Raduj sa, Mária, raduj sa celé ľudstvo!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Raduj sa, Mária, raduj sa celé ľudstvo!

Štvrtá nedeľa Adventu ponúka kľúčový úryvok dejín spásy.

Evanjeliový úryvok z Lukášovho evanjelia (1, 26-38) hovorí o  zvestovaní narodenia Božieho Syna. V slobodnej odpovedi Márie z Nazareta Boh realizuje svoj plán záchrany ľudstva. 

Lukášov diptych

Úvodné udalosti Lukášovho evanjelia sú zostavené porovnaním zvestovania a narodenia Jána Krstiteľa so zvestovaním a narodením Ježiša Krista. Niektorí odborníci to prirovnávajú k diptychu namaľovanému na dvoch tabuliach krídlového oltára, pričom v porovnaní s Jánom Krstiteľom má vyniknúť veľkosť a výnimočnosť Ježišovej osoby.

Už oslovenie Márie, budúcej matky Božieho Syna, je výnimočné. Ona je plná milosti. Jej dieťa bude Synom Najvyššieho. Ježiš je počatý Duchom Svätým bez zásahu muža. Niekomu napadne, že Mária vzniesla námietku „ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ a nebola potrestaná ako Zachariáš, otec Jána Krstiteľa. Rozdiel je v tom, že Mária nežiada žiadne znamenie, ona nepochybovala o Božej všemohúcnosti, ale sa pýta na spôsob – ako sa to stane.

Nevšedne všedný Boh

Ešte chvíľu budeme pokračovať v porovnávaní, ktoré Lukáš robí medzi Jánom Krstiteľom a Ježišom Kristom. Zvestovanie a narodenie Jána Krstiteľa vonkajším leskom prevyšuje zvestovanie a narodenie Ježiša Krista. Zachariáš je kňazom, zvestovanie sa odohráva na tom najsvätejšom mieste pre židovstvo - v jeruzalemskom chráme. Jánovo narodenie prebehne v kruhu rodiny a príbuzných, ktorí prišli, aby sa radovali spolu s obdarovanými rodičmi.

Naproti tomu Ježišovo zvestovanie sa odohráva v súkromnom dome mladému dievčaťu v neznámom Nazarete, ktorý sa ani nespomína v Starom zákone. Podľa archeologických vykopávok sa odhaduje, že Nazaret mal v čase zvestovania len niekoľko stoviek obyvateľov. Galilea mala oproti Judsku so svätým mestom Jeruzalemom povesť pohanského kraja. Aj Ježišovo narodenie sa uskutočňuje v chudobe a ústraní.

Evanjelista pozýva čitateľa dôverovať nie tomu, čo vidí, ale tomu, čo hovorí Božie slovo. Boh si často vyberá z ľudského pohľadu bezvýznamné miesta, situácie, osoby, ktorým sa dostáva privilégium maličkých, v ktorých má On svoje zaľúbenie.

Božia radosť

Zvestovanie nám pripomína lásku Boha k ľudstvu, k nám, ku mne. Boh sa nerozhodol pre alternatívne riešenia. Nestal sa anjelom, ale človekom. Neposlal na tento svet namiesto seba anjela. On sám sa sklonil k nám, keď sa rozhodol vziať na seba ľudské telo.

V slovenskom preklade oslovenie Márie začína slovami “Zdravas”,  ktoré pochádza z latinskeho slova “Ave”. Avšak grécky original uvádza sloveso “chairé” – raduj sa! Lukáš v celom svojom evanjeliu zdôrazňuje radosť.

V prvom rade je to radosť Boha, ktorý prichádza so záchraným plánom pre človeka. Boh sa raduje, že v odpovedi Márie nachádza príbytok pre svojho Syna pod srdcom tohto čistého dievčaťa z Nazareta. Pozýva Máriu, aby s ním zdieľala túto radosť. Na Božie pozvanie Mária odpovedá: „Som Pánova služobnica.“ Mária sa dáva do služby Boha. Stáva sa pre nás vzorom, aby sme aj my dali vo svojom živote priestor Slovu, ktoré sa z lásky k nám stalo Telom. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo