Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. august 2017

Prečo nepôjdem na výstavu z kože zodratých mŕtvych ľudských tiel Body Exhibition

Nebudem finančne podporovať obchodovanie s ľudskými mŕtvolami nejasného pôvodu.  Nebudem schvaľovať nedôstojné narábanie s mŕtvym ľudským telom pre pobavenie publika.  Nebudem zavádzať verejnosť, že výstava má vzdelávací charakter. 
Prečo nepôjdem na výstavu z kože zodratých mŕtvych ľudských tiel Body Exhibition

Nejasný pôvod vystavovaných tiel a (ne)dobrovoľnosť darcovstva

Mnohé z vystavovaných tiel patrili mladým ľuďom a nejavia známky ochorenia, ktoré by poukazovali na príčinu smrti týchto jednotlivcov.  Organizátori výstav v zahraničí nepredložili presvedčivé dôkazy o tom, že telá boli darované dobrovoľne, a že by mŕtvi počas svojho života podpísali informovaný súhlas s darovaním svojho tela po smrti a jeho verejným vystavovaním.

Organizácie Together against the death penalty a Solidarity China sa domnievajú, že telá pochádzajú z čínskych väzníc.(1) Podľa Správy z vyšetovania podozrení o získavaní orgánov v Číne by vystavované telá by mohli patriť popraveným politickým väzňom, ktorých orgány boli predané na transplantačné účely.  Ak by sa tieto podozrenia potvrdili,  ani podpísaný informovaný súhlas by nebol zárukou dobrovoľnosti darcovstva.  Politickými väzňami komunistického režimu sú napríklad členovia náboženského hnutia Falun Gong.

Konzervácia ľudských tiel, ich aranžovanie a ľudská dôstojnosť

Mŕtve ľudské telá sa konzervujú komplexnou technológiou plastinácie, pri ktorej sa voda v bunkách nahradí najprv acetónom a neskôr tekutým polymérom.  Vypreparované telá sa naaranžujú do žiadaných pozícií.  Následne sú vystavené pôsobeniu plynu, tepla alebo UV žiarenia, ktoré spôsobia stvrdnutie plastu.(3) S takto zakonzervovaným telom je možné manipulovať ako so sochou alebo telo, často v extrémnej polohe, zavesiť do priestoru.

Ak by aj človek dobrovoľne súhlasil s darovaním svojho tela po smrti na vedecké účely, je pravdepodobné, že by si neprial byť vystavený na očiach verejnosti takýmto spôsobom.  Medzi „exponátmi” zo staršej výstavy boli naaranžované kože zbavené mŕtve telá pri pohlavnom styku, ako aj telo tehotnej ženy s otvorenou maternicou, v ktorej bolo vidieť nenarodené dieťa.  Tieto exponáty boli z neskorších výstav odstránené pre ich osobitnú kontroverznosť a pobúrenie verejnosti.

Darovanie mŕtvych tiel na vedecké účely

Dobrovoľné darovanie mŕtveho tela pre potreby vzdelávania zdravotníkov zastáva úplne odlišnú filozofiu.  Zdravotníci tak získajú vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým môžu lepšie pomáhať svojím živým pacientom.  Používajú sa len také konzervačné techniky, ktoré sú potrebné na zabránenie rozkladu mŕtveho tela.  Študenti medicíny musia dodržiavať pravidlá zaobchádzania s mŕtvymi telami a rešpektovať dôstojnosť miesta, v ktorom sa tieto telá nachádzajú.  

Vzdelávací účel výstav plastinovaných mŕtvych ľudských tiel spochybnili renomované vedecké a vzdelávacie inštitúcie.

Česká anatomická spoločnosť vyhlásila, že aranžované postoje plastinovaných tiel nezodpovedajú potrebe názorného vzdelávania a osvety. Informácie o ľudskom tele sú zrozumiteľnejšie vysvetlené v anatomických atlasoch, učebniciach a na mnohých stránkách internetu (4).  Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v roku 2012 odmietla analogickú výstavu The Human Body Exhibition, a od výstavy sa dištancoval dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Preto neprekvapuje fakt, že prvé výstavy mŕtvych ľudských tiel ich vyhlasovali za avantgardné umelecké diela.  Až po odpore verejnosti sa začali prezentovať ako vzdelávacie projekty. (5) 

Mŕtve ľudské telo ako zdroj zisku?!

Výstava narába s mŕtvymi ľudskými telami ako s objektmi – výstavnými exponátmi, a navyše ich využíva na komerčné účely, s cieľom finančného zisku. Vstupné na predošlú výstavu bolo na Slovensku oveľa vyššie ako bývajú vstupenky na iné výstavy a do múzeí.  Takáto filozofia sa prieči medzinárodným dohovorom, ktoré opakovane potvrdzujú, že ľudské telo nie je vec a nesmie byť zneužité na komerčné účely.

Medzinárodný Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, v článku 21 hovorí: „Ľudské telo ani jeho časti nemôžu byť použité ako zdroj finančného zisku.”(6)  Tento dohovor bol ratifikovaný v roku 1997 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. decembra 1999.

Telá, ktoré sú používané pri výučbe zdravotníkov, nie sú predmetom zisku. 

Dôstojnosť mŕtvej osoby a jej zákonná ochrana

Inzercia

Platný slovenský Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v § 4 ods. (1) písm. f) hovorí: „Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.”(7)  Prísne pravidlá platia pri vystavovaní, ale aj pri prevoze mŕtvych ľudských tiel.  Mŕtve ľudské telo musí byť oblečené alebo aspoň zahalené plachtou.  Vystavované telá nielenže sú nahé, ale sú zbavené i kože.  Mŕtve ľudské telo sa má v zákonnej lehote pochovať.

Vo Francúzsku a v Izraeli boli výstavy mŕtvych ľudských tiel zatvorené pre porušenie zákonov (1,8).  Starosta Prahy 7 nedávno požiadal o možnosť pochovať tieto telá v súlade so zákonom (9).  Súhlasí s ním i prezident Českej lekárskej komory.

Prečo sa nepôjdem na túto výstavu pozrieť?

Nebudem finančne podporovať obchodovanie s ľudskými mŕtvolami nejasného pôvodu.  Nebudem schvaľovať nedôstojné narábanie s mŕtvym ľudským telom pre pobavenie publika.  Nebudem zavádzať verejnosť, že výstava má vzdelávací charakter.  Veď pri pohyboch, ktoré umelo naaranžované telá imitujú, nie sú ani len napnuté zodpovedajúce svaly.  Dnes existujú modely ľudského tela a virtuálne anatomické atlasy, ktoré naučia o ľudskom tele oveľa viac ako z kože zodraté mŕtvoly.  Ale Ramsay Boltonovi to budete vysvetľovať zbytočne.

 

Použitá literatúra

1.  The jury’s in: 'Our Body' exhibition banned in France. France 24. 17/09/2010.  http://www.france24.com/en/20100917-our-body-controversial-exhibition-france-appeal-court-ban-china-prisons-justice-arts

2.  Matas D., Kilgour D. An Independent Investigation Into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China.  31/01/2007.  http://organharvestinvestigation.net/

3.  Our body. The preservation process. http://www.ourbodytheuniversewithin.net/

4.  Prohlášení České anatomické společnosti. Aktuálne CZ. 04/05/2007.         http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=416325

5.  Glasa J. Panoptikum hrôzy a nevkusu. In. Zdravotnícke noviny. Č.35/ S.12. 4/10/2012. ISSN 1335-4477.  http://www.kklz.sk/files/zdn35_12.pdf

6.  Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Oviedo, 04/04/1997. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm

7.  Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-131

8.  Phillips J.:  Israeli Supreme Court Closes Bodies Exhibition. Epoch Times.  02/10/2012. http://www.theepochtimes.com/n2/world/israeli-supreme-court-closes-bodies-exhibition-299249.html

9. Kajínek, M. Body The Exhibition: Ministerstvo a starosta Prahy 7 chtějí pohřbít mrtvá těla z výstavy.  6. 6. 2017.  http://www.epochtimes.cz/2017060623663/Body-The-Exhibition-Ministerstvo-a-starosta-Prahy-7-chteji-pohrbit-mrtva-tela-z-vystavy.html

Odporúčame

Blog
Kresťanstvo a reinkarnácia

Kresťanstvo a reinkarnácia

Dnešná doba je typická rôznymi myšlienkových smermi, filozofickými a náboženskými prúdmi. Moderný kresťan sa neraz stráca v tomto zmätku. Preto je dobré a vhodné zaujať voči rôznym námietkám a otázkam skeptikov, inovercov a neveriacich rozumný postoj. Môj blog sa bude venovať tomu, aký má postoj kresťanstvo voči reinkarnácii. Téma je samozrejme ďaleko rozsiahlejšia. Pokúsim sa načrtnúť základné body.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.