Vykľulo sa šidlo z vreca alebo menej náboženstva na školách.

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko navrhujú zrušiť povinne alternatívny predmet náboženská výchova. Ich argumenty pripomínajú obdobie pred rokom 1989.

 

            Dokument “Učiace sa Slovensko” som nemienil komentovať. Je to jeden z ďalších vizionárskych dokumentov ako boli Milénium, či Konštantín. I keď predošlé sa predsa len držali pri zemi,  tento už vchádza do ríše fantázie. No ostatný avizovaný krok, ktorým autori navrhujú podľa denníka Pravda obmedzenie výučby náboženstva, či dokonca jeho zrušenie na školách, ma predsa len vyprovokoval napísať pár poznámok.

            Ich argumenty nie sú skutočnými vecnými argumentmi, ale skôr výrokmi, vyjadrujúcimi ich presvedčenie. No niektoré formulácie až zamrazia: „Výučba náboženstva je dnes prekonaná.“ To už mohli rovno povedať, že náboženstvo je ópium ľudstva a cítili by sme sa ako v dobe komunizmu pred rokom 1989. Tých, ktorí chceli v minulosti zlikvidovať náboženstvo, bolo neúrekom. A predsa náboženstvo sprevádza ľudstvo po celý čas jeho existencie. Kresťanské náboženstvo už vyše 2000 rokov.

             Trochu z iného súdka je tvrdenie, že treba výučbu náboženstva nahradiť predmetom etická výchova akoby etika a výchova k etickému správaniu sa v predmete náboženská výchova nejestvovali alebo neboli plnohodnotné. Neviem, že by jestvoval akýkoľvek prieskum, ktorý by skúmal  ako sa vyučuje predmet náboženská výchova.  Viem celkom iste jedno. Z Desatora 3 prikázania sú venované Bohu a zvyšných 7 etike. A tak etická výchova je súčasťou náboženskej výchovy. Povedal by som, že je to náročná etika a asi to je to, čo autorom dokumentu nevonia. Veď relativizácia kresťanskej etiky je dlhodobý celospoločenský jav. No v takom prípade by sa nemali skrývať  za nedostatočnú etickú výchovu v rámci výučby náboženstva. Prečo úprimne nepovedať, že im prekáža  výučba kresťanskej etiky?

            Už viac ako 10 rokov funguje model povinne voliteľného predmetu z dvojice predmetov náboženská výchova a etická výchova. A možno povedať, že funguje bez nejakých väčších problémov.  Všetky registrované cirkvi majú rovnaké práva pri výučbe náboženskej výchovy. Skutočnosťou je, že niektoré tieto možnosti nevyužívajú. Model pamätá aj na rodičov, ktorí si náboženskú výchovu neprajú. Ich deti potom navštevujú etickú výchovu. Model funguje aj preto, že zahrňuje všetkých a nikomu nevnucuje  náboženstvo proti jeho presvedčeniu. Takýto model nie je v rozpore s Ústavou SR a štát sa ním neviaže na žiadne náboženstvo. Štát však vychádza v ústrety svojim občanom – rodičom. Štatistiky ukazujú, že sú to takmer  tri štvrtiny zo  všetkých detí, ktoré  chodia na predmet náboženská výchova. Autorom  “Učiace sa Slovensko” je asi vôľa týchto rodičov ľahostajná. Ak by aj úplne neodstránili náboženskú výchovu, tak by ju zrušili ako povinne voliteľný predmet. Výučba by prebiehala popoludní ako nepovinný predmet, a tak by skomplikovali život deťom aj rodičom.

            Výučbu predmetu náboženská výchova pokrýva medzinárodná “Zmluva so Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní” a rovnaké dohody sú aj s registrovanými nekatolíckymi cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Zmluva so Svätou stolicou je uzavretá podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR. Ide o prezidentskú zmluvu, teda takú zmluvu, ktorej ustanovenia musí legislatíva SR  rešpektovať. Odcitujem jeden bod z tejto zmluvy. Článok 2 odsek 4 obsahuje toto: “Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom SR.” Preto nie je v kompetencii ministra platný stav zrušiť. Nechce sa mi veriť, že by autori dokumentu – odborníci v problematike školstva – takéto základné legislatívne dokumenty nepoznali. Potom je len jedno vysvetlenie. Navrhujú ministerke, aby predložila vláde a vláda Národnej rade SR návrh na vypovedanie medzinárodnej zmluvy!

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo