Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. jún 2018

Nenápadný, a predsa účinný Boh

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 4,26-34) ponúka dvojicu podobenstiev, ktoré spája obraz zrna a pôdy, ktorému poslucháči dobre rozumeli, keďže pochádza z ľudskej skúsenosti. Proti všetkým očakávaniam Boh koná v ľudských srdciach veľké skutky, hoci neraz pôsobí nenápadne a v skrytosti.
Nenápadný, a predsa účinný Boh

V prípade podobenstva o zrne zasiatom do zeme je Božie kráľovstvo pripodobnené k trpezlivému správaniu človeka. Spojenie v noci či vo dne predpokladá židovské počítanie dňa, ktorý začínal predchádzajúcim večerom. Preto je najskôr uvedené v noci. Tak je zostavený aj príbeh o stvorení sveta: „A nastal večer a nastalo ráno...“ (Gn 1,5). 

Byť trpezlivým roľníkom

Podobenstvo odpovedá na netrpezlivosť niektorých veriacich, ktorí sa mohli pýtať: Kristus hovoril, že už priniesol Božie kráľovstvo, že znova príde druhýkrát, ale nič sa nedeje. Nestala sa niekde chyba? Božie kráľovstvo nie je výsledkom ľudskej snahy, ale Božieho konania. 

Kľúčovým vyjadrením sú slová „a on ani o tom nevie“. Hlavný dôraz sa nekladie na to, že človek zaseje zrno, lebo podobenstvo ani nehovorí o obrábaní pôdy alebo o starostlivosti o ňu. Práve naopak, semeno rastie, zatiaľčo človek robí to, čo sa od neho očakáva. Znamená to, že Božie kráľovstvo môžeme očakávať ako istú vec zo strany Boha. Spasiteľom sveta nie sme my, ale Kristus, to ale neznamená, že sa máme zbaviť svojej zodpovednosti.

Svätý Ignác z Loyoly (1491 - 1556) hovorieval: „Dôveruj Bohu tak, akoby všetko záležalo len od neho a pracuj tak, akoby všetko záležalo od teba.“

Ježišov učeník sa musí naučiť byť trpezlivý, nediktovať Bohu, kedy je ten správny časPekne to vyjadril autor Jakubovho listu: „Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje“ (Jak 5,7-8).

"Boh nerobí mediálny lomoz, ale koná v skrytosti, a predsa pôsobí veľmi účinne."  Zdieľať

Trpezlivo čakať vôbec neznamená byť pasívny. Trpezlivo čakať znamená uznať, že Božie zámery sú väčšie ako ľudské želania. Naše aktivity nesmú byť výsledkom obavy, že sa nič nedeje, alebo nedôvery, že Bohu musíme napomôcť, lebo sám o sebe sa akosi nemá k činu. Práveže musia vychádzať z toho, že sme uverili Bohu. Boh nerobí mediálny lomoz, ale koná v skrytosti, a predsa pôsobí veľmi účinne. 

Inzercia

Ako zrno nevyrastie, ak ho roľník nechá uložené v sýpke, aj od Ježišovho učeníka sa očakáva, že bude vytvárať v sebe a okolo seba podmienky, aby Boh a jeho kráľovstvo mohutne rástli.

Nenápadný začiatok s mohutným záverom

V prípade podobenstva o horčičnom zrnku sa hlavný dôraz kladie na dramatický nepomer medzi skromným začiatkom a bohatým záverom. Marek podáva neprehliadnuteľný dôraz, že na začiatku stojí najmenšie zrnko, ktoré potom vyháňa veľké konáre. Ježišovo ohlasovanie napriek nepatrnému začiatku bude mať veľké dôsledky, keď ho príjmu aj pohania, čo sa už dialo v čase napísania evanjelií.

Ak podľahneme predstave, že Božie kráľovstvo je ľudským projektom a podľa toho budeme k nemu pristupovať, ostane len ľudským dielom, ktoré privedieme do krachu. Božie kráľovstvo rastie vtedy a tam, kde ho prijímajú, aké je skutočne, ako Božie dielo a my sme pozvaní stať sa jeho radostnou súčasťou.

Jednoducho povedané: zrnom nie sme my, ale Boh, vždy však môžeme byť pre neho úrodnou pôdou. 

Na záver ešte jedno Ježišovo uistenie spojené s horčičným zrnkom: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” - prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17,20).

Odporúčame

Blog
Vstúpiť do Kristovej novej rodiny

Vstúpiť do Kristovej novej rodiny

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk 3,20-35) nám pripomína, že príslušnosť ku Kristovi nezískáváme na základe nejakých osobitných privilégií, ale Ježišovu skutočnú rodinu tvoria tí, ktorí plnia Božiu vôľu.

Blog
Desať sekúnd od smrti

Desať sekúnd od smrti

„Je to taxikár,“ uvažoval som, „ten by predsa... to sú skúsení vodiči. Ale rýchlosť má stále veľkú,“ preletelo mi ešte mysľou. „Ak nezačne poriadne brzdiť, zle to dopadne.“ Nebrzdil. On nebrzdil! Akoby vôbec nechcel zastať a dať prednosť v jazde! V poslednej desatine sekundy som začal brzdiť ja a strhol volant doprava a pomyslel som si: – A teraz to dostanem. Je vo mne. Aké to bude utŕžiť náraz zboku? -

Blog
Na margo írskeho referenda

Na margo írskeho referenda

Výsledky írskeho referenda odkryli pravú tvár dnešnej spoločnosti, ktorá sa nazýva „modernou“ a dokonca sa týmto označením chváli. Byť „tradičným“ neznie pokrokovo, byť „za život“ znamená nechápať slobodu matky. Írsko sa 25. mája 2018 ponorilo do tmy. Krajina, v ktorej väčšinové obyvateľstvo je katolícke, zavrhlo katolícke náboženstvo. Potom ako si táto krajina po stáročia udržiavala vieru pod protestantskou nadvládou a prenasledovaním, podľahla ateistickým zvodom. Po viac ako 1500 rokoch po sv. Patrikovi dala na známosť, že má dosť katolicizmu