Niečo tu nepasuje

Dolu podpísané občianske združenia sme sa spojili do občianskej iniciatívy "Niečo tu nepasuje.“

Cieľom iniciatívy je presadiť na Slovensku prijatie ústavného zákona, ktorým bude zabezpečená ochrana manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy.

Zdravá rodina založená na manželstve muža a ženy je najlepším a tisícročiami overeným modelom na splodenie a výchovu detí. Sme preto znepokojení opätovnou snahou niektorých politikov zmeniť zákony Slovenskej republiky tak, aby postavili registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva medzi mužom a ženou.

Vyzývame predsedu vlády, predsedu parlamentu a všetkých poslancov NR SR, najmä však poslancov vládnej strany SMER, aby rázne zamietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách osôb rovnakého pohlavia. Zároveň ich vyzývame, aby prijali ústavný zákon, ktorým zabezpečia ochranu manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy.

Na podporu našich požiadaviek zvolávame verejné zhromaždenie pred budovu NR SR, dňa 11. septembra 2012 o 16:00 hod. Prosím, príďte nás podporiť svojou osobnou účasťou na zhromaždení a pozvite aj svojich priateľov.


Áno pre život - Anna Verešová
Centrum pre bioetickú reformu – Jana Ray – Tutková
Centrum pomoci pre rodinu - Kristína Konigová
Centrum pre rodinu - Július Jenis
Deti svätej Alžbety - Dušan Škurla
Fórum Kresťanských Inštitúií - František Neupauer
Fórum života - Marcela Dobešová
Inštitút Leva XIII. – Róbert Mátéffy
Inštitút Matky ustavičnej pomoci - Andrea Tolnayová
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku – Patrik Daniška
Katolícke hnutie žien - Mária Demeterová
Kresťanskodemoratická mládež Slovenska - Branislav Rajčáni
Liga Pár páru - Jozef Predáč
Mladí KDS – Ivan Lučanič
Pastor Bonus – Marek Nikolov
Priatelia Quo Vadis - Tomáš Kováčik
Púť zaľúbených - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Spoločenstvo Calvary - Rastislav Dluhý
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny - Ľubomíra Cehuľová
Spoločenstvo Ladislava Hanusa - Juraj Šúst
Svetové hnutie matiek - Donum vitae - Anna Kováčová
Záujmové združenie Rodina - Blažena Královičová
Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov - Gabriela Javorová

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo