Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. marec 2018

Kryptoučeníctvo je výzvou

Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3,14-21) ponúka stretnutie Ježiša s Nikodémom. Kristus ponúka vtedajšiemu odborníkovi na Pánov zákon nový pohľad na tajomstvo Boha a človeka. Nechajme sa aj my vždy nanovo prekvapiť Božím Synom, ktorý je naplnením Zákona.
Kryptoučeníctvo je výzvou

O Nikodémovi môžeme povedať, že je taký „kryptovaný“ Ježišov učeník. Bojí sa, že sa prezradí. Patrí do náboženskej skupiny farizejov, je členom židovskej veľrady, dokonca učiteľom Božieho zákona, požíva úctu medzi svojimi kolegami a v spoločnosti. Ak by sa pridal k Ježišovi verejne, prišiel by o toto postavenie a výsady.

A predsa v jeho vnútri horí obrovská túžba stretnúť sa s učiteľom, o ktorom je presvedčený, že prišiel od Boha (porov. Jn 3,2). Nájde si cestu - spôsob, aby s a s ním stretol, aby mu kládol otázky, ktoré mu ležia na srdci a aby pozorne počúval odpovede a premýšľal o nich.

Aj v našom prostredí žijú „kryptokresťania“. Sympatizujú s kresťanstvom, možno sú aj pokrstení, ale obávajú sa priznať sa ku Kristovi verejne. Obávajú sa posmechu rodiny, kolegov, okolia, alebo je to pre nich jednoducho pohodlnejšie. Zo svojich príbytkov pozerajú v nedeľné ráno cez záclonu na veriacich, ktorí kráčajú do kostola na sv. omšu. Na Vianoce prídu na polnočnú svätú omšu, lebo si bez nej nevedia predstaviť Vianoce. Sledujú náboženské programy v rádiu a televízii a občas si prečítajú na internete duchovné zamyslenie.

Ježiš neodháňa Nikodéma, keď príde za ním, hoci aj uprostred noci. Rozpráva sa s ním a trpezlivo vysvetľuje. Hovorí s ním s úctou, oslovuje ho „učiteľ“. Pápež František vo svojej exhortácii Radosť evanjelia vyzdvihuje dôležitosť venovať pozornosť aj týmto kategóriám ľudí: „Nemôžeme viac zostať pokojní, len v pasívnom očakávaní, vnútri našich kostolov. Je nevyhnutné prejsť od pastorácie jednoduchého udržiavania k pastorácii rozhodne misijnej“ (EG 15).

Rozprávajme sa o viere

Posolstvo biblického úryvku nie je v Nikodémovom utajení. Príbeh Nikodéma sa nekončí v 3. kapitole. Evanjelista Ján sa znova zmieňuje o Nikodémovi v samotnom závere svojho spisu. Po Ježišovej smrti prichádza spolu s Jozefom z Arimatey za Pilátom, od ktorého žiadajú Ježišovo telo, lebo ho chcú dôstojne pochovať (porov. Jn 19,39). Nikodém teraz prichádza počas dňa, už nebojácne a otvorene. Vychádza z temnoty anonymity do svetla svedectva o Kristovi. Prešiel procesom rastu viery. Priznáva sa ku Kristovi.

Inzercia

"Naše rozhovory o viere sú dôležité, lebo zapaľujú plameň pre osvetlenie cesty, po ktorej prichádza do srdca druhého človeka Boh." Zdieľať

V stretnutí Nikodéma s Ježišom vidíme, že aj rozhovor môže priviesť k viere. Pri rozhovore s Nikodémom Ježiš neurobí žiaden zázrak, „len“ sa s ním rozpráva. Ide o dialóg úcty a túžby po pravde.

Naše rozhovory o viere sú dôležité, lebo zapaľujú plameň pre osvetlenie cesty, po ktorej prichádza do srdca druhého človeka Boh. Možno sme sa zabudli v našich rodinách a priateľstvách rozprávať o viere, o Bohu, o duchovných veciach, o zmysle života.

Kľúčové posolstvo

Vďaka rozhovoru Nikodéma s Ježišom nám evanjelista Ján odovzdal vetu, ktorú mnohí otcovia duchovného života považujú za hlavné posolstvo celého pôsobenia Božieho Syna, Ježiša Krista: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16). Teraz ešte Nikodém všetkému nerozumie. Viera nie je o jednom zážitku alebo o jednom rozhovore, ale aj jeden rozhovor, jedno stretnutie, môže zapáliť svietielko, ktoré potrebuje ďalej rásť.

Platí to aj pre nás. Nezostaňme pri jednom, hoci aj veľmi hlbokom modlitbovom stretnutí, púti, aktivite. Koľkokrát sme sa vrátili z nejakej duchovnej akcie, boli sme nadšení, plní odhodlania a doma to všetko akoby zhaslo. Sviatosti, modlitba, čítanie Božieho slova, to sú uhlíky, aby oheň nášho duchovného života stále rástol, lebo predstavuje stretnutie s Božím Synom.

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Budujme v sebe Pánov chrám

Budujme v sebe Pánov chrám

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2,13-25) ponúka príbeh vyčistenia jeruzalemského chrámu. Ide o prorocké gesto, ktorým Ježiš poukazuje viac než len na materiálnu stavbu. On sám je novým chrámom, v ktorom chce zhromaždiť celé ľudstvo.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.