Pripravte cestu Pánovi!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pripravte cestu Pánovi!

Evanjeliový úryvok Druhej adventnej nedele (Lk 3,1-6) približuje pôsobenie Pánovho predchodcu Jána Krstiteľa s jeho jasnou výzvou aj pre nás.

Osoba a pôsobenie Jána Krstiteľa je prípravou na Ježišovu verejnú činnosť.  Odkaz na starozákonnú Knihu proroka Izaiáša 40,3-5 chce zdôrazniť, že ide o Boží plán, ktorého Ján je súčasťou. Napĺňajú sa tak slová samotného Ježiša: „Zákon a Proroci sú až po Jána.“ (Lk 16,16) V osobe Božieho Syna totiž prichádza novosť evanjeliového posolstva. 

Historik medzi evanjelistami

Po Augustovi nastúpil v Ríme na cisársky trón Tibérius. 15. rok jeho vlády spadá približne do rokov 28-29 po Kr., čo je začiatok pôsobenia Jána Krstiteľa. Poncius Pilát ako zástupca Rímskej ríše spravoval Judsko v rokoch 26-36 po Kr. Syn Herodesa Veľkého, ktorý sa volal Herodes Antipas, ovládal Galileu a Pereu. Jeho brat Filip dostal od otca do správy Itureu a Trachonitis. O Lyzaniášovi, ktorý vládol v Abilíne (pri vrchu Hermon) nemáme bližšie informácie. 

Evanjelista Lukáš uvádza dvojicu veľkňazov Annáš a Kajfáš. V skutočnosti Annáš bol veľkňazom v rokoch 6-15 po Kr a jeho zať Kajfáš zastával tento úrad hneď po ňom v rokoch 18-36 po Kr. Avšak Annáš mal aj naďalej silný vplyv v spoločnosti. Do týchto historických okolností zaznieva Boží hlas na Jánom Krstiteľom. Lukáš chce ukázať, že Ježišovo posolstvo nie je abstraktnou náukou, ale živým Božím slovom, ktoré v osobe Božieho Syna vstúpilo do konkrétnych ľudských životov. Boh chce byť súčasťou aj tvojich dejín, ktoré  píšeš svojim životom. 

Je tu ešte jeden aspekt, ktorý pripomína emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom diele Ježiš Nazaretský. Lukášov historický rámec ukazuje, že Dávidovo kráľovstvo je rozbité, rozdelené a závisí od pohanského Ríma. Boh však neopúšťa svoj ľud. Jánovo účinkovanie je na mieste, kde Izrael kedysi pod vedením Jozueho vstúpil do zasnúbenej krajiny. Vtedy to bol nový začiatok pre národ, naplnenie prisľúbení.

 Boh chce byť súčasťou aj tvojich dejín, ktoré  píšeš svojim životom.  Zdieľať

Prorocké časy sa vracajú a s nimi aj nádej. Teraz tým prorokom je Ján. Ohlasuje nový začiatok, ktorý nastáva v novom Jozuovi – Ješuovi – Ježišovi z Nazareta.  Podľa významnu tohto mena, v jeho osobe Boh v je spása. Aj do našich neraz rozbitých vzťahov prichádza Kristus a ponúka nám nový začiatok. 

Osoby Kajfáš, Annáš, Herodes Antipas a Pilát sa budú spomínať aj pri Ježišovej smrti. Začiatok Ježišovej verejnej činnosti je už v pohľade na jeho kríž.  

Kontakt s púšťou

Ján si na jednej strane zachováva kontakt s púšťou, tzn. s osamelým miestom, lebo vie, že v hluku spoločnosti môže stratiť citlivosť na Boží hlas. Zároveň je pri rieke Jordán, aby mohol uskutočniť svoje poslanie. Ponorenie do vody je symbolickým vyjadrením zmeny života. Ján vyzýva ľudí k pokániu, aby tak pripravil v ich srdciach cestu pre Pána. Ján ide cestou starozákonných prorokov, ktorých úloha nie je predpovedať budúcnosť, ako sa to neraz ešte aj dnes mylne chápe, ale tlmočiť Božiu vôľu svojim súčasníkom. 

Zmena zmýšľania, čo je doslovný preklad slova „metanoia – pokánie“ je celoživotným programom každého človeka, lebo niet odpustenia bez pravého pokánia.  Zdieľať

V tomto adventnom období sa usilujme aj my udržiavať kontakt s „púšťou“, tzn. vyhľadávajme situácie a miesta, v ktorých budeme počuť Boží hlas. Zmena zmýšľania, čo je doslovný preklad slova „metanoia – pokánie“ je celoživotným programom každého človeka, lebo niet odpustenia bez pravého pokánia. 

Pozvanie pre všetkých

Evanjelista Lukáš pri citovaní proroka Izaiáša vynecháva zo starozákonného textu výraz „A zjaví sa Pánova sláva“ (Iz 40,5), ale v doslovnom preklade uvádza „Každé telo uvidí Božiu spásu.“  Je to odkaz na Ježišovo verejné pôsobenie, ktoré oznámil už v jeruzalemskom chráme starec Simeon vo svojom chválospeve: „lebo moje oči uvideli tvoju spásu.“ (Lk 2,30) Táto spása nemá ľudský, ale Boží pôvod, touto spásu  je osoba - Boží Syn, Ježiš Kristus a jeho posolstvo je určené pre všetkých. 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo