Slovenská nadácia pre UNICEF

Slovenská nadácia pre UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 33 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

  Strana 1

  Blog
  5 úžasných príbehov doručenia vakcín vo svete
  5 úžasných príbehov doručenia vakcín vo svete

  V rámci UNICEF každoročne očkujeme polovicu detí na celom svete proti chorobám, ktorým sa dá predísť. V tomto roku oslavujeme 75. výročie od svojho pôsobenia a pomoci deťom vo vojnových konfliktoch, po zemetraseniach, v období sucha či po povodniach. V centre našej pozornosti sú všetky deti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nemajú prístup k vzdelaniu, potrave či zdravotnej starostlivosti.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.