Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. január 2018

Nevyžádané rady mládeži - akoby recenzia

Každý učiteľ, formátor, vychovávateľ, pracovník s mládežou sa s ním už asi stretol. Má mdlý pohľad, hľadí do zeme alebo len tak do blba, na otázky odpovedá úsečne a plytko, najviac ho baví hrať počítačové hry alebo četovať na mobile. Mladý neprebudený človek.
Nevyžádané rady mládeži - akoby recenzia

Je rozhodne výzvou pre dospelých, ktorí vidia jeho nerealizovaný potenciál. Možno je výzvou aj pre seba, hoci sa tej výzve zrejme nikdy nepozrel do očí. Čo s ním? Nechať ho tak a dúfať, že sa to nejako spraví? Také riešenie je dosť proti srsti najmä pre tých, ktorí ho majú z nejakého dôvodu radi – veď všetci vidia, že márni svoj drahocenný čas. Čo s ním? Niekedy by mal človek chuť ho prefackať alebo ho aspoň riadne kopnúť do zadku, zatriasť s ním a zakričať: „Prebuď sa, človeče!“

Potom sú tu aj iní – prijali svoj život ako výzvu a snažia sa na ňu reagovať, chvíľu sa im aj darí, majú pocit, že sú majstri sveta, a potom príde nejaká prekážka, ťažkosť, neúspech, hriech a oni začnú fňukať, opúšťať sa a nevedia, čo majú robiť. Prebudení, ale ufňukaní.

Existuje však aj ďalšia skupina mladých – ambiciózni, zaneprázdnení, zapálení pre mnoho dobrých vecí, bojujúci so sebou aj s inými alebo v skratke naspídovaní. Boli na každej letnej škole, vyhrali rôzne súťaže, vybavili si stáž, precestovali polku sveta alebo aspoň Európy, vedú stretká, zbory, brigádujú, študujú na dvoch vysokých školách, ak ešte neštudujú v zahraničí, tak sa tam určite chystajú. Niekde v hĺbke však možno majú pocit, že to, za čím sa naháňajú, im vždy o vlas unikne a v nich vedome alebo nevedome rastie pocit vnútornej nenaplnenosti, stratenosti, prázdna.

A mohli by sme pokračovať ďalej. Existuje určite množstvo ďalších typov mladých ľudí, a ak sa na človeka pozrieme komplexne a do dôsledkov, zistíme, že každý jeden je originálna osobnosť a typ sám osebe.

A tu prichádzam k najsilnejšej a najslabšej stránke novej knihy Marka Váchu Nevyžádané rady mládeži – autor rozdáva rady všetkým. Zdieľať

A tu prichádzam k najsilnejšej a najslabšej stránke novej knihy Marka Váchu Nevyžádané rady mládeži – autor rozdáva rady všetkým. Medzi svojimi čitateľmi nerozlišuje ani len tie tri vyššie spomenuté typy. Ponúka sa všetkým mladým ľuďom na konci strednej školy a začiatku vysokej. Výsledkom je to, že každý si v nej niečo nájde, ale pre málokoho je kniha určená úplne celá. Autor si uvedomuje limity knihy, a preto sám pozýva čitateľa, aby sa riadil predovšetkým vlastným srdcom, nie radami iných ani tými, ktoré číta v knihe (ale načo ju potom má čítať – môže napadnúť kritickému čitateľovi). Navyše hovorí o knihe, že je „surovým železem k tavení a tříbení“, a tak pozýva čitateľa k jej „taveniu“ a „tříbeniu“. Pozvanie síce na začiatku knihy zaznie, ale keď sa spustí jej guľometná paľba, čitateľovi musí byť odpustené, že sa naň zabudne a má iba dve možnosti – nasadí si obranný štít (to sa mňa netýka, ja som iný – povie si) alebo sa nechá raniť a začne rásť. Keďže knihou sa necháme raniť radšej ako iným človekom, táto kniha môže byť pre niektorých skvelým katalyzátorom rastu.

Odporučil by som ju mladým ľuďom spomenutým v úvode? Bez najmenšieho zaváhania by som ju dal do ruky nášmu neprebudenému mládencovi. Kniha rozhodne spĺňa úlohu kopanca do zadnej časti tela, hoci ponúknuť knihu je kultivovanejšie a citlivejšie (či aj efektívnejšie, neviem, neskúšal som to porovnať). Autor strieľa z každej strany, často aj opakovane, robí to sebavedome, presvedčivo a s láskou. Učitelia a vychovávatelia budú milovať túto knihu, pretože povie ich zverencom to, čo im oni už dávno hovorili, akurát to ich zverenci z tejto knihy prijmú skôr ako od nich. Teda milovať knihu budú iba za predpokladu, že milujú svojich mladých viac ako vlastné zlyhávajúce pedagogické metódy.

Učitelia a vychovávatelia budú milovať túto knihu, pretože povie ich zverencom to, čo im oni už dávno hovorili, akurát to ich zverenci z tejto knihy prijmú skôr ako od nich. Zdieľať

Silou tejto knihy je jej naliehavá netrpezlivosť a plnofarebná láska k životu, ktorú mladému čitateľovi vtláča každým slovom – ži a ži naplno, staň sa niekým! Navyše výstižne opisuje špecifickú ťažkosť dnešnej situácie – všadeprítomné pokušenie zabíjať čas a prežiť život v omamnom virtuálnom sne. Nejeden mladý človek pácha pred našimi očami túto pomalú samovraždu. Ak sa nájde čo i len jeden neprebudenec, ktorého táto kniha nakopne k životu, tak určite stálo za to ju napísať. Už len prísť na to, ako mu prepašovať do rúk knihu namiesto mobilu. Viem si predstaviť, že ako darček od rodičov to celkom nebude fungovať.

Odporučil by som ju aj našim ufňukancom (ospravedlňujem sa za tento zle znejúci názov, azda čitateľa – ak sa nájde v tejto kategórii – upokojí, že asi všetci sme sa v tejto kategórii niekedy ocitli a možno niekedy aj naďalej do nej patríme, a zase mnohým do nej pomohli nie úplne funkčné rodiny). Kniha okrem základného nakopnutia k životu v plnosti ponúka aj mnoho veľmi rozumných a vekmi overených rád k prekonávaniu prekážok a hľadaniu vlastnej cesty životom. Ponúka síce dosť nesystematicky, ale možno o to presvedčivejšie obraz kalokagatického človeka, ktorý rozvíja svoje telo a tri stránky duše – mystickú, umeleckú a vedeckú. Samozrejme, rozsah knihy nedovoľuje rozviť rady do potrebných detailov, ale ako základné smerovanie poslúži veľmi dobre. Tu sú príklady rád: nauč sa zapierať, rob najprv veci, ktoré sa ti nechce robiť, nauč sa byť sám, prestaň sa hanbiť za svoju vieru, nauč sa intenzívne odpočívať, intenzívne spať, intenzívne študovať, intenzívne bežať, intenzívne sláviť, nauč sa modliť, nauč sa ďakovať, pros o veľké veci, nie tie malé atď. Dalo by sa povedať: nič nové pod slnkom, a v tom je ten fór. Markovi Váchovi sa podarilo tieto staré múdrosti ponúknuť novým a sviežim spôsobom.

Inzercia

Naspídovaným mladým by som túto knihu nekúpil, hoci mám obavy, že sú to možno práve oni, ktorí budú jej najčastejšími čitateľmi (je krátka, cool a pozýva k aktivite... to je to, čo tento typ mladého človeka chce počuť). Niežeby si v nej nenašli dôležité a potrebné rady pre svoj život. Ony tam sú, napríklad krásne state o potrebe poctivého štúdia („ber vážne rozum, kultivuj ho a rozvíjaj“) alebo rady o prehlbovaní vnútorného života s Bohom („staraj sa o ten potôčik svojho vnútra, rozšír ho, až vytryskne gejzír“). Akurát mám obavy, že tento typ mladého človeka si skôr povie, že kurz tanečnej alebo chodenie do posilky sú presne tie ingrediencie (často odporúčané autorom), ktoré mu ešte v živote chýbajú, aby prekonal ten pocit, že ešte nežije naplno, že mu ešte niečo chýba. Myslím si, že tento typ mladého človeka by si skôr potreboval prečítať Lewisovo Štúdium počas vojny alebo Buď, kde jsi od iného mladého českého kňaza Štěpana Smolena. Predovšetkým tá druhá kniha ponúka veľkú životnú múdrosť – cestu k vnútornej stálosti a čistote srdca, ktorú nám zanechali púštni otcovia.

Naspídovaným mladým by som túto knihu nekúpil, hoci mám obavy, že sú to možno práve oni, ktorí budú jej najčastejšími čitateľmi. Zdieľať

Každý vnútorne vnímavý človek (nielen mladý) pozná ten pocit, že nežijem skutočný život, že mi ešte niečo chýba, že to, čo žijem, predsa nemôže byť ono. Váchova kniha reaguje na tento vnem, a preto sa v nej každý môže nájsť. Bolo by však chybou a aj nepochopením knihy myslieť si, že túto existenčnú úzkosť vyriešim ďalšou aktivitou, akokoľvek dobrou a bohumilou. Určite je to občas pozvanie k aktivite, najmä u našich neprebudencov a ufňukancov. Ale v tej najhlbšej hĺbke je to aj najväčšia pravda o nás – máme v sebe túžbu po živote, ktorý nepoznáme, po skutočnom Živote, túžbu, ktorá na tomto svete nebude nikdy úplne naplnená. Táto frustrácia je náš životný údel. Múdrosť je vedieť rozlíšiť, či to, čo prežívam, je nenaplnenosť spôsobená mojím zlyhaním alebo je to hlboké pozvanie domov.

 

Martin Luterán
rektor, Kolégium Antona Neuwirtha

Autor reaguje na knihu 
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži
Cesta 2017, Brno

Kniha Štúdium počas vojny je dostupná tu.

Kolégium Antona Neuwirtha je vzdelávacia inštitúcia, kde sa mladí ľudia učia kriticky myslieť, študujú diela velikánov západnej civilizácie, budujú priateľstvá a prehlbujú svoj duchovný život. Víziou Kolégia je, aby jeho absolventi - čokoľvek budú robiť, na akýchkoľvek miestach v spoločnosti - žili a pracovali čestne, spravodlivo a s ohľadom na spoločné dobro. Aby tak robili Slovensko lepšou krajinou pre všetkých nás. (Názory na tomto blogu sú osobnými názormi autorov jednotlivých článkov.) Viac informácii o Kolégiu nájdete na www.kolegium.org.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ad: Miroslav Kocúr: Ako nemyslieť na čiernu mačku (denník Sme)

Ad: Miroslav Kocúr: Ako nemyslieť na čiernu mačku (výber z blogov)

Zamyslenie Miroslava Kocúra o kultúrnej vojne „slovenskej klerikálne vyprofilovanej politickej skupinky“, ako ju autor provokačne pomenoval, je skôr odvážnym vyjadrením „nevyprofilovaného“ veriaceho ako „kresťana a katolíka“, za akého sa hneď v úvode považuje. Neberiem mu jeho presvedčenie, že patrí k tej lepšej skupinke slovenských kresťanov, ani ho neodsudzujem za to, že nazval tých druhých „ultralojálnymi cirkevnými aktivistami“.