Martin Brestovanský

Martin Brestovanský

Som pedagóg - dobrodruh. Nie som robot.

Strana 1

Blog
Mirri, prosím Ťa, toto nie je stratégia
Mirri, prosím Ťa, toto nie je stratégia

Na Slovensku prevláda názor, že sme majstrami sveta v písaní strategických dokumentov a svetovými lúzrami v ich implementácii. Pravda je však taká, že zavedenie plánovaných stratégií nezažíva krach kvôli našej praktickej a manažérskej neschopnosti (aj keď...), ale najmä kvôli tomu, že v skutočnosti nejde o strategické dokumenty.

Blog
Chaos vs. armáda
Chaos vs. armáda

Asi najpevnejším naratívom, ktorý sa uchytil voči súčasnej vláde, je príbeh o chaotickom riadení. Paradoxne, najviac tento naratív sýtia tí, ktorí systematicky až celoživotne pracujú na rozložení konzervatívnych štruktúr (samozrejme, na vlne sa nesie aj smerácka opozícia). Keď však ide o život, obraciame sa na tú najkonzervatívnejšiu sekulárnu inštitúciu v štáte.

Blog
Gymnáziá, pripravte sa! Bude to jazda!
Gymnáziá, pripravte sa! Bude to jazda!

Rozhodnutie ministerstva zrušiť štandardný postup prijímania žiakov na stredné školy postavený na objektívnych kritériách (Monitoroch 9 a prijímacích testoch) a nahradiť ho prepočtom výsledkov vysvedčení z jednotlivých základných škôl pripravil tristnú budúcnosť pre značnú časť jednej ročníkovej generácie. Mám na mysli tak prijatých ako aj neprijatých.

Blog
Školy online: prvá pomoc vo vzdelávaní
Školy online: prvá pomoc vo vzdelávaní

Prístup rodičov a jednotlivých škôl k tomu, ako sa vysporiadať s prerušením výučby na školách, sa z rodiny na rodinu, či zo školy na školu značne líši. Niektorí učitelia zaplavili edupage domácimi úlohami pre žiakov, iní len odporučili témy pre samoštúdium, čo v preklade znamená, že sa s deťmi majú doma učiť rodičia. Nie každý je na túto situáciu pripravený, pričom ona zďaleka nemusí trvať tri týždne. Je možné, že tento ročník dokončíme všetci doma. Čo s tým?

Blog
Na čo nám je etická výchova?
Na čo nám je etická výchova?

Etická výchova na Slovensku má veľmi špecifické postavenie. Na jednej strane nám ju závidia mnohí zahraniční odborníci, ktorí sa venujú výchove charakteru, na druhej strane my sami ju viacerými spôsobmi znevažujeme a hádžeme jej polená pod nohy.

Blog
Proaktívne školy
Proaktívne školy

V súčasnosti sú populárne rôzne rebríčky kvality škôl. Existuje ale pojem, ktorý takéto škálovanie prekračuje. Proaktivita je postoj človeka alebo organizácie, ktorý je typický rozhodovaním sa a konaním podľa zvnútornených princípov, hodnôt, či vízie, častokrát nie vďaka, ale napriek podmienkam, v ktorých človek či organizácia pôsobia. Proaktívnou tak môže byť aj škola, ktorá sa vo formálnom hodnotení umiestni nižšie, ale reflektuje potreby detí, uvedomuje si a koná tak, aby tie potreby naplnila. Sekundárnym efektom napokon je tiež postupný progres aj vo formálnych ukazovateľoch, ale dôležité je to slovíčko "sekundárnym".

Blog
Zrušme metodické centrá, zaveďme expertné školy
Zrušme metodické centrá, zaveďme expertné školy

Nikto nespochybňuje, že kvalita učiteľov je najdôležitejšou premennou kvality vzdelávania. Záhadou je, prečo robíme všetko pre to, aby sme ich nemali. V článku popisujem ideu, ktorej realizácia by mohla priniesť novú dynamiku do ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Strana 1