Transparentnosť v kultúrno-etických a genderových otázkach

Transparentnosť v kultúrno-etických a genderových otázkach

Slovensko je svedkom rôznych dokumentov, ktoré prichádzajú z medzinárodných či európskych inštitúcií. Tieto dokumenty, najčastejšie rôzne manuály, stratégie, koncepcie, odporúčania, nie sú na prvý pohľad záväzné. Naše orgány sa však nimi často riadia ako ukážkami dobrej praxe či návodmi na ich vlastné rozhodnutia. Takýmto spôsobom sa do správy vecí verejných na Slovensku dostávajú politiky, ktoré neboli riadne občanmi Slovenska pripomienkované, vlastne o mnohých z nich málokto tušil v procese ich prípravy. Odrazu sú tu a mnohí úradníci sa na ne odvolávajú. Toto je najvypuklejšie v kultúrno-etických otázkach ochrany rodiny, života, dôstojnosti človeka, zjednodušene v otázkach genderu.

Takúto netransparentnosť musíme zmeniť. Ak má byť Slovensko slušnou prosperujúcou krajinou, otvorenosť vládnutia musí prísť aj do kultúrno-etických tém. Napríklad o tom, že Európska tratégia pre mládež, ktorú Slovenská republika podpísala v roku 2018 obsahuje prílohu podporujúcu gender, sa musíme dozvedieť skôr ako pár dní pred podpisom v Bruseli. Aj to sme sa o tom nedozvedeli z oficiálnych zdrojov, ale zo statusu Antona Ziolkovského na sociálnej sieti.

Cestou k tomu je novela zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je predmetom PETÍCIE ZA VIAC TRANSPARENTNOSTI PRI  ROZHODOVANÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓSPKEJ ÚNII A RADE EURÓPY O HODNOTOVÝCH OTÁZKACH.  Podľa petície všetky právne či neprávne dokumenty obsahujúce slovo gender niekedy prekladané ako rod, z ktorého použitia nebude jasné že muž a žena sa chápu ako biologické bytosti, budú musieť byť prerokované vo Výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky hneď potom, ako sa to prísllušný orgán Slovenskej republiky dozvedel a nie iba tesne na poslednú chvíľu alebo vôbec.

V petícii, ktorú inicioval autor tohto článku spolu s Patrikom Daniškom z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Róbertom Matefym z Inštitútu Leva XIII., žiadame aby sa z kultúrno-etických a genderových otázok obsiahnutých v dokumentoch prichádzajúcich z Európskej únie či Rady Európy stali otázky politické. Nech sa politici musia nimi zaoberať a skladať účty svojim voličom. Nech nemôžu povedať , že to urobil nemenovaný úradník.

Chceme Slovensko ako transparentnú krajinu Založenú na hodnotách a takáto zmena nám v tom pomôže. Ak súhlasíte s cieľom petície, podpíšte ju na http://www.peticia.sk/gender/.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo