Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. október 2018

Veriť v Krista a verne ho nasledovať

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,46-52) prináša príbeh uzdravenia slepého pri Jerichu. Je to posledné uzdravenie v Markovom evanjeliu. Ježiš získava ďalšieho učeníka na ceste do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie.
Veriť v Krista a verne ho nasledovať

Jericho bolo starobylým mestom, ktoré leží neďaleko ústia rieky Jordán do Mŕtveho mora, najnižšie položeného miesta na našej planéte, ktoré sa nachádza približne 400 metrov pod hladinou svetového oceána.

Pre pútnikov, ktorí prichádzali z Galilei, bolo toto mesto poslednou zastávkou na ceste do Jeruzalema. Čakalo ich už len 30 km dlhé stúpanie do svätého mesta cez Judskú púšť.

Preto neprekvapuje, že slepý žobrák Bartimej sedel pri ceste, lebo prechádzalo popri ňom veľa ľudí, od ktorých prosil almužnu.

Vyznanie

Pre lepšie porozumenie celého príbehu je dobré mať na pamäti, že Ježiš smeruje k zavŕšeniu svojho pozemského účinkovania. Po tomto uzdravení bude nasledovať opis Ježišovho vstupu do Jeruzalema, ktorý si osobitným spôsobom pripomíname na Kvetnú nedeľu (porov. Mk 11,1).

Slepec sa nedá zastrašiť tými, ktorí ho napomínajú, aby mlčal. Vyznáva Krista titulom „Syn Dávidov“, čo bol jeden z mesiášských titulov. Moc otvárať oči slepým bol podľa Starého zákona jeden zo skutkov, ktorý potvrdzoval autentickosť budúceho mesiáša (porov. Iz 35,5).

Uzdravenie

Rozhovor Ježiša s Bartimejom začína podobnou otázkou ako rozhovor Ježiša s Jakubom a Jánom, ktorý sme počuli minulú nedeľu: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Mk 10,51). Dvaja apoštoli žiadali prvé miesta pri Ježišovi, slepec žiada prinavrátenie zraku. Slepec ukázal obdivuhodnú vieru. Poukazuje to oslovenie, ktorým sa na Ježiša obracia a skutočnosť, že sa nedal odradiť ostatnými. Pán Ježiš to sám potrvdzuje: „Tvoja viera ťa uzdravila“ (Mk 10,52).

Naša viera v Krista je nevyhnutnou požiadavkou našej spásy. Kristus nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás! Nikto si nemôže udeliť večný život. On je vždy Božím darom. Odpoveďou na tento dar je naša viera.

Inzercia

Aj do nášho života prichádzajú prekážky, niekedy je to posmech a odrádzanie druhých ľudí. Majme vieru a odvahu Bartimeja!

Oči viery

Dnešné evanjelium končí slovami: „A hneď videl a šiel za ním po ceste“ (Mk 10,52). Ježišova cesta vedie do Jeruzalema a je to cesta kríža. Vidíme, že Bartimejovi sa nevrátil len telesný zrak. Vierou vytvoril s Ježišom spoločenstvo, ktoré robí z neho Ježišovho učeníka.

Naša viera v Krista je nevyhnutnou požiadavkou našej spásy. Kristus nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás! Zdieľať

Pred uzdravením Bartimej sedával pri ceste. Stretnutie s Kristom ho mení najmä vnútorne. Dáva sa do pohybu. Úloha učeníka je verne ísť za svojím Majstrom. Toto Bartimej robí. Preto je príkladom pre samotných apoštolov. Na jeho osobe nám evanjelista Marek ukazuje, čo sa očakáva od nás - veriť v Krista a verne ho nasledovať.

Krátky pohľad späť

Urobme si malú rekapituláciu evanjeliových úryvkov posledných nedieľ. Videli sme boháča (14.10.), ktorý taktiež prišiel za Kristom, ale na Ježišovu výzvu „príď a nasleduj ma“, kvôli svojmu bohatstvu sám od neho odchádza.

Dvaja apoštoli Jakub a Ján (21.10.) sa taktiež obrátili na svojho Učiteľa so žiadosťou o prvé miesta, ktorú však Ježiš odmietne. Bartimejovu žiadosť hneď vypočuje.

Je to škola aj pre nás, v čom spočíva skutočné nasledovanie Krista, aké jestvujú prekážky a čo očakávame od nášho vzťahu ku Kristovi. Aj preto sa Markovo evanjelium nazýva „evanjelium učeníctva“.

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Byť sluhom všetkých, nie funkcionárom

Byť sluhom všetkých, nie funkcionárom

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,35-45) ukazuje, že túžba po výhodných postoch pokúšala aj samotných apoštolov. Jakub a Ján žiadajú od Ježiša, aby im dvom pridelil vo večnosti privilegované pozície, najlepšie hneď po jeho pravici a ľavici.

Blog
Oslobodenie Slovenska - Ako vznikla ČSR

Oslobodenie Slovenska - Ako vznikla ČSR

Slovensko zažilo v 20. storočí 5 krát zmenu politického systému, 3 krát výraznú zmenu hraníc, 2 krát stratilo nezávislosť a 3 krát zažilo národné či občiansko-politické oslobodenie. Vedomosti o týchto udalostiach a ich dôležitých súvislostiach sú u mnohých obyvateľov slabé, a názory na ne často rozporné. Túto nevedomosť podnes opakovane zneužívajú najmä populistickí a nečestní politici.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.