Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. marec 2018

Zelený štvrtok - deň Eucharistie a kňazstva

Všetky štyri evanjeliá sa jednoznačne zhodujú v tom, že Ježiš zomrel v piatok a večer pred svojím umučením slávil večeru, ktorá mala výnimočný charakter z viacerých dôvodov.
Zelený štvrtok -  deň Eucharistie a kňazstva

Výnimočnosť Poslednej večere

Na žiadnom inom mieste v evanjeliách sa nespomína, že Ježiš stoloval v nočnej hodine, iba pri Poslednej večeri. Hoci Ježiš počas svojho verejného účinkovania bol často v spoločnosti mnohých stolujúcich, v prípade Poslednej večere je počet stolujúcich ohraničený. Evanjelisti zhodne hovoria len o úzkom okruhu Ježišových apoštolov. Iba počas tohto stolovania Ježiš vyriekol slová nad chlebom a  vínom, ktoré reálne sprítomňujú jeho telo a krv.  Ešte predtým umyl učeníkom nohy, ako symbol pokornej služby lásky, ktorú si jeho učeníci majú navzájom preukazovať. Túto večeru Kristus slávil v Jeruzaleme, z ktorého neodišiel ani po jej skončení. Medzi Pánovou večerou a jeho umučením v Svätom meste počas sviatkov Veľkej Noci je zrejmý súvis. Pán Ježiš pri Poslednej večeri nepovedal len „toto je moje telo“, „toto je moja krv“, ale dodal: „ktoré sa obetuje za vás..., ktorá sa vylieva za vás,“ čím založil sviatosť, ktorá sprítomňuje jeho obetu, ktorú o niekoľko hodín uskutočnil na dreve kríža.  V židovskom prostredí sa deň počítal od jedného západu slnka po druhý. Preto z liturgického hľadiska čas od obradov Zeleného štvrtka večer až po skončenie obradov na Veľký piatok zahŕňa všetky udalosti jedného dňa Ježiša Krista od Poslednej večere cez  modlitbu a zatknutie v Getsemanskej záhrade, vypočúvanie pred židovskou veľradou, Pilátovo odsúdenie až po ukrižovanie a pochovanie.

Podiel na Ježišovom osude

Podľa biblickej mentality jedenie počas stolovania zjednocuje spolusediacich navzájom medzi sebou. Vytvorenie jednoty počas stolovania je naznačené lámaním a rozdávaním chleba. Každý, kto je z tohoto chleba, prijíma aj požehnanie, ktoré Ježiš vyslovil nad chlebom. Podobne to platí pre slová požehnania nad kalichom, ktorý následne Ježiš podal všetkým prítomným. Každý, kto pije z tohoto kalicha, prijíma požehnanie vyslovené nad kalichom. Keď teda Ježiš vyslovil slová nad chlebom a nad vínom, ktoré sú jeho telom a krvou, ktorá sa obetuje za všetkých, tým odovzdáva učeníkom podiel na svojom vlastnom osude, dáva im podiel na vlastnej vykupiteľskej smrti.  Eucharistia nás uschopňuje mať podiel na Ježišovom živote v jeho najintímnejšej forme. Eucharistia nás zjednocuje navzájom medzi sebou a vytvára z nás skutočné spoločenstvo bratov a sestier. Keď Ježiš na konci večere vyriekol slová „Toto robte na moju pamiatku“, nejde o nostalgické spomínanie na minulosť. Pán Ježiš pozval svojich učeníkov, aby vstúpili do Božej prítomnosti, do Božieho „teraz“, keď tí, ktorí slávia Eucharistiu, sprítomňujú živého Krista, ktorý učí a koná v spoločenstve veriacich. Chrám sa stáva Večeradlom a  svätá omša  stolovaním Pána so svojimi apoštolmi. Eucharistia sa zrodila v jeruzalemskom Večeradle pred 2000 rokmi a my si pripomíname túto skutočnosť osobitným spôsobom každý Zelený štvrtok večer. Rozvíjajme v sebe vedomie reálnej Kristovej prítomnosti vo Sviatosti Oltárnej.

Centrálny význam Eucharistie

Svätý pápež Jána Pavol II. pripomina, že „Eucharistia je základný a ústredný dôvod existencia sviatosti kňazstva, ktorá sa skutočne zrodila vo chvíli ustanovenia Eucharistie a spolu s  ňou.“ (Ecclesia de Eucharistia, 31. bod) Preto napriek rôznym aktivitám, sociálnym projektom a angažovanosti v spoločnosti, pre kňaza zostáva Eucharistia centrálnym významom jeho života, služby a povolania. Toto nech je vždy aj prvé a hlavné očakávanie všetkých laických bratov a sestier od nás kňazov. Každá farnosť a každé spoločenstvo sa buduje a rastie v prvom rade okolo stola Eucharistie. Preto naše duchovné akvitity musia vychádzať, smerovať a vrcholiť v slávení svätej omše. 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Sestra Hanna Klaus - po 25 rokoch na Slovensku

Sestra Hanna Klaus - po 25 rokoch na Slovensku

Zakladateľka Teen STAR programu z USA prišla na Slovensko, aby si prevzala cenu Antona Neuwirtha a vyškolila nových 40 učiteľov TeenSTAR. Prijal ju arcibiskup Zvolenský, vladyka Rusnák, v Badíne sa stretla s biskupom Chovancom a generálnym vikárom Koppalom a v Rajeckých Tepliciach s biskupom Galisom.