Slovenská nadácia pre UNICEF

Slovenská nadácia pre UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Strana 1

Blog
Vakcíny pre celý svet
Vakcíny pre celý svet

Slovenské vianočné správy ovládli informácie o prvých očkovania proti vírusu COVID-19 na Slovensku. Vakcína sa tak stala najočakávanejším vianočným darčekom. Ale na oslavu výhry nad vírusom si ešte budeme musieť počkať. Pandémia COVID-19 je v súčasnosti najväčšou globálnou humanitárnou krízou. Spomaliť šírenie vírusu na Slovensku, či v EÚ nestačí. Viete ako vyzerajú prípravy na očkovanie proti vírusu COVID-19 pre celý svet? Nielen pre bohaté, ale aj chudobné krajiny?

Strana 1