Kristov nový spôsob bytia s nami

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kristov nový spôsob bytia s nami

Na Ježišovo nanebovstúpenie sa zvykne pozerať ako na okamih jeho oslávenia. Biblické texty však podávajú odlišný pohľad. Hovoria o Ježišových zjaveniach učeníkom. Vzkriesený Kristus nebýva na zemi akoby v nejakom úkryte, z ktorého sa počas 40. dní z času na čas ukáže. Okamihom vzkriesenia Ježiš dosiahol definitívne oslávenie svojej ľudskej prirodzenosti.

Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. (Sk 1,3)

Posledné Kristovo zjavenie

Poveľkonočné stretnutia s Ježišom sú odlišné od tých pred Ježišovým umučením. Nanebovstúpenie je vlastne posledné Ježišovo zjavenie. Osobitným spôsobom ho ešte zažije Pavol pri svojom povolaní za apoštola na ceste do Damasku. Nanebovstúpenie patrí k zmŕtvychvstaniu. Ježiš vošiel do svojej slávy už skrze zmŕtvychvstanie. Nanebovstúpenie Pána je poslednou správou o Veľkej Noci. Ježišove slová „ja som s vami po všetky dni“ znamenajú, že Ježiš neodišiel od nás do nejakého vzdialeného „druhého sveta“, ale odteraz začína nový spôsob Ježišovho bytia pri nás. To, čo my rozlišujeme – Umučenie - Vzkriesenie – Nanebovstúpenie – Turíce, viaceré novozákonné spisy chápu ako jeden spásny úkon - povýšenie k Otcovi.

Čas prípravy

Číslo 40 je predovšetkým symbolom prípravy na niečo nové, čo má prísť. Po potope prichádza nové obdobie pre ľudstvo. Na vrchu Sinaj Izrael dostane Božie prikázanie a začína nové obdobie, je to formovanie Izraela ako národa. Po 40 ročnom putovaní po púšti začína nové obdobie pre Izrael, keď sa usadí v prisľúbenej krajine. Ježišových  40 dní na púšti je prípravou na verejné účinkovanie. Preto aj číslo 40 v spojení s nanebovstúpením Pána je časom prípravy pre Cirkev. Je to nová situácia pre učeníkov, keď Krista už neuvidia viac takým spôsobom, ako dovtedy.

Nový začiatok

Marek, Matúš a Ján uvádzajú ako miesto nanebovstúpenia Galileu, región na severe Izraela, ktorému osobitný ráz dáva Galilejské jazero.  Galilea má aj symbolický význam. Predstavuje začiatok Ježišovho pôsobenia. Ježiš po svojom vzkriesení posiela učeníkov na miesto, kde to všetko začalo. Ide o nové povolanie, ktoré ma aj novú kvalitu. Teraz totiž začína čas jeho učeníkov, čas spoločenstva, ktoré sa sformovalo okolo Ježiša a jeho posolstva. Scéna nanebovstúpenia je opísaná ako zjavenie Božieho majestátu. Ježiš sa zjavuje na vrchu, ako kedysi Boh na Sinaji. Zjavuje apoštolom svoju poslednú vôľu. Najskôr hovorí o sebe, potom dáva príkazy a napokon prísľub: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28.20) Na začiatku Matúšovho evanjelia je Ježiš pri narodení predstavený ako Emanuel - Boh s nami. Kristove posledné slová v tomto evanjeliu sú rovnaké. On je a zostáva Emanuelom – Boh s nami uprostred spoločenstva jeho nasledovníkov. Toto Ježišovo uistenie je vrcholom celého pôsobenia Cirkvi, je uistením pre život každého veriaceho.

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo