Dni dôvery prichádzajú do Pezinka

Dni dôvery prichádzajú do Pezinka

Milí priatelia, spolu s bratmi z komunity Taizé Vás srdečne pozývame na dni dôvery, ktoré sa uskutočnia 23.-25.11. 2018 v Pezinku.

Toto podujatie je jednou z mnohých zastávok Púte dôvery na zemi, ktorá vychádza z Taizé a každoročne vrcholí na prelome rokov v niektorom veľkom európskom meste, kam putujú tisícky mladých z celej Európy. Podobné stretnutia sa konajú počas roka po celom svete.

Spoločne s miestnymi cirkvami; Rímsko-Katolíckou, Evanjelickou a.v. a cirkvou bratskou túžime  vytvoriť „podobenstvo spoločenstva“, ktoré je aj jednou z myšlienok ekumenickej komunity Taizé.  Pre množstvo mladých ľudí ekumenická komunita Taizé predstavuje jednotu, dôveru, radosť a nádej. Počas stretnutia by sme sa chceli podeliť o túto neobyčajnú skúsenosť, silný zážitok priateľstva a jednoty, ktorý viacerí z nás mohli zakúsiť či už priamo počas pobytu v Taizé alebo na európskych  stretnutiach organizovaných bratmi z Taizé.

V našej farnosti sa stretávame na modlitbe v duchu Taizé takmer dvadsať rokov. V posledných rokoch  viacero mladých navštívilo túto komunitu a cítime, že to, čo sme tam pochopili, si nemôžeme nechať len pre seba. Brat Alois, prior komunity to vyjadril takto: "Keď pokračujeme v Púti dôvery na zemi, prenikáme stále hlbšie do tajomstva skutočnosti, že všetci ľudia tvoria jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky. Cez pohostinnosť, ktorú ľudia preukazujú počas týchto stretnutí, sa všetci môžu stať nositeľmi pokoja v spoločnosti..."  Túžime tiež prispieť k tomu, aby sa zdvihla vlna novej solidarity medzi ľuďmi - v rodinách, spoločenstvách, v mestách a dedinách... Ide o nevyhnutnosť deliť sa s druhými. Táto naliehavá potreba môže spájať veriacich rôznych náboženstiev, rovnako ako ľudí veriacich a neveriacich.  Toto stretnutie by tiež chcelo prispieť k tomu aby sa zreteľnejšie prejavilo spoločenstvo, ktoré už v Kristovi existuje medzi všetkými pokrstenými.

Na stretnutí môžete zakúsiť krásu spoločnej modlitby a spoločného jedla. Rodiny otvárajú svoje domovy mladým ľuďom, ktorých nepoznajú, a to sa deje v dobe, keď sa ľudia často cudzincov boja; to všetko zdôrazňuje spoločenstvo cirkvi a podporuje porozumenie medzi národmi.   Pohostinnosť a otvorenosť hostiteľských rodín často býva jedným z najkrajších zážitkov stretnutia.

Od piatku do nedele sa účastníci zapoja do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, načúvaniu Božiemu slovu a modlitbou v tichu. Veľká časť programu je venovaná svedectvám a možnosti diskutovať nad textami svätého písma s rovesníkmi, kladúcimi si podobné otázky vo svojich životoch a prekonávajúcich podobné ťažkosti.

Taktiež ponúkame workshopy a diskusie s osobnosťami každodenného života, ktorí svojou prácou vytvárajú miesta nádeje. Môžete sa tešiť na chlapcov z komunity Cenacolo, kazateľa Daniela Pastirčáka z cirkvi bratskej, hudobníka Pavla Helana, či workshop modlitby pohybom, bubnovačku pod vedením kapucína Norberta Pšenčíka a v neposlednom rade na bratov z Taizé. Týmto stretnutím chceme posilniť nádej, že máme šancu žiť s dôverujúcim srdcom, ako deti, plní Božej lásky so solidaritou k našim blížnym.

Registrovať sa dá na našej webovej stránke www.dnidovery.sk, keby ste mali hocijaké otázky, neváhajte nás kontaktovať cez email info@dnidovery.sk. Sledujte nás aj na facebooku a instagrame #DniDovery18.

Každý je srdečne vítaný, tešíme sa na vás.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo