Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. júl 2019

Pani prezidentka, nepodpíšte zákon o povinných škôlkach

Minulý týždeň, 27. 06. 2019, NR SR schválila veľkou väčšinou (77 za, 6 proti, 11 sa zdržalo) novelu školského zákona (číslo parlamentnej tlače č. 1468), o „povinných škôlkach“. Tento zákon považujeme za principiálne neprijateľný. Preto sme tento týždeň požiadali pani prezidentku, aby novelu vrátila do parlamentu.
Pani prezidentka, nepodpíšte zákon o povinných škôlkach

Proti tejto novele sa vo verejnej petícii ku dnešnému dňu postavilo 7239 občanov SR. Sporné body sme viaceré organizácie prezentovali osobne v listoch všetkým poslancom, na zasadnutiach Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport i na blogu v Postoji napr. tu alebo tu.  Naše pripomienky neboli vypočuté. Z obsahovej stránky je schválená novela neprípustná najmä z týchto dôvodov:

Schválený zákon berie prirodzené práva rodičom a ich deťom. Ústava SR v čl. 41, ods. 4 hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Zavedenie povinnej škôlky tieto práva výrazne obmedzuje a prenáša ich z rodičov na štát.

Schválený zákon výrazne zužuje priestor slobody rodičov. Štát nelegitímne povýšil inštitucionálnu výchovu nad výchovu v domácom prostredí, na čo nemá ani racionálne ani morálne oprávnenie. Doposiaľ mal rodič právo vybrať typ výchovy, aký považuje pre svoje dieťa za najvhodnejší a najlepší, či už škôlku, starostlivosť učiteľa mimo štátneho systému, výchovu starými rodičmi alebo vlastnú výchovu rodičmi. Toto právo mu teraz štát arbitrárne okresáva.  

Prirodzené práva má štát chrániť, nie ich potláčať. Štát nelegitímne obmedzuje rodičovské práva ako aj práva detí. Ak sa po prijatí novely rodič rozhodne vychovávať dieťa v domácom prostredí, musí požiadať o súhlas riaditeľa škôlky. Táto požiadavka však popiera prirodzené právo rodičov na výchovu a starostlivosť o svoje deti. Nie riaditeľovi škôlky, ani štátu, ale rodičom patrí autorita ohľadom výchovy svojich detí. A zároveň deti majú právo na výchovu v rodinnom prostredí. Štát nemá autoritu  dávať alebo nedávať súhlas rodičom na spôsob výchovy detí mimo systému škôlok. Štát má autoritu zasiahnuť až v prípade, keď rodičia z rôznych dôvodov zlyhávajú v objektívne vážnej veci vo vykonávaní svojej autority. 

Štát bez legitímneho dôvodu prelamuje ústavné právo priority výchovy rodičmi. Legitímnym dôvodom nemôžu byť problémy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože na vyriešenie problému nedostatočne pripravených detí zákonodarca mohol zvoliť viac cielený spôsob.

Návrh zákona zvyšuje finančnú a administratívnu záťaž na rodiny, ktoré chcú vychovávať svoje deti individuálne v domácom prostredí. Namiesto toho, aby štát rodičom, ktorí obetujú finančné pohodlie, pracovnú kariéru a pod. pomáhal, kladie im polená pod nohy. 

Schválený zákon preto jednoznačne nerešpektuje princíp subsidiarity. Vyššie sociálne štruktúry majú právo vstúpiť do procesu až potom, ako si s daným problémom nevedia poradiť nižšie sociálne štruktúry, ako je napríklad rodina. Ak princíp subsidiarity štát nerešpektuje, stáva sa totalitným a tyranským.

Zákon nereflektuje špecifickosť sociálne znevýhodnených skupín a bude neúčinný. Aj keď úmysel zákonodarcu môže byť dobrý - pomôcť integrovať sa deťom z marginalizovaných komunít, jeho realizácia je až zarážajúco slepá voči realite.  Obdobný zákon, ktorý v Českej republike platí už dlhšiu dobu rovnako nepriniesol želaný efekt, ako to oficiálne skonštatovala aj správa Českej školskej inšpekcie. Neopakujme chyby iných.

Ak by ale aj bol zákon účinný, vytýčený cieľ dosahuje nelegitímnymi prostriedkami (keď nepatrične zasahuje do autority rodičov). Účel nesvätí prostriedky.

Vytváranie nových miest v škôlkach je pre mnohé samosprávy veľmi zložité. Ak nebudú z objektívnych dôvodov schopné navýšiť počet miest v škôlkach a budú musieť byť prijaté všetky deti nad 5 rokov, zníži sa počet miest pre mladšie deti. Výhrady ZMOS potvrdzujú, že finančné krytie zvýšeného dopytu po učiteľoch a miestach v škôlke nie je zo strany štátu zabezpečené.

Schválený zákon je precedensom v oblasti zásahov štátu k deťom. Už teraz počuť hlasy, ktoré sa snažia odobrať rodičom právo rozhodovať o spôsobe výchovy  detí mladších ako päť rokov.

Povinné škôlky považujeme za rizikový faktor aj ohľadom na plošné presadzovanie radikálnych svetonázorov, ktoré sú v konflikte s kresťanskými a filozofickými hodnotami Európy, najmä v oblasti sexuálnej a etickej výchovy. Mnohí rodičia v západných krajinách už dnes trpia tým, že nemôžu ani ovplyvniť obsah škandalóznej sexuálnej výchovy u svojich detí. Štandardy UNESCO sa snažia o  zavádzanie kontroverznej sexuálnej výchovy detí už od piatich rokov.

Proces prípravy a schvaľovania zákona nesie znaky hrubej neodbornosti:

Nebola splnená zákonná povinnosť vypracovať doložku vplyvov na rodinu. Tvrdenie, že dané opatrenie nemá vplyv na rodiny vyvrátil sám predkladateľ v doložke sociálnych vplyvov a odhadol dopad na rodiny cca. 63000 detí.

Rodičia, laická a ani odborná verejnosť nemala adekvátny priestor sa k novele vyjadriť. Novela bola predložená formou poslaneckého návrhu 24.4.2019 a neprebehla k nej žiadna verejná ani odborná debata.

Inzercia

Množstvo požiadaviek zostalo nezapracovaných a predkladatelia iba uviedli, že do začiatku účinnosti zákona (rok 2021) bude dostatok času na doladenie detailov. Takýto postup je hlboko neprofesionálny, keď zákon najprv stanoví povinnosti a následne zákonodarca iba dúfa, že problematické body sa podarí odstrániť.

Veríme, že pani prezidentka zváži tieto argumenty a predloženú novelu vráti do parlamentu.

 

Signatári:

            Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

            Peter Topor, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

            Anton Chromík, Aliancia za rodinu

            Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

            Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

            Marek Nikolov, Pastor Bonus o.z.

            Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

            Stanislav Gunčaga, Asociácia Otca mamu deťom

 

 

Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Problematika transgenderu: kritický pohľad

Problematika transgenderu: kritický pohľad

Otázkam spojeným s tzv. transgenderizmom či transrodovosťou sa v ostatnom období venuje čoraz viac pozornosti. Ide o ľudí, ktorí sa nestotožňujú so svojím biologickým pohlavím a identifikujú sa najmä s opačným pohlavím. Táto téma sa objavuje už aj na Slovensku, avšak veľmi často je vnímaná skôr emocionálne a ako ďalšie či nové bojisko kultúrnej vojny.

Blog
Ako sa mi cestovalo na Filipíny

Ako sa mi cestovalo na Filipíny

O svojom živote v Thajsku a Filipínach som mal už nejaké prezentácie na Slovensku, ale predsa len jednoduchšie je napísať článok na blog, ktorí si prečíta, kto chce. Možno aj ten kto nechce, ale to zistí asi až na konci.Do Filipín som sa presunul po tom ako som žil  v Thajsku. Hoci som žil už nejaký čas v Ázii, bol som ešte len zelenáč. Jednak som v tom čase potreboval opustiť Thajsko, lebo po poslednej revolúcii a následnej zmene vízovej povinnosti mi hrozilo, že sa dostanem na čiernu listinu a víza mi najbližšie nepredĺžia a dostanem zákaz návštevy krajiny na niekoľko rokov. Toto je opis toho, ako sa mi cestovalo a čo ma postretlo.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.