Objavme radosť evanjelia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Objavme radosť evanjelia

Výzva Jána Krstiteľa navrátiť sa k Bohu a zmeniť zmýšľanie je platná pre veriacich každej doby. Aj nás by mala inšpirovať, aby sme sa zamysleli, čo nás zotročuje, čo nám nedovoľuje zmeniť sa a vrátiť sa k Bohu.

Evanjeliový úryvok druhej nedele Adventu (Mk 1, 1 - 8) ponúka úvodné verše Markovho evanjelia, ktoré tvoria posolstvo celého spisu. Je to radostná zvesť adresovaná ľudstvu o Božej blízkosti v osobe Ježiša Krista, Božieho Syna.  

Dôležitosť prvého verša

Žiadne zo štyroch evanjelií neobsahuje údaj o autorovi, dobe a mieste zostavenia spisu. Protagonistom nie je evanjelista, ale Ježiš Kristus. Úvodný verš ponúka nosnú myšlienku celého diela. Je to začiatok evanjelia. 

Výraz evanjelium pochádza z gréckeho slova euangelion a znamená dobrá, radostná správa. V svetskom chápaní znamená správu o víťazstve, o narodení panovníka a jeho vladárskych skutkoch. V novozákonných spisoch má výraz euangelion čisto duchovný význam.

"Ak Kristova pravda má zaznieť z úst hlásateľa presvedčivo, nevyhnutnou podmienkou je osobné stotožnenie sa človeka s evanjeliom, teda so samotným Kristom." Zdieľať

V prvom verši Markovho evanjelia neoznačuje názov spisu, ale obsah posolstva, ktorým je samotný Kristus. Osoba ohlasovateľa sa stáva centrom samotnej dobrej správy. V jeho osobe sa realizuje Božia spása, Kristus sa stáva „Emmanuel – Boh s nami“ a to je evanjelium – radostné posolstvo pre človeka.

Túto skutočnosť vyjadrujú ešte aj dnes slová, ktoré zaznievajú počas svätej omše: „Čítanie zo svätého evanjelia podľa...“ Čiže nie je to Matúšovo alebo Markovo evanjelium, ale Ježišovo. Pôvodným autorom je Boží Syn.

Evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján prijali a nám odovzdali toto Kristovo evanjelium, preto je uvedené dôležité slovíčko „podľa“. Ak Kristova pravda má zaznieť z úst hlásateľa presvedčivo, nevyhnutnou podmienkou je osobné stotožnenie sa človeka s evanjeliom, teda so samotným Kristom.

Radosť evanjelia

Zachovajme si však aj pôvodný význam slova evanjelium = radostné posolstvo. Jedným zo znakov skutočného prijatia Kristovho posolstva je úprimná radosť z toho, že som veriaci človek. Radosť, ktorá neberie vieru ako bremeno, ale príležitosť k plnej realizácii ľudského poslania.

Pápež František nám to pripomína vo svojej exhortácii Radosť evanjelia, keď hovorí o sladkej radosti z Božej lásky a o entuziazme pre konanie dobra. Keď v nedeľné ráno kráčam možno ako jediný z bytovky na svätú omšu a vnútri neprežívam horkosť, lebo som mohol zostať v teple bytu ako ostatní, ale ma naplňa radosť, lebo idem na stretnutie s milujúcim Otcom a mojimi bratmi a sestrami vo viere.

"Jedným zo znakov skutočného prijatia Kristovho posolstva je úprimná radosť z toho, že som veriaci človek." Zdieľať

Keď prikázania Desatora neberiem ako zoznam toho, čo ostatní môžu a ja som o to všetko ukrátený, ale ako istú cestu, aby som bol ja a ostatní okolo mňa nielen zdanlivo a na chvíľu, ale skutočne  a trvalo šťastní.

Pápež František v spomenutej exhortácii hovorí, že ide o opravdivú radosť tých, ktorí aj uprostred náročných pracovných povinností si dokážu zachovať veriace, štedré a jednoduché srdce (bod 7).

Výstižne to vyjadruje starozákonná kniha Sirachovho syna: „Nepripusť, aby ti unikol radostný deň“ (Sir 14, 11.14). Nedovoľme, aby sa z nás stali zatrpknutí, zabanovaní učeníci, zatvorení za dverami, ktorým chýba radostná prítomnosť vzkrieseného Krista.

Advent s Jánom Krstiteľom

Ján účinkoval v Palestíne, ktorá bola v 1. storočí pod nadvládou Rímskej ríše s kultom cisára (osoba cisára požívala takmer božskú úctu). V tomto prostredí pripravoval ľud na príchod iného kráľovstva – kráľovstva Boha – a ponúkol iné videnie moci: založené nie na nadvláde a vykorisťovaní, ale na odpustení a pokání ponúknutom všetkým.

Jánova osoba a jeho posolstvo boli také silné, že blízke i vzdialené obyvateľstvo zanechávalo svoje pohodlné príbytky a prichádzalo za ním na púšť.

Rieka Jordán, ktorá Jánovi poskytovala vodu na krst, je symbolicky aj hranicou medzi púšťou a zasľúbenou krajinou – je symbolom začiatku čohosi nového.

Jánov krst nie je sviatosťou, ale prorockým gestom. Pozostával z dvoch protichodných pohybov – ponorenia a vynorenia – symbolizuje zásadnú zmenu: zanechanie starého a prijatie nového štýlu života.

Jánova výzva navrátiť sa k Bohu a zmeniť zmýšľanie je platná pre veriacich každej doby. Aj nás by mala inšpirovať, aby sme sa zamysleli, čo nás zotročuje, čo nám nedovoľuje zmeniť sa a vrátiť sa k Bohu. Advent je k tomu jedinečnou príležitosťou. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo