Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. september 2017

Kňaz

Úplná je totiž vydanosť človeka, ktorý zverí svoj život do rúk Ježiša Krista. Nie ako naivné, bezmyšlienkovité a nezodpovedné neprebratie zodpovednosti za svoje konania, ale ako vrcholne vyzreté rozhodnutie odovzdať kontrolu a možnosť meniť dianie vo svojom živote Bohu. Vec to tak veľká, že človek, so svojimi slabosťami a dedičnou náchylnosťou hrešiť, by toto rozhodnutie nebol schopný sám zrealizovať. A tak po vzore Ježiša Krista, ktorý nezomrel len čiastočne, ale úplne, lebo sa vydal celý, vydáva aj kňaz svoj život celý.
Kňaz

Veľmi ma oslovila jedna myšlienka o vydanosti, ale ešte viac a veľmi pozitívne sa ma dotkli jej dôsledky. V poslednej dobe som mala možnosť viac ráz zakúsiť plody úplnej vydanosti konkrétneho človeka - kňaza. Jeho áno vydanosti, ktoré vyslovil Kristovi, ho uschopnilo vytvárať nanovo, a predsa v podstate rovnaký dar prvotného vydania. Uvedomila som si, ako je nesmierne vzácne, že bol schopný vysloviť toto áno, priniesť obetu, ktorú toto áno vyžaduje, aby mnohí iní mohli zakúšať zo sladkosti prvotného plodu vydanosti bez toho, aby toto áno vyslovili. Jedine toto áno mu dáva moc zopakovať každý deň a vždy nanovo zázrak vytvorenia plodov.

Pri jednej príležitosti som si uvedomila, ako som málo vďačná a ako málo si cením a vážim toto áno, ktoré bolo raz vyslovené, ale vyžaduje si každodenné úsilie a rôzne boje vysloviť ho znova. Áno, ktoré zahŕňa každú oblasť bytia. Áno, ktoré mení človeka od podstaty sebeckej, k podstate vydanosti, teda dávania sa až do krajnosti. Áno, ktoré zaväzuje, áno, ktoré očakáva celú bytosť so všetkými schopnosťami, darmi, myšlienkami, pocitmi a túžbami. Áno, ktoré je výsledkom nekonečného Božieho milosrdenstva. Áno, ktoré dáva moc meniť podstatu chleba a vína. Áno, ktoré z obety svojich vlastných túžob dostáva moc napĺňať túžby druhých. Áno, ktoré z obetovania svojho vlastného tela dostáva moc uzdravovať telá a duše iných. Áno, s ktorým prišla moc a zodpovednosť za všetkých, ktorým dary prvotného vydania budú podané. 

Kňazi, ako veľmi ste cenní. Koľko milosti ste prijali, keď ste sa vzdali toľkého, aby ste mohli byť pre všetkých aspoň niečím a predsa nám - i sebe - prinášate všetko. Koľko odriekania a obetovania musíte stále prinášať, aby ste mohli byť pokračovateľmi Ježiša Krista. Vaše ruky sú Jeho rukami, ktoré takto pracujú až podnes. Ste Jeho nohami, ktoré naďalej kráčajú k najbiednejším. Ste Jeho hlas, ktorý napomína, no zároveň aj dáva nádej. Ste Jeho očami, ktoré hľadia skrz pozemskú múdrosť na Múdrosť, ktorá je cieľom a zmyslom nášho jestvovania. Ste Jeho ušami, aby mohol začuť nárek smútiacich. Ste vykonávateľmi dejín spásy a pokračovateľmi v obetnej vydanosti. Aké ťažké a aké krásne, aké mocné a vzácne je vaše povolanie, ktoré ste započuli, na ktoré ste odpovedali a ktorému ste verní.

Vďaka.

Inzercia

Rada sa usmievam, ešte radšej smejem. Milujem humor a krásu. K smrti ma vytáča nezodpovednosť a hlúposť. Viem oceniť naozaj dobrú chuť jedla, pravdu povedanú s láskou a snahu o vrelý vzťah s Bohom. Niekedy som príliš náročná na seba aj okolie. Vo voľných chvíľach rada zamestnávam svoju myseľ analyzovaním udalostí, činov, vyjadrení, dojmov, ...

Inzercia

Inzercia

Odporúčame