Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. december 2017

Budujme v sebe vernosť Pánovmu zákonu

Pre Lukášovo evanjelium úvodné predstavenie Božieho Syna nekončí iba opisom jeho narodenia. Evanjelista ešte podáva príbeh o jeho obetovaní na 40. deň po narodení a mozaiku Ježišovho detstva završuje nájdenie 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme. Obetovanie v chráme (Lk 2,22-40) je obsahom evanjeliového úryvku najbližšej nedele.
Budujme v sebe vernosť Pánovmu zákonu

Vernosť Pánovmu zákonu

V celom príbehu sa až 5-krát spomína, že Jozef a Mária konajú to, čo káže Pánov, resp. Mojžišov zákon. Boží zákon prikazoval pri narodení predstaviť prvorodené dieťa, chlapca alebo dievča, a zaplatiť za neho výkupné vo výške piatich šeklov (porov. Nm 18,16). Šekel bol jednotkou váhy striebra  a zodpovedal približne 12-tim gramom. Ježišovi rodičia sú teda poslušní požiadavkám židovského náboženstva, ktoré vyznávali a do ktorého sa obriezkou na 8. deň po narodení zaradil aj ich syn Ježiš. Toto si pripomenieme už 1. januára. Ježišovo obetovanie sa uskutočňuje v jeruzalemskom chráme, čím rozprávanie zapadá do centrality jeruzalemského chrámu v tomto evanjeliu. Už prvá udalosť evanjelia, ktorou je zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa jeho otcovi – kňazovi Zachariášovi, sa odohráva v chráme. Aj úplne posledný verš tohto evanjelia patrí chrámu. Ježišovi učeníci sa po nanebovstúpení svojho Majstra vrátili do Jeruzalema: Stále boli v chráme a velebili Boha.(Lk 24,53) V obraze Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa nám ponúka Božie slovo výzvu, aby sme sa usilovali byť pevní vo vernosti evanjeliovým zásadám bez toho, aby sme sa cítili menejcenní alebo sa museli za to ospravedlňovať.

Meč rozdelenia

Starokresťanská tradícia videla v Simeonových slovách o meči bolesti účasť Márie na utrpení svojho Syna, keď stála pod krížom. Scénu s Máriou a milovaným učeníkom pri Ježišovom kríži má však iba Jánovo evanjelium. Pre Lukáša meč je symbolom rozdelenia, aby vyšlo najavo ľudské zmýšľanie, tzn. je obrazom rôznych postojov ľudí k Ježišovmu posolstvu: Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. (Lk 12,51-52) Mária sa stala Ježišovou učeníčkou, ktorá spoznávala Božiu vôľu počas celého svojho života a uskutočňovala ju. To však znamenalo oddeliť sa od tých, ktorí ho neprijali. V nej sa naplnilo to, čo Ježiš hovorí v podobenstve o rozsievačovi. Tí, ktorí prijímajú jeho náuku, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“. (Lk 8,15) Platí to aj pre Máriu, o ktorej Lukáš až dvakrát prízvukuje, že zachovávala všetky udalosti vo svojom srdci a premýšľala o nich (porov. Lk 2,19 a 2,51). Rozvíjajme v sebe tieto vlastnosti. Nech naša viera myslí. Poznávajme do hĺbky pravdy našej viery. Nezostaňme na povrchu plytkého kresťanstva. Nebojme sa "oddeliť", tzn. plávať aj proti prúdu verejnej mienky, keď je to v rozpore s kresťanskými zásadami. 

 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Pápežstvo v Písme a v dejinách ranej Cirkvi

Pápežstvo v Písme a v dejinách ranej Cirkvi

Nekatolícki kresťania, protestanti aj pravoslávni majú jedno spoločné: neuznávajú autoritu pápeža. Práve úrad pápeža je zdrojom rozdelenia medzi kresťanmi. Pochopiteľne, úplne hlavnou postavou je Ježiš Kristus, zakladateľ kresťanstva, pravý Boh a pravý človek. V Novom zákone však môžeme vidieť, že Ježiš ustanovil aj pozemské autority, ktorým máme preukazovať úctu a poslušnosť. Chcem poskytnúť dôvody, pre ktoré katolíci veria, že Ježiš poveril Petra a jeho nástupcov spravovať Jeho Cirkev.

Blog
10 princípov konzervativizmu

10 princípov konzervativizmu

Po dopisovaní si s vdovou po azda najvplyvnejšom konzervatívnom mysliteľovi 20-teho storočia, Annette Kirk, a po jej súhlase, som sa rozhodol preložiť krátky text, v ktorom jej manžel Russell Kirk definoval a prezentoval svojich 10 princípov konzervativizmu.