Ježiš - pravý pokrm pre ľudí

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ježiš - pravý pokrm pre ľudí

Šiesta kapitola Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvá v čítaní aj nasledujúcej 19. nedeľe v cezročnom období.

Celá Ježišova reč v 6. kapitole Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvo o Ježišovi, až nakoniec vyvrcholí v reči o eucharistii, ale to príde v pravom zmysle slova až na budúci týždeň. Text z dnešného evanjelia (Jn 6,41-51) ešte stále nie je eucharistický v celej svojej dĺžke. Je dôležité na to pamätať, aby sme dokázali lepšie porozumieť celému textu. Keď počujeme hovoriť Ježiša o sebe ako o chlebe, máme „pokušenie“ hneď v tom vidieť slová o eucharistii. Tým sa však ochudobňujeme, lebo zabraňujeme sami sebe vnímať celú argumentačnú líniu Ježišovej reči a v konečnom dôsledku aj náuku o eucharistii, ako nám ju predstavuje štvrté evanjelium. Najprv Ježiš hovorí o sebe, že je chlieb života. Ježiš to v priebehu svojej reči zopakuje dokonca dvakrát, vo vv. 35 a 48. Teda logika je najprv: Ježiš je chlieb. Pokrm, ktorý človek hľadá pre svoj život je Ježiš sám. Pri eucharistii však hovoríme, že tento chlieb, tento eucharistický chlieb, je Ježiš. K tejto identifikácii sa Ježiš nakoniec dostane, ale až v samom závere svojej reči.  

Dnešné evanjelium štartuje neschopnosťou zástupu vstúpiť do chápania Ježišových slov o chlebe, ktorý zostúpil z neba. V ich presvedčení „nebeskosť“ chleba sa prejavovala v tom, že udržiavala ich otcov na púšti pri fyzickom živote. Tak si predstavujú, že by mal vyzerať aj chlieb, ktorý zostupuje z neba aj teraz pre nich. Ježiš im chce povedať, že „nebeskosť“ chleba z neba sa neprejavuje tak, že by zázračne naplňoval brucho, ale že dáva večný život, čo v Jánovskom slovníku znamená život pravý, skutočný život, nie karikatúru života. Ježiš im práve na kontraste ich skúsenosti s nasýtením a tým, čo im teraz hovorí, chce povedať, že ak hľadajú u neho zázraky, budú sklamaní. Kto čaká od viery v Ježiša úspech, zdravie, dlhý život, čaká dary, ktoré nenasýtia ľudský život.

Ježiš to objasňuje zástupom slovami: „Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli“ (v. 49). Ani manna ich nebola schopná voviesť do zeme, ktorá im bola prisľúbená – jedli mannu na púšti a tam aj zomreli, bez dosiahnutia cieľa. Život na púšti nebol životom v plnosti, ten mal prísť s naplnením prisľúbenia o zemi. Manna ich tam nebola schopná doviesť. Ježiš im teda chce poukázať na potrebu skutočného chleba, ktorý ich dovedie k plnosti života. Akoby chcel povedať: „Ak chceš skutočný chlieb/pokrm pre svoj život, nie len ten, ktorý dočasne zasýti žalúdok, teda ak chceš dosiahnuť plnosť života, nájdeš ho u mňa, vo viere vo mňa“.

Akoby chcel Ježiš povedať: „Ak chceš skutočný pokrm pre svoj život, teda ak chceš dosiahnuť plnosť života, nájdeš ho u mňa, vo viere vo mňa“. Zdieľať

Ježiš v tejto časti zatiaľ hovorí: „Kto verí má večný život“ (v. 47), nie: „Kto požíva pokrm má večný život“. Jeho poslucháči musia najprv prísť k viere v neho, že on je ten, ktorý pochádza od Boha, a preto môže dať pravý život. Toto Ježiš vysvetľuje v slovách, ktoré nasledujú ďalej. Najprv zopakuje to, čo už o sebe vyhlásil vo v. 35: „Ja som chlieb života“ (v. 48) a pokračuje v rozvíjaní tejto myšlienky: „Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť“ (v. 50).

Chlebom, ktorý zostupuje z neba, teda od Boha, sa dá nazvať len ten, ktorý dá večný život, lebo len Boh má život v plnosti. Ak by chlieb z neba dal len život fyzický, nemohol by sa v skutočnosti nazývať chlebom z neba, teda chlebom pochádzajúcim od Boha. Bol by to dar nehodný Boha. A tak kritériom na rozpoznanie chleba, ktorý zostupuje z neba je, či dáva večný život. Ak nie, nejde o chlieb z neba. Túto požiadavku je schopný naplniť len Ježiš sám, lebo len on videl Boha, len on je od Boha (v. 46). Preto môže o sebe povedať, že je živým chlebom (v. 51a), lebo, keďže je od Boha, je nositeľom pravého života, života v plnosti. Preto ho tiež môže darovať: „chlieb, ktorý ja dám...“ (v. 51b).

Tu však prichádza prekvapenie: „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (v. 51c). Týmto pokrmom pre človeka, ktorý mu má zaručiť večný život je dar jeho života na kríži – slová „moje telo za život sveta“ odkazujú na jeho dobrovoľné položenie života na kríži za celý svet. Tu zároveň nastáva aj tzv. „eucharistický obrat“ – od tohto momentu Ježišove slová naberú silné eucharistické črty. Eucharistia je hlboko naviazaná na Ježišov dar života na kríži. Kým však synoptici hovoria o Ježišovom vydaní života „za vás“ či „za mnohých“, Jánovo evanjelium zdôrazňuje univerzálny charakter Ježišovho daru života: „za život sveta“.

Ježišova smrť – teda jeho darované telo – je chlebom, pretože to, čo ľudské bytosti najviac potrebujú je práve láska; ona je najradikálnejším hladom človeka. Zdieľať

Dnešné úvažovanie by som chcel zakončiť slovami M. Marcheselliho, talianskeho biblistu, keď komentuje záverečný verš z evanjelia dnešnej nedele: „Čo však znamená, že Ježiš dá svoje telo ako chlieb? Ako vôbec by jeho pozemský život vydaný na smrť mohol byť pokrmom? [...] Jánovo evanjelium vidí v Ježišovej smrti na kríži najradikálnejší a najjasnejší prejav Božieho tajomstva, ktoré nie je ničím iným než tajomstvom lásky (1 Jn 4,7-11). Ježišova smrť – teda jeho darované telo – je chlebom, pretože to, čo ľudské bytosti najviac potrebujú je práve láska; ona je najradikálnejším hladom človeka. Je to v Ježišovej smrti ako v najextrémnejšom prejavení sa Boha-lásky, kde človek nachádza ten pokrm, ktorý neustále zúfalo hľadá: chlieb agapê, cítiť sa a byť skutočne milovaný.“

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Ukončil licenciátne štúdium na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo