrý a dáva dobré dary

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Boh je dobrý a dáva dobré dary

Evanjeliový text dnešnej nedele je ďalšou lekciou o Božom otcovstve.

Ježišov učeník pristupuje k nemu, ako by pristúpil každý iný učeník vtedajšej doby k svojmu majstrovi, veď sám hovorí: „Nauč nás ty, ako naučil Ján svojich učeníkov“. Možno je to aj žiadosť o istý rozlišujúci znak: my nie sme Jánovi učeníci, my sme Ježišovi, a tak sa musíme modliť inak, nie sme predsa tá istá partia. Ježiš ako prvé čo povie vo svojej odpovedi je: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče“. Tí, ktorí sa modlia podľa Ježišovej vôle, keď začínajú modlitbu, majú mať pred očami, že Boh je Otec, a že oni sa k nemu obracajú práve ako k otcovi.

To, že Ježiš v tejto stati zdôrazňuje otcovský charakter Boha je aj záverečná časť dnešného čítania. Aby učeníci lepšie pochopili o čo v modlitbe ide a aký je Boží postoj k človeku, ktorý sa k nemu obracia a o niečo ho prosí, apeluje na skúsenosť ich vlastného otcovstva. Odpovede na Ježišove rečnícke otázky sú jasné: Nik, ako otec, by nedal vlastným deťom namiesto ryby hada, či namiesto vajca škorpióna.

Silu posolstva tohto prirovnania zdôrazňuje kontrast. Tým, že Ježiš nepovie len napr. „namiesto ryby chleba“, alebo „namiesto vajca ovocie“, teda, že nenahradí len dobré dobrým, ale dobré, takým, ktoré by mohlo uškodiť, zdôrazňuje sa ešte viac, že čosi také sa už vonkoncom nemôže stať v Božom prípade. Ak človek, ktorý je zlý, nedá svojmu dieťaťu niečo zlé namiesto dobrého, o čo viac to platí v Božom prípade, ktorý jediný je dobrý, ako hovorí Ježiš aj v Lukášom evanjeliu na inom mieste (Lk 18,19)? Preto je tu aj človek nazvaný zlým, aby vystúpil do popredia už spomínaný kontrast. Ak je človek zlý, dalo by sa čakať, že aj dá niečo zlé. Ale ani človek, ktorý je tu nazvaný zlým, nedá svojim deťom niečo zlé namiesto dobrého, ako by sa to mohlo povedať o dobrom Bohu? Je to teda lekcia nie len o Bohu-Otcovi, ale o Bohu-dobrom Otcovi.

Text nás teda učí, aby sme sa vystríhali pripisovať Bohu rozdávanie zlých darov, podozrievať ho z pomstychtivosti či zo zlomyseľnosti. Boh dáva dobré dary, a podľa Lukáša je jeho najlepším darom Duch Svätý. Tým, ktorí ho prosia, nemusí Boh vždy dať presne to, o čo ho prosia, ale nikdy namiesto toho nedá niečo zlé, a vždy dá svojho Ducha. Ten vystrojuje učeníka mocou zhora a on je potom schopný ostávať Bohu verný a byť mu svedkom, ako to Lukáš objasňuje ústami zmŕtvychvstalého Ježiša (Lk 24,48-49; Sk 1,8), a ako to potom podrobne opisuje v Skutkoch apoštolov.

Prostredná časť dnešného úryvku v minipodobenstve o žiadosti priateľa k priateľovi, pripravuje záverečnú časť a tiež pomáha zdôrazniť Boží charakter otcovstva a spôsobu ako vypočúva ľudské modlitby.

Mohli by sme aj povedať, že táto časť odpovedá na otázku: Prečo by mal Boh vypočuť modlitbu? Zámerne je použitý vzťah priateľ-priateľ. Už len na základe takého vzťahu by sa mohlo očakávať, že priateľ priateľovi v núdzi pomôže. Namiesto toho, jeden vypočuje toho druhého len kvôli jeho neodbytnosti. Čosi také sa môže stať medzi priateľmi, ale nie vo vzťahu otca a syna či dcéry, a o to viac nie v prípade Otca, ktorý je Boh.

Teda tento text nehovorí to, že treba byť vytrvalý a Boha presvedčiť svojimi modlitbami, lebo inak by modlitby nevypočul. Práve naopak, Boha presviedčať netreba, lebo on počuje ľudské modlitby práve preto, že je Otec. Preto Ježiš pokračuje slovami: „Proste a bude vám dané, ... , lebo každý, kto prosí dostane, ...“

Ježišov učeník sa teda neučí zázračné formulky, ktoré najlepšie fungujú na naklonenie si k sebe Božej priazne. Ježišov učeník má pamätať, že keď sa modlí, modlí sa k dobrému Otcovi, ktorý počuje hlas svojich synov a dcér a oni, skrze jeho Ducha vedia, že im dáva dobré dary, aj keď by sa to tak niekedy na prvý pohľad nezdalo, lebo, ako hovorí sv. Pavol: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28).

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo